ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Goldman Sachs: Μειώνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Goldman Sachs: Μειώνει τις τιμές στόχους για τις ελληνικές τράπεζες

Σε μείωση των τιμών στόχου για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η Goldman Sachs, εξακολουθώντας ωστόσο να βλέπει περιθώρια ανόδου για τις μετοχές τους. Ο οίκος διατηρεί τη σύσταση αγοράς που έχει εκδώσει για την Alpha Bank, καθώς και την ουδέτερη στάση του απέναντι στις Εθνική, Τράπεζα Πειραιώς και Eurobank. 

Έτσι, η τιμή στόχος για την Alpha Bank μειώνεται στα 0,95 ευρώ από τα 1,34 ευρώ προηγουμένως (περιθώρια ανόδου 69%), για τη Eurobank στα 0,53 ευρώ από τα 0,63 ευρώ προηγουμένως (περιθώρια ανόδου 35%), για την Εθνική στα 1,53 ευρώ από τα 1,94 ευρώ (περιθώρια ανόδου 25%) και για την Τρ. Πειραιώς στα 0,95 ευρώ από τα 1,10 ευρώ προηγουμένως (περιθώρια ανόδου 27%). 

Η μείωση στις τιμές στόχους κατά 20% κατά μέσο όρο οφείλεται στην αλλαγή της μεθοδολογίας που χρησιμοποιεί ο οίκος. Συγκεκριμένα, η Goldman Sachs άλλαξε τον ορίζοντα των προβλέψεών της από τα δύο στα τέσσερα χρόνια (έως το 2024) και εξαίρεσε από τις εκτιμήσεις της για την αποτίμηση των μετοχών τις προβλέψεις για το 2021. Το 2021 θα είναι ένα έτος μετασχηματισμού, εξηγεί ο οίκος, όταν οι περισσότερες τράπεζες θα ολοκληρώσουν τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων, με αποτέλεσμα να έχουν έκτακτα βάρη στα κέρδη και τα κεφάλαιά τους, αλλά σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 

Στην  περίπτωση της Alpha Bank, η Goldman Sachs αναβαθμίζει τις προβλέψεις της για τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή του 2020 (από -0,08 ευρώ στα 0,02 ευρώ), ενώ μειώνει τις προβλέψεις για το 2021 (από -0,02 ευρώ στα -0,10 ευρώ) και προχωρά σε μείωση 24% για το διάστημα 2022-2024 λόγω των χαμηλότερων εσόδων από trading και του υψηλότερου κόστους. 

Για τη Eurobank, ο οίκος αναβαθμίζει τις προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2020 (από 0,03 ευρώ στα 0,06 ευρώ), ενώ μειώνει τις εκτιμήσεις του για το 2021-2024 κατά 9%. 

Για την Εθνική, οι προβλέψεις για τα κέρδη ανά μετοχή του 2020 αυξάνονται κατά 21% (κυρίως λόγω των υψηλότερων εσόδων), ενώ για το 2021-2024 μειώνονται κατά 20%, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από τόκους και του υψηλότερου κόστους. 

Για την Πειραιώς, ο οίκος αναβαθμίζει τις εκτιμήσεις του για τα κέρδη ανά μετοχή του 2020 (από -0,59 ευρώ στα -0,39 ευρώ) και μειώνει τις προβλέψεις για το 2021-2024 κατά 6%.

Από τα αποτελέσματα των τραπεζών για το τρίτο τρίμηνο του 2020, η Goldman Sachs θα εστιάσει, πέραν των τάσεων στα λειτουργικά αποτελέσματα, στα μέτρα για τη μείωση των κόκκινων δανείων, την ποιότητα του ενεργητικού και τις ανακοινώσεις των διοικήσεων για την υλοποίηση των στρατηγικών σχεδίων και τις προοπτικές των τραπεζών.