ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Το ένα τρίτο του προσωπικού τους βγάζουν σε εθελουσία τα ΕΛΤΑ

Το ένα τρίτο του προσωπικού τους βγάζουν σε εθελουσία τα ΕΛΤΑ

Την υλοποίηση του προγράμματος εθελουσίας εξόδου έως και 2.000 εργαζομένων, δηλαδή του 35% ή περίπου ενός τρίτου του συνόλου, ξεκίνησαν τα ΕΛΤΑ επιχειρώντας να κάνουν το πρώτο σημαντικό βήμα για τον εξορθολογισμό του μισθολογικού κόστους, το οποίο σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσιευμένες ετήσιες οικονομικές καταστάσεις (2019) ανέρχεται στα 179,2 εκατομμύρια ευρώ. Ο αριθμός του απασχολούμενου προσωπικού (τέλη 2019) είναι 5.615 άτομα. Η εθελουσία θα τεθεί σε ισχύ την 1η Φεβρουαρίου και θα ολοκληρωθεί στις 19 του ίδιου μηνός και δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα, που έχει εθελοντικό χαρακτήρα, έχουν όλοι οι εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει το 41ο έτος της ηλικίας τους και έχουν προϋπηρεσία τουλάχιστον 15 ετών.

Ειδικότερα, προβλέπονται σημαντικές πρόνοιες για τους εργαζομένους που θα αποχωρήσουν, μεταξύ των οποίων εφάπαξ καταβολή 24 έως και 45 μισθών ανάλογα με την ηλικία και τα έτη προϋπηρεσίας κάθε εργαζομένου, καταβολή ενός επιπλέον μισθού για κάθε ανήλικο τέκνο και, τέλος, επέκταση για 2 έτη της πρόσθετης ασφάλισης ζωής και υγειονομικής περίθαλψης μέσω του ΤΕΑ ΕΛΤΑ. Ειδική πρόβλεψη επίσης γίνεται για τους εργαζομένους που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα συνταξιοδότησης, όπως και για εργαζομένους με τέκνα ΑμεΑ ανεξαρτήτως ηλικίας, στους οποίους θα καταβληθούν επιπλέον πέντε μισθοί.

Το πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου που έχει, όπως προαναφέρθηκε, στόχο την αποχώρηση 2.000 εργαζομένων αποτελεί ένα από τα ευρύτερα και πλέον φιλόδοξα τέτοια προγράμματα που έχουν επιχειρηθεί σε δημόσια επιχείρηση τα τελευταία χρόνια.

Εντάσσεται στο σχέδιο μετασχηματισμού των ΕΛΤΑ, στο οποίο εκτός από την εθελουσία περιλαμβάνονται ακόμα η αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής, ο ψηφιακός μετασχηματισμός με αναβάθμιση συστημάτων και υπηρεσιών, η ανάπτυξη νέας πολιτικής προμηθειών και η βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, ενώ διαφυλάττεται ο ρόλος του φορέα καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας, για τον οποίο πληρώνεται από το Δημόσιο, εξυπηρετώντας το σύνολο της επικράτειας και όχι μόνον τις εμπορικά βιώσιμες περιφέρειες.

Το business plan που υλοποιεί η διοίκηση των ΕΛΤΑ φιλοδοξεί να ανασχέσει την αρνητική πορεία των οικονομικών αποτελεσμάτων της, αιτία της οποίας είναι, μεταξύ άλλων, και η διαχρονική μείωση του παραδοσιακού επιστολικού ταχυδρομείου και το αυξημένο κόστος λειτουργίας, ώστε να καταστεί η εταιρεία ανταγωνιστική και βιώσιμη. Ο στόχος είναι το πλάνο αυτό να έχει εκτελεστεί μέσα σε μία διετία και άρα σε μία διετία η εταιρεία να επιστρέψει σε διατηρήσιμη λειτουργική κερδοφορία.

Ο κύκλος εργασιών των ΕΛΤΑ το 2019 ανήλθε σε ενοποιημένο επίπεδο στο ποσό των 355,647 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 2,1%. Να σημειωθεί πως ένα σημαντικό μέρος των εσόδων των ΕΛΤΑ αφορά εισπράξεις από το Δημόσιο έναντι της καθολικής υπηρεσίας, δηλαδή της κάλυψης με ταχυδρομικές υπηρεσίες ολόκληρης της επικράτειας. Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) του ομίλου το 2019 ήταν κέρδη 27,806 εκατ. έναντι ζημιών 10,040 εκατ. το 2018. Το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρείας στα τέλη του 2019 ήταν αρνητικό κατά 47,425 εκατ. καθιστώντας επιτακτική την αύξηση κεφαλαίου ύψους 100 εκατ. ευρώ, που έγινε στα τέλη του 2020 και καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από το Δημόσιο. 

Παρουσιάζοντας στα τέλη του 2020 τη σχετική νομοθετική πρωτοβουλία, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκος Πιερρακάκης ξεκαθάρισε πως στόχος της κυβέρνησης είναι με την ολοκλήρωση της υλοποίησης του σχεδίου αναδιοργάνωσης να εισέλθει στρατηγικός επενδυτής στα ΕΛΤΑ.