ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έρευνα: Γιατί είναι αναγκαία η εκπαίδευση των πωλητών σε λιανεμπόριο και μεταποίηση

Φωτ. Intimenews

Έρευνα για την ανάπτυξη ενός πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για πωλητές, το οποίο θα περιλαμβάνει και μάθηση στον χώρο εργασίας, πραγματοποίησαν από κοινού το Ελληνο-γερμανικό Επιμελητήριο και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ).

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, η ανάπτυξη ενός αντίστοιχου πρότυπου προγράμματος θεωρείται καθολική ανάγκη για τις επιχειρήσεις, σε συνδυασμό μάλιστα με τη δυνατότητα εκμάθησης στον χώρο εργασίας.

Πιο συγκεκριμένα, μέσω της έρευνας επιχειρήθηκε να δοθεί απάντηση στα παρακάτω ερωτήματα:

  • Είναι αναγκαία η ανάπτυξη ενός πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για το επάγγελμα του πωλητή και, αν ναι, σε ποιο εκπαιδευτικό επίπεδο είναι προτιμότερο να ενταχθεί ένα τέτοιο πρόγραμμα;
  • Πρέπει ένα τέτοιο πρόγραμμα να περιλαμβάνει και μάθηση στο χώρο εργασίας (μαθητεία, πρακτική άσκηση);
  • Είναι διατεθειμένες οι επιχειρήσεις να συμμετάσχουν ενεργά στην ανάπτυξη ενός τέτοιου προγράμματος;
  • Ποιες είναι οι σημαντικότερες γνώσεις και δεξιότητες που πρέπει να διαθέτει σήμερα ένας Πωλητής;

Τα βασικά ευρήματα

  • Το σύνολο σχεδόν των επιχειρήσεων θεωρεί αναγκαία την ανάπτυξη ενός πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για πωλητές, το οποίο είναι προτιμότερο να ενταχθεί στο επίπεδο της μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΙΕΚ κατά κύριο λόγο).
  • Οι επιχειρήσεις είναι διατεθειμένες να συμμετάσχουν στη διαμόρφωση ενός πρότυπου προγράμματος εκπαίδευσης και κατάρτισης για πωλητές.
  • Οι επιχειρήσεις θεωρούν πως ένα πρότυπο πρόγραμμα εκπαίδευσης και κατάρτισης για πωλητές πρέπει να περιλαμβάνει και μάθηση στο χώρο εργασίας, είτε με τη μορφή μαθητείας είτε με τη μορφή πρακτικής άσκησης.
  • Ως σημαντικότερες γνώσεις και δεξιότητες για τους πωλητές αναγνωρίζονται ο «προσδιορισμός των αναγκών του πελάτη», η «οργάνωση παραγγελιών» και η «κατανόηση των βασικών ποσοτικών στοιχείων που αφορούν τις πωλήσεις».
  • Κρίσιμη είναι η σημασία των οριζόντιων δεξιοτήτων, όπως η «επικοινωνία με τον πελάτη», ενώ απαραίτητες για το επάγγελμα του πωλητή είναι οι ψηφιακές γνώσεις και δεξιότητες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τις 7 έως τις 21 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή 112 επιχειρήσεων προερχόμενες από κλάδους της μεταποίησης και του λιανικού εμπορίου.