Τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος

Τα επόμενα βήματα για την αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος

1' 48" χρόνος ανάγνωσης

Την ανάπτυξη ενός ειδικού προγράμματος ενεργειακής εξοικονόμησης, εστιασμένου αποκλειστικά στα ενεργειακώς φτωχά νοικοκυριά, αλλά και τη σύσταση «Εθνικού Ταμείου Ενεργειακής Απόδοσης» κατά τα πρότυπα της πρακτικής που ακολουθούν και άλλες χώρες της Ε.Ε., προανήγγειλε η γ.γ. Ενέργειας Αλεξάνδρα Σδούκου, μιλώντας χθες στη διαδικτυακή ημερίδα του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «Επενδύοντας στην ενεργειακή αποδοτικότητα: επιχειρήσεις, βιομηχανία και δημόσια κτίρια». Η κ. Σδούκου ανακοίνωσε επίσης ότι το υπουργείο προχωρεί στην εκπόνηση σχεδίου για την αντιμετώπιση της ενεργειακής πενίας, το οποίο αναμένεται να βγει σε διαβούλευση εντός του α΄ τριμήνου του 2021. Σε αυτό θα δοθεί με σαφήνεια και ο ορισμός για τα ενεργειακώς φτωχά νοικοκυριά. Σύμφωνα με την κυρία Σδούκου, τα επόμενα βήματα –σε εφαρμογή της μακροπρόθεσμης στρατηγικής για την κινητοποίηση επενδύσεων με σκοπό την ανακαίνιση του εθνικού κτιριακού αποθέματος έως το 2050– θα είναι τα εξής: 

• Αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), με στόχο την ενσωμάτωση των απαιτούμενων τεχνικών προδιαγραφών και μεθοδολογιών για την αύξηση του αριθμού των κτιρίων σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης.

• Αναβάθμιση του ρόλου του ενεργειακού υπευθύνου, καθώς και η εφαρμογή συστήματος ISO για την ενεργειακή διαχείριση στα δημόσια κτίρια.

Επίσης, η κυρία Σδούκου έκανε ειδική αναφορά στις διαγωνιστικές διαδικασίες για την επίτευξη εξοικονόμησης ενέργειας, που σχεδιάζεται να ξεκινήσουν και θα αφορούν συγκεκριμένους κλάδους, όπως είναι ο τριτογενής και ο βιομηχανικός τομέας. Το μέτρο θα στοχεύσει στη βελτίωση της οικονομικής αποδοτικότητας των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών. Οπως τόνισε, μέσω διαγωνισμών, θα ενισχύονται οι αποδοτικότερες σε όρους κόστους και αποτελέσματος παρεμβάσεις. Αναφέρθηκε επίσης στη θέσπιση ειδικών καθεστώτων επιβολής υποχρέωσης ενεργειακής εξοικονόμησης, ώστε διαχειριστές δικτύων διανομής ρεύματος, προμηθευτές ενέργειας κ.ά. να συμβάλουν στην επίτευξη τουλάχιστον 20% του συνολικού σωρευτικού στόχου εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο στόχος που έχει τεθεί, στο πλαίσιο του  Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, είναι η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 38% το 2030 σε σχέση με το 2017. Για την επίτευξή του απαιτούνται επενδύσεις περί τα 8 δισ. ευρώ στον τομέα της ενεργειακής εξοικονόμησης κτιρίων, εντός της επόμενης δεκαετίας, με αύξηση της διείσδυσης και ενσωμάτωσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε κτίρια και υποδομές (net metering) και προώθηση της ηλεκτροκίνησης, ώστε το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών οχημάτων στις νέες ταξινομήσεις να ανέλθει στο 30% το 2030.