ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Προς συμφωνία με την Eldorado για τα μεταλλεία Κασσάνδρας

Προς συμφωνία με την Eldorado για τα μεταλλεία Κασσάνδρας

Τον δρόμο της τυπικής μεν, αλλά όχι και απαραιτήτως απρόσκοπτης διαδικασίας έγκρισής της από τις αρμόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές έχει πάρει η αναθεωρημένη συμφωνία του ελληνικού Δημοσίου με την «Eλληνικός Χρυσός» και τη μητρική εταιρεία Eldorado Gold για τα μεταλλεία Κασσάνδρας, καθώς πρόθεση της κυβέρνησης είναι να επισπεύσει την υπογραφή της και την έγκρισή της στη συνέχεια από τη Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό, συνεδριάζει την Παρασκευή η Διυπουργική Επιτροπή Αποκρατικοποιήσεων για να εγκρίνει τη συμφωνία προκειμένου αυτή να αποσταλεί στη συνέχεια προς έγκριση στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού (DGcomp) της Ε.Ε. 

Η έγκρισή της συμφωνίας από την DGcomp φαίνεται να συνδέεται με την παλαιότερη απόφασή της για την επιστροφή από την εταιρεία προς το ελληνικό Δημόσιο κρατικών ενισχύσεων ύψους 15,3 εκατ. ευρώ, με το σκεπτικό ότι το τίμημα των 11 εκατ. ευρώ με το οποίο εξαγόρασε η «Ελληνικός Χρυσός» τα μεταλλεία το 2003 ήταν κατώτερο της πραγματικής τους αξίας. Με την εξασφάλιση της συναίνεσης της DGcomp, θα ανοίξει ο δρόμος για να πέσουν οι υπογραφές και να πάρει η συμφωνία τον δρόμο προς τη Βουλή για την κύρωσή της και παράλληλα να ανοίξει ο δρόμος για την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στο project, τον οποίο η Eldorado Gold αναζητεί στη διεθνή αγορά. Οι βασικοί όροι μάλιστα του αναθεωρημένου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας έχουν προκύψει έπειτα από διαπραγματεύσεις με τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και στη βάση της διασφάλισης της εισόδου τους στο project και της χρηματοδότησής του, την οποία αδυνατεί να διασφαλίσει η καναδική εταιρεία από μόνη της. Σε περίπτωση που δεν υπάρξουν ανατροπές και τα πράγματα εξελιχθούν ομαλά, η καναδική εταιρεία αναμένει να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου στρατηγικού επενδυτή μέσα στο τρίτο τρίμηνο του έτους.

Η βασική διαφοροποίηση του νέου επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με το παλαιό αφορά τη μεταλλουργική μονάδα παραγωγής χρυσού στην περιοχή Μαντέμ Λάκκος, η οποία «παγώνει» τουλάχιστον για δύο χρόνια. Η «Ελληνικός Χρυσός» προτείνει την κατασκευή της μονάδας χρυσού με νέα μέθοδο και δεσμεύεται μέσω της νέας σύμβασης για την κατάθεση καινούργιας μελέτης σε διάστημα δύο ετών, μεταφέροντας για αντίστοιχο χρονικό διάστημα την έναρξη κατασκευής της. Ο όρος αυτός αποδεσμεύει ουσιαστικά την εταιρεία –για τουλάχιστον δύο έτη– έναντι της υποχρέωσής της για τη δημιουργία μιας ανεξάρτητης μεταλλουργικής μονάδας για την παραγωγή καθαρών μετάλλων (χαλκού, χρυσού και αργύρου). Εναντι αυτής της αποδέσμευσης, η καναδική εταιρεία έχει αποδεχθεί όρους που επέβαλε στις διαπραγματεύσεις η ελληνική πλευρά, όπως αύξηση 10% των τελών (royalties) προς το Δημόσιο για την παραχώρηση της χρήσης μεταλλευτικών δικαιωμάτων, αύξηση των  θέσεων εργασίας κατά 3.000 στην πλήρη ανάπτυξη του έργου, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και υλοποίηση αντισταθμιστικών έργων και άλλων δράσεων ύψους 80 εκατ. ευρώ στον Δήμο Αριστοτέλη. Σε ό,τι αφορά τη βελτίωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος της επένδυσης, η «Ελληνικός Χρυσός» έχει δεσμευθεί για καλύτερη διαχείριση των αποβλήτων με τη μέθοδο της ξερής απόθεσης, μέσω της οποίας θα απελευθερωθεί έκταση 325 στρεμμάτων στο δάσος Λοτσάνικο. Το περιβαλλοντικό αποτύπωμα με αυτό τον τρόπο θα μειωθεί κατά 40%.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Eldorado Gold έχει επενδύσει μέχρι τώρα στα μεταλλεία Κασσάνδρας, όπου απασχολούνται σήμερα 1.600 εργαζόμενοι,  πάνω από 1,5 δισ. ευρώ.