Το «προνόμιο» για τους Ελληνες στην ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς

Το «προνόμιο» για τους Ελληνες στην ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς

2' 50" χρόνος ανάγνωσης

Τη δυνατότητα στους υφιστάμενους Ελληνες μετόχους, που σήμερα ελέγχουν περίπου το 10% της τράπεζας, να διατηρήσουν το ποσοστό τους στην επικείμενη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1 δισ. ευρώ, θα δώσει η Τράπεζα Πειραιώς.

Προϋπόθεση, όπως προκύπτει από ανακοίνωση της τράπεζας στο Χρηματιστήριο σε σχέση με τους όρους της ΑΜΚ, είναι να εγγραφούν για ανάλογο αριθμό μετοχών στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς που θα διεξαχθεί παράλληλα με τη διαδικασία της ιδιωτικής τοποθέτησης (book building).

Συγκεκριμένα, η ΑΜΚ προβλέπεται ότι θα πραγματοποιηθεί με δύο παράλληλες διαδικασίες (συνδυασμένη προσφορά):

1. Μία διαδικασία με ιδιωτική τοποθέτηση προς ειδικούς και λοιπούς θεσμικούς επενδυτές στο εξωτερικό μέσω βιβλίου προσφορών (διεθνής προσφορά).

2. Μία διαδικασία με δημόσια προσφορά στην Ελλάδα (ελληνική προσφορά). 

Συγκεκριμένα, για τους υφιστάμενους μετόχους που θα επιθυμούν να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου, η διοίκηση της εταιρείας προτίθεται να προτείνει στην έκτακτη γενική συνέλευση, που συγκαλείται για τις 7 Απριλίου, την υιοθέτηση συστήματος προνομιακής κατανομής νέων μετοχών, μέσω του οποίου οι υφιστάμενοι μέτοχοι που θα εγγράφονται στην αύξηση μέσω της ελληνικής προσφοράς, θα έχουν προτιμησιακή μεταχείριση. Η σχετική δυνατότητα, όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση της τράπεζας, εξετάζεται από νομικής και τεχνικής πλευράς και αναμένεται να κινηθεί στις εξής γραμμές:

• Δικαίωμα προνομιακής κατανομής θα έχουν οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στο μετοχολόγιο της εταιρείας κατά την ημερομηνία που θα ορίσει το διοικητικό συμβούλιο (δηλαδή την προηγούμενη εργάσιμη ημέρα πριν από την έναρξη της ελληνικής προσφοράς).

• Η προνομιακή κατανομή θα εκτείνεται τόσο στους ιδιώτες, μη ειδικούς επενδυτές όσο και στους ειδικούς επενδυτές (υφιστάμενους μετόχους) που θα συμμετάσχουν στην ελληνική προσφορά και αναμένεται να καλύπτει την αναλογία συμμετοχής του καθενός στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας. 

Εάν η εγγραφή υφιστάμενου μετόχου υπερβαίνει την αναλογία συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας (υπερεγγραφή), τότε θα ικανοποιείται κατά προτεραιότητα μόνο το τμήμα που αντιστοιχεί στην pro rata συμμετοχή του. Μετά την ολοκλήρωση της προνομιακής κατανομής, το μέρος της υπερεγγραφής που δεν ικανοποιήθηκε θα αθροίζεται μαζί με όλες τις λοιπές εγγραφές (παλαιοί και νέοι εγγραφόμενοι μέτοχοι) και θα ικανοποιούνται αναλογικά, εφ’ όσον υπάρχουν ακόμη μετοχές προς διάθεση. 

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών της αύξησης θα προκύψει από το βιβλίο προσφορών της διεθνούς προσφοράς και θα είναι κοινή για όλους τους επενδυτές που θα συμμετάσχουν είτε στη διεθνή προσφορά είτε στην ελληνική προσφορά.

Η τιμή διάθεσης αναμένεται να κυμανθεί εντός δεσμευτικού εύρους ελάχιστης και μέγιστης τιμής (min-max), το οποίο θα ανακοινωθεί πριν από την έναρξη της συνδυασμένης προσφοράς. 

Οι συμμετέχοντες στην ελληνική προσφορά αναμένεται ότι θα εγγράφονται στο ανώτατο όριο του εύρους, αλλά το οριστικό ποσό εγγραφής τους θα υπολογίζεται με την τελική τιμή διάθεσης που θα προκύψει με βάση τα παραπάνω. Αναμένεται να υπάρξει κατ’ αρχήν επιμερισμός κατανομής νέων μετοχών για ικανοποίηση της ζήτησης μεταξύ της διεθνούς και της ελληνικής προσφοράς, διατηρώντας την ευχέρεια, εφόσον η ζήτηση σε κάποια εκ των δύο προσφορών δεν είναι επαρκής, να μεταφέρονται αδιάθετες μετοχές στην άλλη προσφορά, για ικανοποίηση της τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.

Το θέμα της ΑΜΚ της Τράπεζας Πειραιώς και δη η συμμετοχή του ΤΧΣ, λαμβάνει παράλληλα πολιτικές διαστάσεις μετά το αίτημα που απέστειλε προς το ΤΧΣ ο επικεφαλής του γραφείου του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης μέσω του οποίου ζητεί συνάντηση του Αλέξη Τσίπρα με τον πρόεδρο του Γενικού Συμβουλίου του ΤΧΣ Ανδρέα Βερύκιο. Η αξιωματική αντιπολίτευση ζητεί η συνάντηση να πραγματοποιηθεί πριν από την 7η Απριλίου, ημέρα πραγματοποίησης της γενικής συνέλευσης που θα εγκρίνει την ΑΜΚ, ώστε να ενημερωθεί εγκαίρως για τους όρους συμμετοχής του Ταμείου στην προγραμματισμένη αύξηση.