ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φορολογικές δηλώσεις: Οι εννέα νέοι κωδικοί στο Ε1 για λιγότερο φόρο φέτος

Φορολογικές δηλώσεις: Οι εννέα νέοι κωδικοί στο Ε1 για λιγότερο φόρο φέτος

Με νέους κωδικούς που αφορούν τις ηλεκτρονικές αποδείξεις, τις ανακαινίσεις ακινήτων, τις μετοχές και συγκεκριμένα τα stock options, τη φορολόγηση των αθλητών, τους συνταξιούχους του εξωτερικού, την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων σχεδιάστηκε το έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης που θα κληθούν να συμπληρώσουν φέτος περίπου 9 εκατομμύρια φορολογούμενοι. Η ηλεκτρονική πύλη έχει ήδη ανοίξει και σε αντίθεση με άλλες χρονιές, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες αναμένεται να σπεύσουν να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Και αυτό καθώς οι ελεύθεροι επαγγελματίες περιμένουν υψηλές επιστροφές φόρων, ενώ οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώσουν τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα παγίων δαπανών. 

Σημειώνεται ότι φέτος εφαρμόζεται για πρώτη φορά ο νέος κατώτατος συντελεστής 9% για τα εισοδήματα φυσικών προσώπων, ενώ ταυτόχρονα είναι μειωμένη η προκαταβολή φόρου στο 55% για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο 70% για τις επιχειρήσεις.

Ο φόρος εισοδήματος μπορεί να καταβληθεί σε οκτώ μηνιαίες δόσεις ξεκινώντας από τα τέλη Ιουλίου, ενώ όσοι πληρώσουν εφάπαξ έως τα τέλη Ιουλίου, δικαιούνται έκπτωση 3%. Οσοι υποβάλουν τη δήλωση τον Αύγουστο, θα πληρώσουν δύο δόσεις μαζεμένες. Οπως ανέφερε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, οι επιχειρηματίες είναι καλό να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, καθώς το Ε3 θα είναι το κλειδί για την είσοδό τους και στο νέο μέτρο των παγίων δαπανών, για το οποίο η σχετική πλατφόρμα ανοίγει τις επόμενες μέρες. 

Οπως είπε, θα ανοίξει είτε σήμερα είτε τη Δευτέρα με προθεσμία έως τις 27 Ιουνίου για την υποβολή της πρώτης δήλωσης ενδιαφέροντος. Στόχος είναι «να βοηθήσουμε τους πολίτες να μη συσσωρεύσουν φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις», επισήμανε ο υπουργός.

Οι αλλαγές στο έντυπο Ε1 της φορολογικής δήλωσης είναι: 

Κωδ. 023: Συμπληρώνεται από όσους εξαιρούνται από την πραγματοποίηση δαπανών με ηλεκτρονικά μέσα.

Νέος Κωδ. 041: Εναλλακτική φορολόγηση εισοδήματος φυσικών προσώπων, δικαιούχων εισοδήματος από συντάξεις που προκύπτουν στην αλλοδαπή, τα οποία μεταφέρουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

Νέοι κωδικοί 359-397: Αφορά τα εισοδήματα των αθλητών και προπονητών που αποκτήθηκαν από την 1/1/2020. Προβλέπει ότι η κλίμακα φορολογίας εισοδήματος εφαρμόζεται για το εισόδημα που αποκτούν οι αμειβόμενοι αθλητές και οι προπονητές από τις αθλητικές ανώνυμες εταιρείες, τα τμήματα αμειβόμενων αθλητών ή τα αναγνωρισμένα αθλητικά σωματεία, και οι εκπαιδευτές των διαιτητών ομαδικών αθλημάτων από τις ομοσπονδίες, εφόσον τα ποσά τα οποία λαμβάνουν εφάπαξ ή τμηματικά για την υπογραφή του συμβολαίου μετεγγραφής ή την ανανέωση ή τη λύση του συμβολαίου συνεργασίας τους δεν υπερβαίνουν τις σαράντα χιλιάδες ευρώ εντός του οικείου φορολογικού έτους. Αν το εισόδημα του προηγούμενου εδαφίου υπερβαίνει τις σαράντα χιλιάδες ευρώ, φορολογείται με φορολογικό συντελεστή 22% και με εξάντληση της φορολογικής υποχρέωσης. Η ρύθμιση αφορά τόσο Ελληνες όσο και ξένους που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού, γι’ αυτό και θα προστεθούν καινούργιοι κωδικοί στον πίνακα 4Α στον οποίο δηλώνονται τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.

Νέοι κωδικοί 437-438: Ενεργοποιείται ο μειωμένος φορολογικός συντελεστής για όσους ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων, αγαθών ή ειδών σχετικά με τα ηλεκτρικά οχήματα. Για τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα παραγωγής ηλεκτρικών οχημάτων και αγαθών ή ειδών σχετικών με τα ηλεκτρικά οχήματα, ο φορολογικός συντελεστής κάθε κλιμακίου μειώνεται κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες μόνο στο εισόδημα που αποκτάται από τη δραστηριότητα αυτή, αρχής γενομένης από το φορολογικό έτος μέσα στο οποίο πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά κέρδη από την παραγωγή αυτή και έως τη συμπλήρωση πέντε κερδοφόρων φορολογικών ετών.

Νέος κωδικός 625-627: Δηλώνονται τα ποσά έκπτωσης για όσους εισέφεραν κεφάλαια σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τον νόμο, έκπτωση φόρου προβλέπεται στην περίπτωση που φορολογούμενος – φυσικό πρόσωπο εισφέρει κεφάλαιο (angel investor) σε κεφαλαιουχική εταιρεία που είναι εγγεγραμμένη στο εθνικό μητρώο νεοφυών επιχειρήσεων ποσό έως 300.000 ευρώ εκπίπτει το 50% του ποσού της εισφοράς από το φορολογητέο εισόδημα.

Φορολογικές δηλώσεις: Οι εννέα νέοι κωδικοί στο Ε1 για λιγότερο φόρο φέτος-1

Stock options

Νέος κωδικός 423-424: Αφορά μετοχές – stock options. Το εισόδημα που προκύπτει για εργαζόμενο ή εταίρο ή μέτοχο από νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα με τη μορφή δικαιωμάτων προαίρεσης απόκτησης μετοχών, όπως αυτά προσδιορίζονται κατά τον χρόνο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης και ανεξαρτήτως εάν συνεχίζει να ισχύει η εργασιακή σχέση, αποτελεί εισόδημα από υπεραξία, εφόσον μεταβιβαστούν οι μετοχές μετά τη συμπλήρωση είκοσι τεσσάρων μηνών από την απόκτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και υπόκειται σε φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Φοροέκπτωση έως 1.600 ευρώ για την αναβάθμιση ακινήτων

• Νέος κωδικός 627-628: Δηλώνονται οι δαπάνες αναβάθμισης κτιρίων και ανακαινίσεων. Σύμφωνα με τον νόμο οι δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την ενεργειακή, λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση κτιρίων, τα οποία δεν έχουν ενταχθεί σε πρόγραμμα αναβάθμισης κτιρίων, μειώνουν ισόποσα κατανεμημένες σε περίοδο τεσσάρων ετών, σε ποσοστό 40% του ύψους τους, τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων, μέχρι του αναλογούντος για κάθε φορολογικό έτος φόρου, με ανώτατο συνολικό όριο δαπάνης τις 16.000 ευρώ.

Η έκπτωση που μπορεί να κερδίσει ο φορολογούμενος ανέρχεται κατ’ έτος στο ποσό των 1.600 ευρώ.

Νέος κωδικός 629-630: Αφορά τις δωρεές που έγιναν προς το Κέντρο Πολιτισμού Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) για την ενίσχυση της Εθνικής Βιβλιοθήκης και της Λυρικής Σκηνής, οι οποίες εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα βάσει νομοθετικής διάταξης που έχει ψηφιστεί από το 2009. Κατά την περίοδο διαχείρισης του Κέντρου Πολιτισμού και μετά την παράδοσή του στο ελληνικό Δημόσιο, τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στην ΕΒΕ ή στην ΕΛΣ ή στον Οργανισμό από φορολογουμένους λόγω δωρεάς ή χορηγίας σε οποιοδήποτε από τους φορείς αυτούς θα αφαιρούνται από το συνολικό εισόδημά τους.

Νέος κωδικός 631-632: Αφορά τις κάθε είδους δωρεές, επιχορηγήσεις, επιδοτήσεις, χορηγίες, χρηματικές παροχές ή παροχές σε είδος προς την Επιτροπή «Ελλάδα 2021» και υπέρ αυτής, που πραγματοποιούνται από φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, και αναγνωρίζονται φορολογικά ως εκπιπτόμενες δαπάνες αφαιρούμενες του συνολικού εισοδήματός τους.