Οι διαδικασίες για τις αναστολές και οι πληρωμές

Οι διαδικασίες για τις αναστολές και οι πληρωμές

1' 48" χρόνος ανάγνωσης

Ποσά που αντιστοιχούν στην ειδική αποζημίωση Οκτωβρίου των έως 534 ευρώ για εργαζομένους σε κλάδους όπως ο τουρισμός και ο επισιτισμός, αλλά και στην αυξημένη αποζημίωση των έως 800 ευρώ του Νοεμβρίου, θα πληρωθούν έως το τέλος του τρέχοντος μηνός.

Οι διαδικασίες για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων ήδη «τρέχουν» και το υπουργείο Εργασίας εξέδωσε αναλυτικό πρόγραμμα πληρωμών. Ετσι, στις 19 Νοεμβρίου θα λάβουν τα έως 534 ευρώ εργαζόμενοι που τον Οκτώβριο βρίσκονταν σε αναστολή σύμβασης και ανήκουν στις εξής περιπτώσεις:

1)  Απασχολούνται στους κλάδους τουρισμού, μεταφορών, πολιτισμού, αθλητισμού ή εστίασης σε όλη την επικράτεια.

2) Προέρχονται από επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην περιφερειακή ενότητα Κοζάνης (κλειστές – πληττόμενες από 23 Οκτωβρίου 2020).

3) Προέρχονται από επιχειρήσεις στις περιφερειακές ενότητες Θεσσαλονίκης – Σερρών – Λάρισας – Ιωαννίνων – Ροδόπης (κλειστές – πληττόμενες 30-31 Οκτωβρίου 2020).

4) Ειδικές περιπτώσεις αναστολών συμβάσεων εργασίας λόγω «Ιανού» ή ευπαθών ομάδων εργαζομένων.

Εάν πρόκειται για εργαζομένους με δικαίωμα επαναπρόσληψης (ξενοδοχοϋπάλληλοι – οδηγοί τουριστικών λεωφορείων, που πρόκειται να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού μόνο για τον Οκτώβριο, ήτοι 534 ευρώ), η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται έως τις 25 Νοεμβρίου. Η πληρωμή των εργαζομένων θα γίνει σε τρεις φάσεις, στις 19 και 26 Νοεμβρίου και στις 3 Δεκεμβρίου. Οι καλλιτέχνες, οι ξεναγοί και οι τουριστικοί συνοδοί, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δύο αιτήσεις συγχρόνως, μία για τον Σεπτέμβριο και μία για τον Οκτώβριο (1.068 ευρώ), μπορούν να το πράξουν ήδη από τις 4 Νοεμβρίου. Η σχετική πλατφόρμα παραμένει ανοιχτή. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί σε τρεις φάσεις, 19 και 26 Νοεμβρίου, καθώς και 3 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις αναστολές Νοεμβρίου. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από κλειστές επιχειρήσεις με εντολή δημόσιας αρχής βάσει ΚΑΔ, έχουν δικαίωμα να υποβάλουν δήλωση αναστολών εργασίας και ορθές επαναλήψεις έως τις 24 Νοεμβρίου.

Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 27 Νοεμβρίου. Οι εργοδότες και οι εργαζόμενοι από πληττόμενες επιχειρήσεις βάσει ΚΑΔ μπορούν να υποβάλουν αντίστοιχες αιτήσεις από τις 15 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή προγραμματίζεται να γίνει στις 11 Δεκεμβρίου. Τέλος, για την ειδική περίπτωση αναστολών συμβάσεων εργασίας λόγω «Ιανού» ή ευπαθών ομάδων, η υποβολή αιτήσεων θα ξεκινήσει την 1η και θα ολοκληρωθεί στις 7 Δεκεμβρίου. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου.