«Γέφυρα» επιβίωσης για πάνω από 100.000 επιχειρήσεις

«Γέφυρα» επιβίωσης για πάνω από 100.000 επιχειρήσεις

3' 48" χρόνος ανάγνωσης

Πάνω από 100.000 ελεύθεροι επαγγελματίες, ατομικές, πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα «Γέφυρα 2» του υπουργείου Οικονομικών που ενεργοποιείται από τον Απρίλιο και μέσω του οποίου θα επιδοτηθούν οι δόσεις των επιχειρηματικών δανείων για οκτώ μήνες, αρχής γενομένης από τον επόμενο μήνα.

Η επιδότηση θα ξεκινά από το 90% της δόσης για τις συνεπείς επιχειρήσεις και θα μειώνεται έως και το 70% κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου, ενώ για όσες επιχειρήσεις είχαν δάνεια σε καθυστέρηση, η επιδότηση θα ξεκινά από το 80% και θα μειώνεται έως και το 60%. Στόχος του υπουργείου Οικονομικών είναι στο μέτρο της επιδότησης να ενταχθούν και επιχειρηματικά δάνεια που έχουν καταγγελθεί από τις τράπεζες, για τα οποία η επιδότηση θα ξεκινά από το 70% και θα μειώνεται στο 50%. Οι λεπτομέρειες για αυτή την κατηγορία οφειλετών θα εξειδικευθούν τις προσεχείς ημέρες.

Η ένταξη στο πρόγραμμα θα καλύψει ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ, δηλαδή μικρομεσαίες με βάση τον κοινοτικό ορισμό, ανεξάρτητα από το ύψος των οφειλών που έχουν προς τις τράπεζες. Σύμφωνα με τις λεπτομέρειες που δημοσιοποίησε το υπουργείο Οικονομικών, η επιδότηση θα καθορίζεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια –κόφτες– σε σχέση με τον κύκλο εργασιών, τον αριθμό των εργαζομένων και την περιουσιακή κατάσταση μιας επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση, το μέγιστο ύψος της επιδότησης δεν θα ξεπερνά τα 600 ευρώ για τις ατομικές επιχειρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις 5.000 ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις, τις 15.000 ευρώ για τις μικρές και τις  50.000 ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις με τζίρο έως 50 εκατ. ευρώ. 

Προϋπόθεση για την ένταξη των επιχειρήσεων στο πρόγραμμα είναι να έχουν αποδεδειγμένα παρουσιάσει μείωση του τζίρου τους ίση ή μεγαλύτερη του 20% και να έχουν ενταχθεί σε κάποιο από τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας. Στις επιλέξιμες προς επιδότηση κατηγορίες εντάσσονται επίσης επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την εκμετάλλευση ακινήτων και έλαβαν μειωμένο μίσθωμα, εταίροι προσωπικών ή κεφαλαιουχικών εταιρειών, των οποίων η λειτουργία έχει ανασταλεί υποχρεωτικά ή έχουν λάβει ενίσχυση ή έχουν ενταχθεί σε άλλα μέτρα στήριξης, καθώς και όσοι έλαβαν ενίσχυση με τη μορφή της επιστρεπτέας προκαταβολής, ή έχουν εργαζομένους που μπήκαν σε καθεστώς αναστολής εργασίας.

Σε ό,τι αφορά τους συνεπείς δανειολήπτες, δηλαδή αυτούς που δεν είχαν οφειλές σε καθυστέρηση άνω των τριών μηνών έως και τα τέλη του 2020, τα κριτήρια επιδότησης είναι τα εξής:

1. Εάν είναι ατομική επιχείρηση ή ελεύθερος επαγγελματίας να μην απασχολεί προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 42.000 ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να μην ξεπερνούν τις 40.000 ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα –όπως μετοχές και ομόλογα– που έχει στην κατοχή του να είναι αξίας έως 40.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία –μη υποθηκευμένη– που διαθέτει να μην υπερβαίνει τις 600.000 ευρώ.

2. Εάν είναι πολύ μικρή επιχείρηση να απασχολεί έως 10 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 2 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 1 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα –όπως μετοχές και ομόλογα– που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 150.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει –μη υποθηκευμένη– να μην υπερβαίνει τα 2,5 εκατ. ευρώ.

3. Εάν είναι μικρή επιχείρηση να απασχολεί έως 50 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 10 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 5 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα –όπως μετοχές και ομόλογα– που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 750.000 ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει –μη υποθηκευμένη– να μην υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.

4. Εάν είναι μεσαία επιχείρηση να απασχολεί έως 250 άτομα προσωπικό, να έχει ετήσιο κύκλο εργασιών έως 50 εκατ. ευρώ, οι καταθέσεις που διατηρεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό να είναι έως 25 εκατ. ευρώ, τα λοιπά χρηματοοικονομικά προϊόντα –όπως μετοχές και ομόλογα– που έχει στην κατοχή της να είναι αξίας έως 3,75 εκατ. ευρώ και η ακίνητη περιουσία που διαθέτει –μη υποθηκευμένη– να μην υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που ήταν σε τρίμηνη ή μεγαλύτερη καθυστέρηση, οι κόφτες θα είναι πιο αυστηροί και βασική προϋπόθεση θα είναι να έρθουν προηγουμένως σε συμφωνία με την τράπεζα ή την εταιρεία διαχείρισης για να ρυθμίσουν την οφειλή τους. Με στόχο να περιοριστεί ο ηθικός κίνδυνος και να αποτραπεί η δημιουργία μιας νέας γενιάς «κόκκινων» δανείων, οι χορηγήσεις αυτά θα παρακολουθούνται στενά όχι μόνο καθ’ όλη τη διάρκεια της επιδότησης, δηλαδή τους 8 μήνες, αλλά από 12 έως και 18 συνεχείς μήνες, ανάλογα με τη διάρκεια της καθυστέρησης.