Πότε και πώς θα αποπληρωθούν οι εισφορές που έχουν «παγώσει»

Πότε και πώς θα αποπληρωθούν οι εισφορές που έχουν «παγώσει»

2' 33" χρόνος ανάγνωσης

Με ορίζοντα αποπληρωμής 4 χρόνια, αρχής γενομένης τον Ιανουάριο του 2022, θα μπορούν να ρυθμιστούν τα «κορωνο-χρέη» της πρώτης περιόδου της πανδημίας. Τα χρέη «παγώνουν» έως τον Δεκέμβριο του 2021, η αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση μπορεί να γίνει έως και τις 31 Ιανουαρίου 2022, και η πρώτη δόση, τουλάχιστον 50 ευρώ, θα πρέπει να καταβληθεί μέχρι και την τελευταία εργάσιμη ημέρα υποβολής της αίτησης.

Το πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών, τόσο για επιχειρήσεις όσο και για επαγγελματίες, έρχεται να διευθετήσει, εκ νέου, διάταξη του υπουργείου για τις εισφορές των οποίων η πληρωμή έχει παραταθεί μέχρι τις 30 Απριλίου 2021.

Να σημειωθεί ότι συνολικά έχουν παραταθεί έως 30 Απριλίου ασφαλιστικές υποχρεώσεις 3 μηνών για επιχειρηματίες και 4 μηνών για ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχολουμένους. Πρόκειται για τις:    

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές οφειλόμενες από επιχειρήσεις – εργοδότες που ήταν κλειστοί ή πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, που ήταν αρχικά απαιτητές έως 31/3/2020 (έως 10/4/2020 για πρ. ΝΑΤ), έως 30/4/2020 και έως 31/5 (έως 10/5 για πρ. ΝΑΤ) αντίστοιχα.

• Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Φεβρουαρίου, Μαρτίου, Απριλίου και Μαΐου 2020, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών όπως και προσώπων που υπάγονται στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ με εισοδηματικά ή πληθυσμιακά κριτήρια, που πλήττονταν βάσει ΚΑΔ, απαιτητών αρχικά έως 31/3, 30/4, 31/5 και 30/6 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με στελέχη του e-ΕΦΚΑ πρόκειται για οφειλές τουλάχιστον 316 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου τα 225 εκατ. προέρχονται από αναστολές ασφαλιστικών οφειλών επιχειρήσεων, δηλαδή εργοδοτικές και εργατικές εισφορές που αφορούν μισθωτούς απασχολουμένους και τα υπόλοιπα 91 εκατ. αφορούν ατομικές ασφαλιστικές οφειλές ελεύθερων επαγγελματιών και αυτοαπασχολουμένων.

Στα ποσά αυτά δεν υπολογίζονται τα χρέη από εκκαθαρίσεις παλαιότερων ετών (2017-2019).

Σύμφωνα με τη διάταξη, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η προθεσμία καταβολής οφειλών από ασφαλιστικές εισφορές εργοδοτών, αυτοαπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών, η οποία αρχικά είχε παραταθεί μέχρι την 30ή Απριλίου 2021.    Μετά τη λήξη της νέας παράτασης, οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές οφειλές μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση τμηματικής καταβολής έως και 48 μηνιαίων δόσεων με επιτόκιο 2,5%, ή 24 άτοκων μηνιαίων δόσεων. Και στις δυο περιπτώσεις, το ελάχιστο ποσό της μηνιαίας δόσης είναι τα 50 ευρώ. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κέντρου είσπραξης ασφαλιστικών οφειλών (ΚΕΑΟ).

Με την απόφαση υπαγωγής στη ρύθμιση καθορίζονται: το ποσό κάθε δόσης, ο αριθμός των δόσεων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Η πρώτη δόση καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης υπαγωγής. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα από τον μήνα υπαγωγής στη ρύθμιση. Η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Οσον αφορά, τέλος, τις υποχρεώσεις περισσότερων από 800.000 μη μισθωτών που αφορούν τις εκκαθαρίσεις εισφορών από το 2017 έως και το 2019, με υπουργική απόφαση θα παραταθεί η πληρωμή τους για 3 μήνες. Ετσι, η πληρωμή της πρώτης από τις 5 δόσεις που προβλέπονται μεταφέρεται αντί της 31ης Μαρτίου, στην 30ή Ιουνίου 2021.