ΑΝΑΛΥΣΗ

Η συμφωνία για τον εταιρικό φόρο δεν ικανοποιεί όλους

Η συμφωνία για τον εταιρικό φόρο δεν ικανοποιεί όλους

Μια παγκόσμια συμφωνία για τον φόρο επί των εταιρικών κερδών θα κλιμακώσει μια βαθιά ριζωμένη αντιπαράθεση στους κόλπους της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η οποία φέρνει αντιμέτωπες τις ισχυρές χώρες όπως τη Γερμανία, τη Γαλλία και την Ιταλία από τη μία πλευρά, και την Ιρλανδία, το Λουξεμβούργο και τις Κάτω Χώρες από την άλλη. 

Οι μικρότεροι εταίροι στην Ε.Ε., που βρίσκονται και στο επίκεντρο μιας μακρόχρονης διαμάχης για τα ευνοϊκά φορολογικά καθεστώτα τους, καλωσόρισαν τη συμφωνία της «Ομάδας των Επτά» (G7) για τον ελάχιστο εταιρικό φόρο του 15%. Εντούτοις, ορισμένοι επικριτές προβλέπουν ότι μετά δυσκολίας θα το εφαρμόσουν. «Οι χώρες οι οποίες παραδοσιακά αρνούνται την εν λόγω φορολογική ρύθμιση, αποπειρώνται να διατηρήσουν ένα όσο πιο ευέλικτο πλαίσιο είναι δυνατόν, ώστε να μπορούν κατά το μάλλον ή ήττον να συνεχίσουν τις δραστηριότητές τους, όπως πάντοτε» παρατηρεί η Ρεμπέκα Κρίστι από το Ινστιτούτο Μπρίγκελ, με έδρα τις Βρυξέλλες.

Ο Πάσκαλ Ντόναχιου, υπουργός Οικονομικών της Ιρλανδίας και πρόεδρος της Ευρωομάδας των ομολόγων του στην Eυρωζώνη, σχολίασε χλιαρά τη συμφωνία των «Επτά» για τον ελάχιστο φορολογικό συντελεστή, η οποία χρήζει ευρύτερης έγκρισης από περισσότερα κράτη. «Οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να καλύψει τις ανάγκες μικρών και μεγάλων χωρών», ανέφερε σε σχόλιο στο Twitter, υπενθυμίζοντας τις 139 χώρες που απαιτούνται για την έγκριση της συμφωνίας. 

Αν και κατ’ ιδίαν αξιωματούχοι της Ε.Ε. έχουν ασκήσει κριτική σε χώρες όπως η Ιρλανδία ή η Κύπρος, η αντιμετώπισή τους στη δημόσια σφαίρα είναι πολιτικά φορτισμένη. Η δε μαύρη λίστα της Ε.Ε., που αφορά τις μη φορολογικά συνεργαζόμενες χώρες, δεν συμπεριλαμβάνει χώρες-μέλη λόγω των ισχυόντων κριτηρίων. «Οι ευρωπαϊκοί φορολογικοί παράδεισοι δεν έχουν κανένα συμφέρον να υποχωρήσουν», δήλωσε ο Σβεν Γκίγκολντ, μέλος των Πρασίνων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι οποίοι ασκούν πιέσεις για δικαιότερους φορολογικούς κανόνες. 

Η δε Κύπρος είχε μια πιο συγκρατημένη προσέγγιση. «Τα μικρά κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης πρέπει να αναγνωριστούν ως τέτοια υπό το πρίσμα της συμφωνίας και να ληφθούν υπ’ όψιν», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, Κωνσταντίνος Πετρίδης, μιλώντας στο ειδησεογραφικό πρακτορείο Reuters. Πάντως, προβλήματα θα έχουν και μεγάλες χώρες. «Η Γαλλία και η Ιταλία έχουν και αυτές φορολογικές στρατηγικές, τις οποίες έχουν αποφασίσει να τηρήσουν», δήλωσε η Ρεμπέκα Κρίστι. Τέλος, το Δίκτυο Φορολογικής Δικαιοσύνης κατατάσσει την Ολλανδία, το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και την Κύπρο μεταξύ των σημαντικότερων παγκόσμιων παραδείσων, αλλά επίσης στον συναφή κατάλογο συμπεριλαμβάνει τη Γαλλία, την Ισπανία και τη Γερμανία.