ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με συμμετοχή ΗΡΩΝ έξι ευρωπαϊκά έργα

Με συμμετοχή ΗΡΩΝ έξι ευρωπαϊκά έργα

Τη συμμετοχή της σε έξι έργα της Ε.Ε. στους τομείς του ψηφιακού μετασχηματισμού, της εξοικονόμησης ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ανακοίνωσε η ΗΡΩΝ. Η θυγατρική της ΓΕΚ Τερνα, που δραστηριοποιείται στη χονδρική και λιανική αγορά ηλεκτρισμού, ενισχύει την τεχνογνωσία και την καινοτομία της στην παροχή των σύγχρονων προϊόντων και υπηρεσιών της προς τους καταναλωτές ενέργειας, συμμετέχοντας σε πέντε έργα του προγράμματος Horizon 2020 της Ε.Ε. για την έρευνα και την καινοτομία, και συγκεκριμένα στα:

1. InterConnect: Tο πρόγραμμα αποβλέπει στην ανάπτυξη και επίδειξη προηγμένων λύσεων οι οποίες θα επιτρέψουν την ψηφιοποίηση σπιτιών, κτιρίων και δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας βάσει της αρχιτεκτονικής Internet of Things (IoT). Θα δοκιμαστούν έξυπνες λύσεις διαχείρισης ενέργειας σε επτά πιλοτικές δράσεις στις ακόλουθες χώρες: Πορτογαλία, Βέλγιο, Γερμανία, Ολλανδία, Ιταλία, Ελλάδα και Γαλλία.

2. DECIDE: Στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση του τρόπου δημιουργίας και διαχείρισης των ενεργειακών κοινοτήτων αλλά και των υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης. Σημαντικός στόχος του έργου είναι να προσελκύσει πάνω από 628.000 τελικούς καταναλωτές σε 9 πιλοτικά έργα σε 7 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης για να εξοικονομήσει πάνω από 16 GWh και 11 kton CO2 ετησίως. Επιπλέον, θα εγκατασταθούν συστήματα ΑΠΕ και παροχής θερμότητας 6 MWp.

3. iFLEX: Η βασική ιδέα του έργου είναι η δημιουργία ενός agent, του iFLEX Assistant, που ενεργεί μεταξύ του καταναλωτή, του οικιακού συστήματος διαχείρισης ενέργειας από ΑΠΕ και των διάφορων εμπλεκόμενων φορέων. Στόχος του έργου είναι ο καταναλωτής να επιτύχει συγκεκριμένους ενεργειακούς στόχους μέσω της τοπικής διαχείρισης ενέργειας και της απόκρισης της ζήτησης.

4. BIGG: Το BIGG στοχεύει στην επίδειξη τεχνολογιών, δεδομένων και τεχνικών ανάλυσης για πάνω από 4.000 κτίρια σε 6 πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας. Οι βασικοί πυλώνες του έργου είναι τέσσερις και αφορούν τη διερεύνηση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, την υποστήριξη του ρυθμιστικού πλαισίου, την υποστήριξη επενδύσεων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την υποστήριξη του δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της υπηρεσίας της απόκρισης ζήτησης.

5. I-NERGY: Το I-NERGY στοχεύει στην ανάπτυξη, κλιμάκωση και επίδειξη καινοτόμων εφαρμογών ΑΙ-as-a-Service (AIaaS) Energy Analytics και ψηφιακών υπηρεσιών που θα δοκιμαστούν σε εννέα πιλοτικά έργα και θα αφορούν: τη βέλτιστη διαχείριση ενεργειακών πόρων και ΑΠΕ, τη βελτιωμένη αποδοτικότητα και αξιόπιστη λειτουργία των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, π.χ. μέσω ηλεκτροκίνησης, τη βέλτιστη αξιολόγηση κινδύνου για προγραμματισμό επενδύσεων ενεργειακής απόδοσης, αλλά και τη βελτιστοποίηση της συμμετοχής τοπικών και εικονικών ενεργειακών κοινοτήτων.

Η ΗΡΩΝ συμμετέχει επίσης στο πρόγραμμα HEART του ΕΣΠΑ που στοχεύει να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη λύση που θα επιτρέπει στους οικιακούς πελάτες να λαμβάνουν πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του νοικοκυριού τους, ενώ ταυτόχρονα θα προσφέρονται πολλές επιχειρηματικές και κοινωνικές ευκαιρίες για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη. Με τον τρόπο αυτό θα μειωθεί το κόστος επικοινωνίας και θα προσφέρονται λύσεις εξοικονόμησης σε πραγματικό χρόνο, πιο αποδοτικές και οικονομικές.