ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έκρηξη του δείκτη «φόβου» για την ελληνική οικονομία

Σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας για την ελληνική αγορά παρατηρείται στον μηνιαίο δείκτη «φόβου» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), γεγονός το οποίο αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Έκρηξη του δείκτη «φόβου» για την ελληνική οικονομία

Σημαντική αύξηση της αβεβαιότητας για την ελληνική αγορά παρατηρείται στον μηνιαίο δείκτη «φόβου» του Κέντρου Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών (ΚΕΠΕ), γεγονός το οποίο αντανακλά την ανησυχία των επενδυτών για την κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα, λόγω των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

Πιο συγκεκριμένα, ο δείκτης τεκμαρτής μεταβλητότητας «KEPE GRIV» ή αλλιώς δείκτης «φόβου» σημείωσε αύξηση τον Οκτώβριο, σκαρφαλώνοντας στο 34,33% έναντι 27,42% τον Σεπτέμβριο. Μάλιστα, η παραπάνω επίδοση κινείται άνω του μέσου όρου των τελευταίων 16 ετών, ο οποίος διαμορφώνεται στο 33,15%. Την ίδια ώρα, η μέση ημερήσια τιμή του δείκτη «φόβου» ανήλθε στο 28,24% τον Οκτώβριο από 26,66% τον προηγούμενο μήνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκης  «KEPE GRIV» αποτυπώνει την αβεβαιότητα των συμμετεχόντων στην αγορά παραγώγων για την βραχυπρόθεσμη πορεία της ελληνικής αγοράς και υπολογίζεται στη βάση των τιμών των δικαιωμάτων προαίρεσης του δείκτη FTSE/X.A. Large Cap. 

«Η πορεία του δείκτη αποτυπώνει την αύξηση της αβεβαιότητας των επενδυτών για την ελληνική αγορά. Η εξέλιξη αυτή αναπόφευκτα συνδέεται και με την επιδείνωση των υγειονομικών δεδομένων αναφορικά με την Covid-19, τα οποία κατέστησαν απαραίτητη τη λήψη αυστηρότερων μέτρων για τον περιορισμό της διασποράς του ιού, καθώς και με τις επακόλουθες οικονομικές επιπτώσεις για την Ελλάδα» επισημαίνει το ΚΕΠΕ.

Βελτίωση του Σύνθετου Δείκτη Προήγησης

Όσον αφορά τον Σύνθετο Δείκτη Προήγησης (ΣΔΠ), τον Οκτώβριο σημείωσε άνοδο για δεύτερο συνεχόμενο μήνα, ανακτώντας ένα μέρος της ισχυρής κάμψης της προηγούμενης περιόδου.

Υπενθυμίζεται ότι ο ΣΔΠ βασίζεται σ’ ένα υπόδειγμα δυναμικού παράγοντα, ο οποίος κατασκευάζεται με τη χρήση έξι επιλεγμένων μηνιαίων οικονομικών μεταβλητών με χαρακτηριστικά προήγησης. Παρέχει πρόδρομες ενδείξεις για την πορεία και τις μεταστροφές στην ελληνική οικονομική δραστηριότητα, πριν από την αποτύπωσή τους στα τρέχοντα μεγέθη της συνολικής οικονομικής δραστηριότητας.

Όπως εξηγεί το ΚΕΠΕ, η αντιστροφή των ιδιαίτερα δυσμενών πρόσφατων τάσεων αντανακλά εν μέρει το αποτέλεσμα της άρσης των περιοριστικών μέτρων που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο, σε συνδυασμό με τη λήψη μέτρων αντιστάθμισης των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας του Covid-19. Ταυτόχρονα, εκφράζει τις θετικές προσδοκίες και προοπτικές που διαμορφώθηκαν τον Ιούλιο σχετικά με την εξέλιξη της πανδημίας και, κατ’ επέκταση, της οικονομικής δραστηριότητας στην αμέσως προσεχή περίοδο. 

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, δεδομένης της μεγάλης κάμψης του ΣΔΠ, η οποία έχει προηγηθεί καθώς και της μεγάλης αβεβαιότητας που συνοδεύει την εξέλιξη της πανδημίας, καθίσταται απαραίτητη η επανεκτίμηση του ΣΔΠ με την ενσωμάτωση των νέων στοιχείων.