ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Χάνουν τους στόχους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων

Χάνουν τους στόχους εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων

Τη χαλάρωση των δεσμεύσεων που έχουν αναλάβει οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κόκκινα δάνεια του «Ηρακλή» εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών.

Η χαλάρωση αφορά τις εισπράξεις από τα κόκκινα δάνεια που πρέπει να επιτυγχάνουν οι εταιρείες διαχείρισης (servicers) στο πλαίσιο των τιτλοποιήσεων που έχουν ενταχθεί στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής».

Στόχος είναι να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οι servicers να εκπέσουν από το δικαίωμα διαχείρισης αυτών των κόκκινων δανείων και να αποτραπεί και η ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης. Το Δημόσιο μέσω του «Ηρακλή» έχει, ή πρόκειται να εγγυηθεί στο πλαίσιο των προγραμματισμένων τιτλοποιήσεων, τίτλους (senior notes) αξίας 12 δισ. ευρώ. Για να αποτραπεί η ενεργοποίηση της κρατικής εγγύησης, οι εταιρείες που θα κάνουν τη διαχείριση αυτών των δανείων θα πρέπει να επιτυγχάνουν συγκεκριμένες επιδόσεις εισπράξεων.

Οι στόχοι αυτοί προσδιορίζονται στα επιχειρηματικά σχέδια που έχουν υποβάλει και τα οποία εγκρίνονται από το υπουργείο Οικονομικών πριν από την τιτλοποίηση, ενώ παρακολουθούνται συστηματικά –ανά τρίμηνο– σε σχέση με την τήρησή τους.

Στην περίπτωση που μια εταιρεία διαχείρισης δεν επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τις εισπράξεις που δεσμεύεται να έχει μέσω του business plan που έχει υποβάλει, έχει πέναλτι αναφορικά με τις προμήθειες που εισπράττει, ενώ ο εγγυητής, δηλαδή το Δημόσιο, μπορεί υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις ακόμη και να αλλάξει τον διαχειριστή, εάν θεωρεί ότι δεν ανταποκρίνεται στους στόχους στους οποίους έχει δεσμευθεί.

Με βάση τον νόμο για τον «Ηρακλή», οι επιπτώσεις αυτές μπορούν να επέλθουν 12 μήνες μετά την παροχή της εγγύησης, διορία που παρατάθηκε στους 24 μήνες μετά το ξέσπασμα της πανδημίας. Τα παρατεταμένα lockdown στην οικονομία που ακολούθησαν επιβάλλουν ωστόσο την περαιτέρω επιμήκυνση της περιόδου χάριτος, η οποία συζητείται να φτάσει τους 48 μήνες.

Εξαιτίας της παράτασης του lockdown, οι επενδυτές που έχουν συμμετάσχει στις τιτλοποιήσεις και οι servicers που έχουν αναλάβει τη διαχείριση των κόκκινων δανείων υποχρεώνονται άλλωστε να αναθεωρήσουν τα επιχειρησιακά πλάνα για τις εισπράξεις από τα δάνεια αυτά. Βασική αιτία που καθιστά δυσχερή την τήρηση των στόχων και την επίτευξη των επιχειρησιακών σχεδίων είναι τα γενικευμένα μορατόριουμ δανείων που έχουν εφαρμόσει για την ανακούφιση των δανειοληπτών, αλλά και μέτρα όπως η αναστολή –λόγω COVID-19– των αναγκαστικών εκτελέσεων, που ανατρέπει τους σχεδιασμούς για τους πλειστηριασμούς ακινήτων.

Το θέμα έχει τεθεί από την πλευρά των εταιρειών διαχείρισης στους θεσμούς, ώστε να ανοίξει εκ νέου η δυνατότητα για ρευστοποιήσεις αλλά και για την εκτέλεση μιας σειράς νομικών ενεργειών πριν και μετά τον πλειστηριασμό. Η αναθεώρηση των business plan θα πρέπει να συμφωνηθεί με το Δημόσιο που παρακολουθεί, μέσω της ειδικής επιτροπής που έχει συσταθεί στο πλαίσιο του μηχανισμού των κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», την εισπραξιμότητα από τα κόκκινα δάνεια προκειμένου να εγγυηθεί την τιτλοποίηση. 

Η χαλάρωση των κριτηρίων με βάση τα οποία αξιολογούνται οι εταιρείες διαχείρισης εξετάζεται ενόψει και της επέκτασης του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής 2».

Η κυβέρνηση έχει προαναγγείλει την επέκταση του μηχανισμού για άλλους 18 μήνες και συγκεκριμένα έως και τον Οκτώβριο του 2022 προκειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να προχωρήσουν σε νέες τιτλοποιήσεις και να εξυγιάνουν περαιτέρω τα χαρτοφυλάκιά τους. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του «Ηρακλή 1», που λήγει στις 10 Απριλίου, οι τράπεζες έχουν ή πρόκειται να τιτλοποιήσουν δάνεια αξίας 32 δισ. ευρώ, λαμβάνοντας εγγυήσεις ύψους 12 δισ. ευρώ. Η επέκταση του μηχανισμού προϋποθέτει την έγκριση της DG Comp, προς την οποία το υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να υποβάλει σχετικό αίτημα εντός των προσεχών εβδομάδων.