ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΑΔΕ: Σχέδιο για 158.000 ελέγχους φέτος

ΑΑΔΕ: Σχέδιο για 158.000 ελέγχους φέτος

Με στόχο την είσπραξη 49,6 δισ. ευρώ το 2021 η εφορία έχει σχεδιάσει ένα ευρύ σχέδιο ελέγχων για την αύξηση της εισπραξιμότητας και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά, με την υγειονομική κρίση να εξακολουθεί να επηρεάζει την οικονομική δραστηριότητα.

Συνολικά, θα διενεργηθούν περί τους 158.000 ελέγχους, έρευνες και διασταυρώσεις, ενώ ταυτόχρονα θα ενεργοποιηθούν νέα ηλεκτρονικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, τον εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Μάλιστα, στον τομέα των ληξιπρόθεσμων οφειλών η εφορία έχει προγραμματίσει την είσπραξη 2,1 δισ. ευρώ από παλαιά χρέη που δημιουργήθηκαν προ του 2021.

Οπως τονίζει ο διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής, «η εμπειρία που αποκτήθηκε κατά το προηγούμενο έτος στη διαχείριση κρίσεων, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη νέων εργαλείων και μεθόδων εργασίας, αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία προτάσσουμε στόχους και έργα για το 2021. Αξιοποιούμε τις ευκαιρίες που αναδύονται για ανασύνταξη των δυνάμεών μας, ώστε να αντεπεξέλθουμε επιτυχώς στις διαμορφούμενες ανάγκες, να συνεχίσουμε να λειτουργούμε με ευελιξία και προσαρμοστικότητα σε έκτακτες καταστάσεις και συστηματικά να επαναπροσδιορίζουμε το έργο μας και να επαναξιολογούμε τα αποτελέσματά μας, σύμφωνα με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και παγκόσμιου χάρτη. Με γνώμονα τους στρατηγικούς στόχους της Αρχής, δίνουμε προτεραιότητα στην ενίσχυση της φορολογικής υπευθυνότητας πολιτών και επιχειρήσεων και στη διαρκή αναβάθμιση της αποτελεσματικότητάς μας για τη διασφάλιση των δημοσίων εσόδων, που αποτελεί τον πρωταρχικό στόχο της Αρχής».

Ειδικότερα, το επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ έτους 2021 περιλαμβάνει:

 • Ολοκλήρωση τουλάχιστον 23.000 φορολογικών ελέγχων από τις ελεγκτικές υπηρεσίες.
 • Συνολική βεβαίωση από διενεργηθέντες ελέγχους και διασταυρώσεις εντός του έτους 2021 ύψους 1,3 δισ. ευρώ, εξαιρουμένων των αυτοτελών φορολογικών προστίμων.
 • Διενέργεια από τις ΥΕΔΔΕ τουλάχιστον 800 υποθέσεων ερευνών.
 • Εκδοση 15.000 πράξεων διοικητικού ή εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου κατόπιν διενέργειας ηλεκτρονικών διασταυρώσεων.
 • Διενέργεια διασταυρώσεων για εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων.
 • Διενέργεια 46.720 μερικών επιτόπιων ελέγχων από ΔΟΥ και ΥΕΔΔΕ.
 • Ολοκλήρωση λειτουργίας myDATA, υποστήριξη της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, διασύνδεση ταμειακών με ΑΑΔΕ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 44.000 ελέγχων δίωξης από τα τελωνεία και 22.000 ελέγχων δίωξης από τις ΚΟΕ.
 • Διενέργεια 12.400 εκ των υστέρων ελέγχων από τα τελωνεία και τις ΕΛΥΤ.
 • Διενέργεια τουλάχιστον 9.000 τελωνειακών ελέγχων με τη χρήση αυτοκινούμενων συστημάτων ελέγχου X-Ray.
 • Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 49,685 δισ.
 • Εισπράξεις τουλάχιστον 2,1 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθεσμου χρέους της φορολογικής διοίκησης.
 • Υλοποίηση αυτοματοποιημένου συστήματος ενημέρωσης οφειλετών για τήρηση ρυθμίσεων.
 • Προσαρμογή πληροφοριακών συστημάτων της ΑΑΔΕ, Taxis, Taxisnet, ICISnet, Elenxis και διασύνδεση με το νέο πληροφοριακό σύστημα αυτοματοποίησης της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών.
 • Διενέργεια 400 στοχευμένων επιθεωρήσεων σε χώρους παρασκευής, χρήσης και διακίνησης χημικών ουσιών και προϊόντων.
 • Εργαστηριακό έλεγχο τουλάχιστον 24.000 δειγμάτων αλκοόλης και ποτών με αλκοόλη, τροφίμων και υλικών σε επαφή με τρόφιμα, νερών (εκτός αυτών του προγράμματος ΕΣΠΑ), ενεργειακών προϊόντων, πρώτων υλών και βιομηχανικών προϊόντων, καθώς και περιβαλλοντικών δειγμάτων, με σκοπό τον έλεγχο της συμμόρφωσής τους προς την ισχύουσα νομοθεσία.
 • Eλεγχο ποιότητας επιφανειακών υδάτων της χώρας (ποτάμια, λίμνες, παράκτια ύδατα).