ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Και πάλι αρνητική απόδοση στα 3μηνα έντοκα γραμμάτια

Και πάλι αρνητική απόδοση στα 3μηνα έντοκα γραμμάτια

Στην άντληση 625 εκατομμυρίων ευρώ μέσω της έκδοσης εντοκων γραμματίων, διάρκειας τριών μηνών, προχώρησε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Η απόδοση διαμορφώθηκε και πάλι σε αρνητικό επίπεδο, καθώς ανήλθε στο -0,20%, με τις υποβληθείσες προσφορές να ξεπερνούν το 1,3 εκατομμύριο ευρώ, υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 2,1 φορές. 

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και ως ημερομηνία διακανονισμού ορίστηκε η Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου.              

Όπως διαβεβαίωσε ο ΟΔΔΗΧ, έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ. 

Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγορά,ς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.