ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απορρίφθηκαν δηλώσεις COVID 80.000 ιδιοκτητών ακινήτων

Απορρίφθηκαν δηλώσεις COVID 80.000 ιδιοκτητών ακινήτων

Νομικά πρόσωπα που διεκδίκησαν αποζημίωση για τα ακίνητα που ενοικίαζαν, δηλώσεις για αποζημίωση ενώ ο μισθωτής δεν βρισκόταν σε αναστολή, χαμηλότερα ποσοστά μείωσης ενοικίου από αυτά που προβλέπει ο νόμος, είναι μερικές από τις περιπτώσεις που απορρίφθηκαν από την εφορία. 

Συγκεκριμένα, περίπου 80.000 (για την ακρίβεια 79.306) ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έλαβαν την αποζημίωση – συμψηφισμό που προέβλεπε ο νόμος για την υποχρεωτική μείωση του ενοικίου κατά 40%. Πολλοί από αυτούς είτε από λάθος, είτε σκόπιμα επιχείρησαν να ενταχθούν στα μέτρα στήριξης χωρίς να το δικαιούνται, ενώ υπάρχουν και περίπου 20.000 περιπτώσεις όπου έχουν ζητηθεί διορθώσεις από την ΑΑΔΕ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία απορρίφθηκαν δηλώσεις που υποβλήθηκαν από τους ιδιοκτήτες και αφορούν:

– Μη πληττόμενο μισθωτή για χρήση επαγγελματικής στέγης. Σε 45.788 περιπτώσεις εμφανίστηκε ότι ο μισθωτής ήταν πληττόμενος και μετά τη διασταύρωση που έκανε η ΑΑΔΕ διαπιστώθηκε ότι δεν υπάγεται ο μισθωτής στους ΚΑΔ.    

– Δεν υπήρχε αναστολή σύμβασης του μισθωτή, ωστόσο υποβλήθηκε δήλωση από τον ιδιοκτήτη.

– Τα ποσοστά μείωσης ενοικίου είναι χαμηλότερα του προβλεπομένου στον νόμο.

– Εχει δηλωθεί επαγγελματική χρήση από μη επιτηδευματία.

– Ο εκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (μη δικαιούχοι εκπτώσεων).

– Eνώ είχε δηλωθεί λύση της σύμβασης, υποβλήθηκε και αίτηση αποζημίωσης που απορρίφθηκε. Σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ,  σε 6.710 περιπτώσεις είχε δηλωθεί λήξη της μίσθωσης αλλά υπεβλήθη δήλωση COVID.

Παράλληλα εντοπίστηκαν λάθη από τους ιδιοκτήτες που καλούνται να τα διορθώσουν, όπως για παράδειγμα ότι το ακίνητο δεν ήταν δηλωμένο στο Ε9, δεν είχε δηλωθεί η χρήση του ακινήτου, ή το μηνιαίο μίσθωμα της δήλωσης COVID δεν ταυτιζόταν με το μηνιαίο μίσθωμα στη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν 461 περιπτώσεις που οι ιδιοκτήτες δεν έχουν δηλώσει το ακίνητο στο Ε9. Οι ιδιοκτήτες έλαβαν μήνυμα από τον ελεγκτικό μηχανισμό με το οποίο καλούνται να δηλώσουν τι σχέση έχουν με το ακίνητο. 

Σημειώνεται ότι ακίνητα μπορούν να ενοικιασθούν από τρίτους χωρίς να είναι απαραίτητα ιδιοκτήτες. Οι ανωτέρω έχουν περιθώριο μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να απαντήσουν. Εάν πρόκειται για ιδιοκτήτες θα επιβληθούν τα σχετικά πρόστιμα μη δήλωσης στο Ε9 των ακινήτων, ενώ στην περίπτωση που είναι απλά εκμισθωτές, θα τους πιστωθεί και το σχετικό ποσό μέσω συμψηφισμού.

Οπως προκύπτει από τα στατιστικά της ΑΑΔΕ για το χρονικό διάστημα Μαρτίου – Αυγούστου 2020, υποβλήθηκαν συνολικά 338.528 δηλώσεις COVID, εκ των οποίων 259.530 αφορούν επαγγελματική στέγη και 78.998 κατοικία. Η επιδότηση, υπό μορφήν συμψηφισμών με φορολογικές υποχρεώσεις, έφθασε τα 42,841 εκατ. ευρώ, τα οποία έλαβαν 227.887 ιδιοκτήτες ακινήτων για τα «κουρεμένα» ενοίκια της πρώτης φάσης της πανδημίας, έως τον Αύγουστο. 

Από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ για το διάστημα έως τον Αύγουστο προκύπτει επίσης ότι:

– Υποβλήθηκαν 338.528 δηλώσεις COVID. Από αυτές εγκρίθηκαν 239.542 (70,79%), 79.306 (23,43%) απορρίφθηκαν και 19.680 (5,81%) εκκρεμούν.

– Πραγματοποιήθηκαν  263.379 συμψηφισμοί σε 227.887 δικαιούχους, με το συνολικό ποσό να φθάνει τα 42,8 εκατ. ευρώ.

– Οι περισσότεροι συμψηφισμοί έγιναν με τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων και συγκεκριμένα 27,1 εκατ. ευρώ (63,46%) και ακολουθούν ΕΝΦΙΑ με 15,6 εκατ. ευρώ και ΦΠΑ με 45.000 ευρώ.