Συμμετοχή του ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Πειραιώς

Συμμετοχή του ΤΧΣ στην ΑΜΚ της Πειραιώς

2' 39" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στη Βουλή κατατέθηκε το νομοσχέδιο που θα επιτρέπει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας να συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών έως του ποσοστού που διαθέτει ήδη. Η συγκεκριμένη κίνηση γίνεται ενόψει της ΑΜΚ που προγραμματίζει η Τράπεζα Πειραιώς, στην οποία το ΤΧΣ ελέγχει ήδη το 61,3% και στόχο έχει να λειτουργήσει ως εγγυητής για την προσέλκυση και ιδιωτικών κεφαλαίων.  

Η αύξηση δρομολογείται για τον Απρίλιο και το ύψος της υπολογίζεται από 800 εκατ. έως και 1,1 δισ. ευρώ. Στόχος είναι η κεφαλαιακή ενίσχυση της τράπεζας, προκειμένου να καλύψει τη ζημία που θα προκληθεί από τις νέες τιτλοποιήσεις κόκκινων δανείων. Η Τράπεζα Πειραιώς έχει υλοποιήσει δύο τιτλοποιήσεις συνολικής αξίας 6,9 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του «Ηρακλή» και μετά την ολοκλήρωσή τους, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 36%. Για την περαιτέρω μείωσή του σχεδιάζει νέες τιτλοποιήσεις έως και 13 δισ. ευρώ, οι οποίες αναμένεται ότι θα ενταχθούν στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλή», που πρόκειται να επεκταθεί για άλλους 18 μήνες και συγκεκριμένα έως και τον Οκτώβριο του 2022.

Ο νέος νόμος θα δίνει τη δυνατότητα στο ΤΧΣ: 

• Να ασκεί μέρος ή το σύνολο των δικαιωμάτων προτίμησης που του αναλογούν. 

• Να εγγράφεται μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του σε διάθεση μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από αυξήσεις κεφαλαίου που πραγματοποιούνται κατά οποιονδήποτε τρόπο, συμπεριλαμβανομένων αυξήσεων κεφαλαίου με περιορισμό ή αποκλεισμό του δικαιώματος προτίμησης.

• Σε περίπτωση εταιρικού μετασχηματισμού πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο μετέχει ή ομιλικής αναδιάρθρωσης, να συμμετέχει μέχρι του υφιστάμενου ποσοστού συμμετοχής του στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας από τη μητρική εταιρεία ή και το πιστωτικό ίδρυμα που συνεχίζει τις τραπεζικές δραστηριότητες του ομίλου. 

• Να συμμετέχει σε μία ή περισσότερες κατανομές αδιάθετων μετοχών ή άλλων τίτλων ιδιοκτησίας που προκύπτουν από αύξηση κεφαλαίου ή εκδόσεις άλλων τίτλων ιδιοκτησίας, εφόσον προβλέπονται τέτοιες.

Η συμμετοχή του ΤΧΣ θα πραγματοποιείται με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που θα λαμβάνεται έπειτα από έκθεση δύο ανεξάρτητων χρηματοοικονομικών συμβούλων, οι οποίοι θα επιβεβαιώνουν ότι η συμμετοχή του Ταμείου στην έκδοση νέων μετοχών ή άλλων τίτλων συμβάλλει στη διατήρηση, προστασία ή βελτίωση της αξίας της υφιστάμενης συμμετοχής του Ταμείου στο κεφάλαιο της τράπεζας ή των προοπτικών αποεπένδυσης από αυτή. Το Ταμείο θα λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες που επικρατούν στην αγορά και τις προοπτικές του επιχειρησιακού σχεδίου της τράπεζας. Η συμμετοχή στην ΑΜΚ θα γίνεται σε τιμή κτήσης όχι υψηλότερη και υπό όρους όχι επαχθέστερους απ’ ό,τι ισχύει για τους υπόλοιπους μετόχους της τράπεζας. 

Αναγκαίος όρος, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, είναι οι αυξήσεις να πραγματοποιούνται με τη συμμετοχή ιδιωτών οι οποίοι θα συμμετέχουν υπό τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και, ως εκ τούτου, με το ίδιο επίπεδο κινδύνου και οφελών. Με δεδομένο ότι η πλήρης αποκρατικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς και η αποεπένδυση του Ταμείου μπορεί να γίνει σε μεταγενέστερο χρόνο από τη συμμετοχή του στην επικείμενη ΑΜΚ, το νομοσχέδιο προβλέπει ότι η τιμή διάθεσης ή η τιμή κτήσης μπορεί να είναι χαμηλότερη από την πιο πρόσφατη τιμή κτήσης των μετοχών από το Ταμείο ή την τρέχουσα χρηματιστηριακή τιμή. Η τιμή διάθεσης των μετοχών από το Ταμείο και η ελάχιστη τιμή κάλυψης από τους ιδιώτες ορίζονται από το Γενικό Συμβούλιο του ΤΧΣ, έχοντας λάβει υπόψη εκθέσεις αποτίμησης από δύο ανεξάρτητους χρηματοοικονομικούς συμβούλους. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή