ΔΑΝΕΙΑ


Ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον για το χαρτοφυλάκιο δανείων 75 ξενοδοχείων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρό ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το χαρτοφυλάκιο δανείων ξενοδοχειακών ακινήτων που βαρύνονται με μη εξυπηρετούμενες υποχρεώσεις, το οποίο εκποιεί μέσω διαδικασίας ανταγωνιστικών προσφορών η Intrum.Ηλεκτρονικές αιτήσεις από ΟΤΑ, ΝΠΔΔ για λήψη δανείων
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Tη διαδικασία υποβολής και διαχείρισης των αιτήσεων για δάνεια προς ΟΤΑ και λοιπά ΝΠΔΔ ψηφιοποιεί πλήρως το σύστημα e-Loans, η νέα πλατφόρμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που υλοποιήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.
Στο τελικό στάδιο ρύθμιση δανείων 2,5 δισ. μέσω του εξωδικαστικού
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δάνεια ύψους 2,5 δισ. ευρώ βρίσκονται στην τελική φάση διευθέτησής τους μέσω της πλατφόρμας του εξωδικαστικού μηχανισμού, που παρέχει αυτοματοποιημένες λύσεις ρύθμισης των χρεών από τραπεζικά δάνεια και οφειλές προς το Δημόσιο.