ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τράπεζες: Παρατείνεται για άλλους 18 μήνες ο «Ηρακλής»

Τράπεζες: Παρατείνεται για άλλους 18 μήνες ο «Ηρακλής»

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια ύψους έως και 31,3 δισ. θα μπορούν να τιτλοποιηθούν στο πλαίσιο του μηχανισμού κρατικών εγγυήσεων «Ηρακλής», η παράταση του οποίου εγκρίθηκε από την Ε.Ε. για άλλους 18 μήνες και συγκεκριμένα έως τον Οκτώβριο του 2022. Η Επιτροπή έκρινε ότι η εγγύηση που παρέχεται στο πλαίσιο του «Ηρακλή» δεν συνιστά κρατική ενίσχυση, στον βαθμό που το Δημόσιο εγγυάται το ανώτερο τμήμα των ομολόγων που εκδίδονται στο πλαίσιο της τιτλοποίησης και αμείβεται για αυτή την παροχή «με όρους αγοράς».

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών, η θέσπιση του «Ηρακλή» έχει συμβάλει στη μείωση του ποσοστού των μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 43% στο τέλος του 2019 στο 27% στα τέλη Μαρτίου 2021. Συγκεκριμένα, στην πρώτη φάση του «Ηρακλή»:

  • Η  Alpha Bank μέσω της τιτλοποίησης Galaxy περιόρισε τον όγκο των NPEs κατά 10,4 δισ., επιτυγχάνοντας την υποχώρηση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 27%.
  • Η Eurobank μέσω της τιτλοποίησης Cairo περιόρισε τον όγκο των NPEs κατά 7,2 δισ., επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 29% στο 14%.
  • Η Εθνική Τράπεζα μέσω της τιτλοποίησης Frontier αναμένεται να περιορίσει τον όγκο των NPEs κατά 6,5 δισ., επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 31% στο 14%.
  • Η Τράπεζα Πειραιώς μέσω δύο τιτλοποιήσεων Phoenix και Vega έχει μειώσει τον όγκο των NPEs κατά 6,9 δισ., επιτυγχάνοντας τη μείωση του αντίστοιχου δείκτη από το 45% στο 35%.

Στο πλαίσιο της επέκτασης του μηχανισμού, η Τράπεζα Πειραιώς έχει ανακοινώσει την ένταξη μιας νέας τιτλοποίησης με την επωνυμία Sunrise συνολικού ύψους 11 δισ., για το πρώτο σκέλος της οποίας, αξίας 7,2 δισ., έχει ήδη υποβάλει αίτημα ένταξης στον μηχανισμό. Σε ό,τι αφορά την Alpha Bank, στον σχεδιασμό της διοίκησης περιλαμβάνεται μια νέα τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ύψους 2 δισ. (χαρτοφυλάκιο Cosmos), ενώ στα 3,3 δισ. είναι το ύψος του χαρτοφυλακίου με την επωνυμία Mexico, που πρόκειται να εντάξει στον «Ηρακλή» η Eurobank.