ΑΤΖΕΝΤΑ

Δύο ενδιαφέρουσες εκθέσεις και μία ξενάγηση

Δύο ενδιαφέρουσες εκθέσεις και μία ξενάγηση

Από την Τρίτη 15 Ιανουαρίου στις 6 μ.μ. το Ιστορικό Αρχείο Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών διοργανώνει την έκθεση «Λογοτεχνικές Αρχειολογίες στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 19ος και 20ός αιώνας», στο πλαίσιο των Ανοικτών Συλλογών της «Αθήνα 2018, Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου». Η έκθεση περιλαμβάνει πρωτότυπο και σπάνιο αρχειακό υλικό που αφορά τόσο τη φοιτητική ζωή και δράση σπουδαίων λογοτεχνών που φοίτησαν στο Πανεπιστήμιο Αθηνών όσο και αυτή καθηγητών που συνδέθηκαν με τους λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής τους. Παρουσιάζονται σπάνια χειρόγραφα, φοιτητικοί φάκελοι, φωτογραφικό υλικό κ.ά. και διοργανώνονται παράλληλες εκδηλώσεις και σχετικές ομιλίες.

Από την Τετάρτη 16 Ιανουαρίου το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η Βιβλιοθήκη του διοργανώνουν την έκθεση αφίσας «Ο 20ός αιώνας μέσα από τις διαφημίσεις σε τεχνικά περιοδικά». Σε αυτήν αποτυπώνεται η πορεία της οικονομίας της χώρας και ειδικότερα η εξέλιξη της τεχνολογίας και των τεχνικών επαγγελμάτων στον 20ό αιώνα, ενώ δίνεται επίσης η ευκαιρία παρατήρησης και άλλων παραμέτρων της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Στο πλαίσιο των Ανοικτών Συλλογών πραγματοποιείται επίσης ξενάγηση στο δημαρχιακό μέγαρο και στη συλλογή χειρογράφων με τα πρακτικά του δημοτικού συμβουλίου το Σάββατο 19 Ιανουαρίου. Οι επισκέπτες θα περιηγηθούν στην αρχιτεκτονική, στις μνημειακές τοιχογραφίες των Κόντογλου και Γουναρόπουλου, στη συλλογή μικρογλυπτικών ομοιωμάτων των δημάρχων, σε βιτρό, γλυπτά και ζωγραφικά έργα.