ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κριτήρια για την ενίσχυση επιχειρήσεων με ποσά έως 3 εκατ.

Τα κριτήρια για την ενίσχυση επιχειρήσεων με ποσά έως 3 εκατ.

Τον Μάρτιο ή το αργότερο τον Απρίλιο θα τεθεί σε ισχύ το νέο καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων, το οποίο θα τις επιδοτεί με ποσά έως 3 εκατ. ευρώ για τις πάγιες δαπάνες τους, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί από άλλο πρόγραμμα. Το ποσό που θα λάβουν οι επιχειρήσεις δεν θα είναι κάποια μορφή δανείου, όπως αναφέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών, αλλά αντίθετα πρόκειται για επιδότηση με βάση τους κανονισμούς της Ε.Ε. και δεν επιστρέφεται. 

Με διάταξη λοιπόν που έχει περιληφθεί στο σχέδιο νόμου για την απογραφή της ΕΛΣΤΑΤ, θεσπίζεται καθεστώς ενίσχυσης επιχειρήσεων που πλήττονται οικονομικά από την εμφάνιση και διασπορά του κορωνοϊού, μέσω στήριξης του κράτους στις μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες τους. 

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Οικονομικών: 

– Οι επιχειρήσεις που θα καταθέσουν αίτηση πρέπει κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου (κατά πάσα πιθανότητα από τον Μάρτιο του 2020 έως και τον Δεκέμβριο του 2020) να έχουν μείωση του κύκλου εργασιών κατά τουλάχιστον 30% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2019.

– Το ανώτατο όριο της ενίσχυσης ανά επιχείρηση –για όλη την περίοδο– είναι 3.000.000 ευρώ, αν και το υπουργείο Οικονομικών θα προσπαθήσει να αυξήσει το εν λόγω ποσό. Αμέσως μετά την ψήφιση της σχετικής διάταξης θα αποσταλούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομισιόν οι τεχνικές λεπτομέρειες και εν συνεχεία θα εκδοθούν οι υπουργικές αποφάσεις. 

– Η ανώτατη ενίσχυση που μπορεί να λάβει κάποια επιχείρηση ανέρχεται στο 70% των δαπανών που δεν έχουν καλυφθεί, με το ποσοστό αυτό να φτάνει το 90% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις και το επίπεδο αυτών να διαμορφώνεται ανάλογα με τα δημοσιονομικά δεδομένα. Ωστόσο, η τελική απόφαση για το ύψος της ενίσχυσης θα αποφασισθεί μετά την υποβολή αιτήσεων. Ανάλογα δηλαδή με τον αριθμό των αιτήσεων, την πτώση του τζίρου και τις μη καλυπτόμενες δαπάνες θα αποφασισθεί το ποσοστό της επιχορήγησης επί των μη καλυπτόμενων δαπανών.

– Μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες είναι οι πάγιες δαπάνες που πραγματοποίησαν οι επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, οι οποίες δεν καλύπτονται ούτε από τα κέρδη (δηλαδή έσοδα μείον μεταβλητές δαπάνες), κατά την ίδια περίοδο, ούτε από άλλες πηγές, όπως ασφάλιση, προσωρινά μέτρα ενίσχυσης ή στήριξη από άλλες πηγές (επιστρεπτέα προκαταβολή).

– Οι ζημίες των επιχειρήσεων, όπως εμφανίζονται στις καταστάσεις κερδών και ζημιών τους, κατά τη διάρκεια της επιλέξιμης περιόδου, θεωρείται ότι συνιστούν μη καλυπτόμενες πάγιες δαπάνες. Οι ενισχύσεις μπορούν να χορηγούνται βάσει των προβλεπόμενων ζημιών, ενώ το τελικό ποσό της ενίσχυσης προσδιορίζεται μετά την πραγματοποίηση των ζημιών βάσει ελεγμένων λογαριασμών ή με κατάλληλη αιτιολόγηση που θα παράσχει το υπουργείο Οικονομικών στην Κομισιόν (για παράδειγμα σε σχέση με τα χαρακτηριστικά ή το μέγεθος συγκεκριμένων τύπων επιχειρήσεων), βάσει φορολογικών λογαριασμών.