ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 5 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας

Στα 5 δισ. ευρώ τα κόκκινα δάνεια της πανδημίας

Στα 5 δισ. ευρώ προσδιορίζουν οι τράπεζες τα νέα κόκκινα δάνεια που θα αφήσει πίσω της η οικονομική κρίση λόγω COVID-19, προσγειώνοντας τους αρχικούς φόβους για εκτίναξη των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 10 δισ. ευρώ. 

Αυτό προβλέπουν τα πλάνα μείωσης των κόκκινων δανείων που υπέβαλαν στα τέλη Σεπτεμβρίου οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στον SSM, τα οποία περιλαμβάνουν προβλέψεις για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) στο 20% στο τέλος του 2022 από 40% στα τέλη του 2019 και 36,6% που ήταν το μέσο επίπεδο του αντίστοιχου δείκτη στα τέλη του α΄ εξαμήνου του τρέχοντος έτους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία σε ό,τι αφορά τη στοχοθεσία για τα κόκκινα δάνεια, καθώς –με εξαίρεση τη Eurobank– Alpha Bank, Εθνική και Τράπεζα Πειραιώς έχουν μπροστά τους τιτλοποιήσεις ύψους 24 δισ. ευρώ. Αντίθετα, η Eurobank, έχοντας ολοκληρώσει δύο τιτλοποιήσεις (Pillar και Cairo), συνολικού ύψους 9 δισ. ευρώ, έχει υπερκεράσει τον παραπάνω στόχο, επιτυγχάνοντας ήδη από το α΄ εξάμηνο του 2020 μείωση του δείκτη NPEs στο 15,3% σε επίπεδο ομίλου και στο 17% στην Ελλάδα.

Τα πλάνα που υποβλήθηκαν από τις τράπεζες θα επικαιροποιηθούν τον Μάρτιο του 2021 όταν πλέον θα έχουν αποκρυσταλλωθεί οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης και η αρμόδια ευρωπαϊκή αρχή για το τραπεζικό σύστημα ΕΒΑ θα έχει με τη σειρά της δώσει σαφείς κατευθύνσεις για τον χειρισμό των νέων κόκκινων δανείων που θα αφήσει πίσω της η πανδημία. Ετσι τα σχέδια που κατατέθηκαν θα αναθεωρηθούν προς το ευνοϊκότερο ή προς το δυσμενέστερο σενάριο ανάλογα με τις εξελίξεις και θα συνοδευθούν με τα πλάνα για την πορεία των κερδών και την κεφαλαιακή ενίσχυση των τραπεζών. Να σημειωθεί ότι τα μορατόρια που έχουν εφαρμόσει έως σήμερα οι τράπεζες αφορούν οφειλές ύψους 25 δισ. ευρώ και η τύχη αυτών των δανείων θα κριθεί μετά το τέλος των αναστολών στις πληρωμές, δηλαδή από τις αρχές του 2021 και μετά.

Με αυτά τα δεδομένα, η εκτίμηση για νέα κόκκινα δάνεια ύψους 5 δισ. ευρώ, έναντι 10 δισ. ευρώ που ήταν μέχρι σήμερα οι εκτιμήσεις αρμόδιων τραπεζικών στελεχών, θεωρείται μετριοπαθής και βασίζεται στο αισιόδοξο σενάριο για ρυθμό ανάπτυξης της τάξης του 5%-7% την προσεχή διετία. 

Στο πλαίσιο αυτό, οι τράπεζες δεσμεύονται έναντι του SSM για πωλήσεις κόκκινων δανείων ύψους 24 δισ. ευρώ την περίοδο έως και το 2021 και αποκλιμάκωση του δείκτη NPEs στην Ελλάδα από το 36,6% που ήταν στα τέλη του α΄ εξαμήνου του 2020 στο 20% στο τέλος του 2022. Οι πωλήσεις αφορούν κατά κύριο λόγο το πρόγραμμα τιτλοποιήσεων που έχουν εξαγγείλει η Alpha Bank, η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς. 

Πρόκειται για το project Galaxy της Alpha Bank ύψους 10,8 δισ. ευρώ, για το οποίο οι δεσμευτικές προσφορές αναμένονται στα μέσα Οκτωβρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα περιορίσει το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων της τράπεζας από τα 21,2 δισ. ευρώ στα 11 δισ. ευρώ σε επίπεδο ομίλου και περίπου στα 8,5 δισ. ευρώ στην Ελλάδα. 

Ακολουθούν οι δύο τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, 2 δισ. και 5 δισ. ευρώ αντίστοιχα, της Τράπεζας Πειραιώς, μέσω των οποίων το στοκ των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων θα μειωθεί στα 16 δισ. ευρώ. 

Τέλος, η Εθνική, μέσω της τιτλοποίησης Frontier που περιλαμβάνει κόκκινα στεγαστικά δάνεια άνω των 6 δισ. ευρώ, θα μειώσει το στοκ των κόκκινων δανείων κάτω από τα περίπου 5 δισ. ευρώ στο τέλος του 2021 από 10,4 δισ. ευρώ το α΄ εξάμηνο του τρέχοντος έτους.