ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Τρεις προσφορές για το Frontier της Εθνικής

Τρεις προσφορές για το Frontier της Εθνικής

Εως τα τέλη Ιουλίου αναμένεται να έχει κλείσει η συναλλαγή τιτλοποίησης του χαρτοφυλακίου Frontier, συνολικής αξίας 6 δισ. ευρώ, που πραγματοποιεί η Εθνική Τράπεζα. Χθες ήταν η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών και στη διαγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με πληροφορίες, προσήλθαν τρία επενδυτικά σχήματα που είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών.

Πρόκειται για το αμερικανικό επενδυτικό κεφάλαιο Fortress με την Bain Capital και την doValue ως servicer που θα αναλάβει να διαχειριστεί αυτά τα δάνεια, τη σουηδική Intrum με την Intrum Hellas ως servicer και το αμερικανικό fund Davidson Kempner από κοινού με την εταιρεία διαχείρισης κόκκινων δανείων, τη Cepal. Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν επίσης η Pimco και η Quant, η συμμετοχή της οποίας δεν επιβεβαιώνεται.

Στο υπό τιτλοποίηση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνονται 200.000 δάνεια που προέρχονται από 90.000 πελάτες και το 90% αυτών των δανείων φέρει εξασφαλίσεις σε ακίνητα. Με βάση τη σύνθεση του χαρτοφυλακίου που αποτελεί την περίμετρο του Frontier, το 77% είναι μη εξυπηρετούμενα στεγαστικά δάνεια, το 18% επιχειρηματικά δάνεια και δάνεια μικρών επιχειρήσεων και μόλις το 5% είναι καταναλωτικά δάνεια.

Η Εθνική Τράπεζα έχει υποβάλει αίτημα για την παροχή εγγύησης από το Δημόσιο μέσω του «Ηρακλή» για τις ομολογίες υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior notes) συνολικής αξίας 3 δισ. ευρώ, και το υπόλοιπο τμήμα της τιτλοποίησης θα αποτελέσουν οι τίτλοι μεσαίας εξοφλητικής προτεραιότητας (mezzanine notes) και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes). 

Η τιτλοποίηση της Εθνικής διαφέρει σημαντικά από τις τιτλοποιήσεις των υπόλοιπων τραπεζών, καθώς δεν συνδυάζεται με τη μεταβίβαση εταιρείας διαχείρισης κόκκινων. Eτσι ο mezzanine τίτλος για τον οποίο οι υποψήφιοι επενδυτές καλούνται να υποβάλουν προσφορά σε συνδυασμό με το συμβόλαιο για τη διαχείριση αυτών των δανείων, διαμορφώνεται στα 500 εκατ. ευρώ, ενώ στα 2,1 δισ. ευρώ διαμορφώνεται η αξία των junior notes. 

Μέσω της τιτλοποίησης η Εθνική Τράπεζα αναμένεται να κάνει ένα ουσιαστικό βήμα για την εξυγίανση του ισολογισμού της, καθώς θα μειώσει κατά 60% το στοκ των κόκκινων δανείων και κατά 80% το στοκ των κόκκινων στεγαστικών δανείων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της, τα οποία αποτελούν και τη μεγαλύτερη κατηγορία των κόκκινων δανείων. Η τιτλοποίηση Frontier σε συνδυασμό με μια νέα τιτλοποίηση μικρότερης αξίας που έχει ανακοινώσει η διοίκηση της τράπεζας ότι θα εντάξει στον «Ηρακλή II», θα επιτρέψει στη διοίκηση της ΕΤΕ να μειώσει τα κόκκινα δάνεια σε μονοψήφιο ποσοστό εντός του 2022. Με βάση τα αποτελέσματα του α΄ τριμήνου ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (ΜΕΑ) μειώθηκε στο 13,3% και το ύψος των κόκκινων δανείων στα 4,1 δισ. ευρώ από 31,3% στα τέλη του 2019, ενώ ο δείκτης κάλυψης από συσσωρευμένες προβλέψεις ανέρχεται στο 66%.

Η Εθνική τα τελευταία χρόνια έχει πραγματοποιήσει οκτώ συναλλαγές πωλήσεων κόκκινων δανείων σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, που οδήγησαν σε μείωση της τάξης των 12,5 δισ. ευρώ, περίπου, ενώ το δεύτερο τρίμηνο του 2020 ολοκλήρωσε τις πωλήσεις τριών χαρτοφυλακίων (projects Icon, Marina και Danube).