Τα μυστικά της δήλωσης των ενοικίων στο έντυπο Ε2

Τα μυστικά της δήλωσης των ενοικίων στο έντυπο Ε2

4' 37" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Οι ιδιοκτήτες ακινήτων που απέκτησαν το 2020 εισοδήματα από ενοίκια πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν ηλεκτρονικά στο σύστημα Taxisnet τo έντυπο Ε2, με την ονομασία «Αναλυτική κατάσταση για τα μισθώματα ακίνητης περιουσίας».

Ωστόσο, φέτος, οι περισσότεροι θα δηλώσουν σημαντικά μειωμένα ποσά από τα ενοίκια εξαιτίας των αναγκαστικών μειώσεων που επιβλήθηκαν από το κράτος την περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2020. Οσοι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων είχαν απώλειες θα δηλώσουν, φέτος για το 2020, εισοδήματα από ενοίκια μειωμένα έως 33%, σε σύγκριση με αυτά που δήλωσαν για το 2019, ενώ ο φόρος που θα καταβάλουν θα είναι συρρικνωμένος έως και 49%. Για παράδειγμα, ιδιοκτήτης ο οποίος το 2019 εισέπραττε κάθε μήνα ενοίκιο 1.000 ευρώ δήλωσε το 2020 στην εφορία συνολικό ετήσιο εισόδημα από ενοίκια 12.000 ευρώ (12 μήνες x 1.000 ευρώ ανά μήνα) και πλήρωσε φόρο εισοδήματος 1.800 ευρώ. Το 2020 ο ίδιος ιδιοκτήτης υποχρεώθηκε να εισπράξει μειωμένα κατά 40% τα ενοίκια 8 μηνών, με αποτέλεσμα το ετήσιο εισόδημά του, το οποίο οφείλει φέτος να δηλώσει στην εφορία για το 2020, να είναι μειωμένο κατά 3.200 ευρώ ή κατά 26,6% και να έχει περιοριστεί στις 8.800 ευρώ. Για το εισόδημα του 2020 θα κληθεί να πληρώσει φόρο 1.320 ευρώ.

Υποχρέωση να υποβάλουν το έντυπο Ε2 έχουν οι φορολογούμενοι που εισέπραξαν το 2020 ενοίκια από εκμίσθωση κατοικιών, γραφείων, καταστημάτων, όσοι παραχώρησαν δωρεάν κάποια ιδιόκτητη κατοικία τους στα παιδιά τους, στους γονείς τους ή σε τρίτους και όσοι διαθέτουν κενά ακίνητα. Παράλληλα, θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε2 και τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύπου Airbnb, ενώ σε συγκεκριμένους κωδικούς του εντύπου οι φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα ενοίκια που δεν εισέπραξαν στην περίπτωση που δεν θέλουν να φορολογηθούν γι’ αυτά. Σημειώνεται ότι τα εισοδήματα από ακίνητα φορολογούνται με συντελεστές από 15% έως 45%, ενώ αν υπερβαίνουν τις 12.000 ευρώ επιβάλλεται και ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Φέτος λόγω των ειδικών συνθηκών όσοι έχουν ανείσπρακτα ενοίκια μπορούν να απαλλαγούν από τη φορολόγησή τους εφόσον επιδώσουν εξώδικο στον ενοικιαστή τους. Αντίγραφο του εξωδίκου θα πρέπει να αποσταλεί και στην εφορία. Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δίνει απαντήσεις στις 11 πιο συνηθισμένες ερωτήσεις των φορολογουμένων για το Ε2.

1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγγάμων;

– Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύγου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου».

2. Πώς συμπληρώνω τη στήλη Είδος μίσθωσης – χρήση ακινήτου;

– Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης – χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υποχρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.

3. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;

– Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια ΔΟΥ με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και λόγω των ειδικών συνθηκών της COVID-19, αντίγραφο εξωδίκου καθώς και το αποδεικτικό επίδοσής του. Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη ΔΟΥ θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανείσπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδικούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2020, δηλώνονται ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του φορολογικού έτους 2020.

4. Πώς δηλώνεται ακίνητο και το εισόδημα που προκύπτει από αυτό, που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο εξαρτώμενο τέκνο;

– Το ακίνητο θα καταχωρισθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και υποχρεωτικά τον ΑΦΜ του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες.

5. Η στήλη Αριθμός δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;

– Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κατατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δεν συμπληρώνεται ο αριθμός καταχώρισης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από την αρμόδια ΔΟΥ.

6. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυγος;

– Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα.

7. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

– Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

8. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος;

– Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννεαψήφιο αριθμό 999999999.

9. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος;

– Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής, ο οποίος υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν.

10. Κατά τη συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω;

– Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα και ανάλογα με το είδος μίσθωσης – χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε στη στήλη 17 θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Οταν επιλέξετε καταχώριση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρισθεί σε μία από τις στήλες για το ακαθάριστο εισόδημα, σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε στη στήλη 17.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή