ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στήριξη 90.000 δανειοληπτών με «πάγωμα» πληρωμών δόσεων

Διευκολύνσεις σε πληγέντες της πανδημίας από την doValue Greece.

Στήριξη 90.000 δανειοληπτών με «πάγωμα» πληρωμών δόσεων

Σε αναστολές πληρωμών σε περίπου 90.000 δανειολήπτες για δάνεια ύψους 6 δισ. ευρώ και ρυθμίσεις σε 45.000 δάνεια, ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ, έχει προχωρήσει η doValue Greece στον ένα χρόνο λειτουργίας της, παρέχοντας σημαντική στήριξη στους πληγέντες από την πανδημία. 

Η doValue Greece, μέλος κατά 80% του ιταλικού ομίλου doValue και κατά 20% του ομίλου της Eurobank, διαχειρίζεται στη χώρα μας δάνεια ύψους 27 δισ. ευρώ, από τα οποία το 40% είναι δάνεια της Eurobank και το 60% τρίτων επενδυτικών κεφαλαίων. Σε επιστολή τους προς τους εργαζόμενους της εταιρείας με αφορμή τον έναν χρόνο λειτουργίας στην ελληνική αγορά, ο εκτελεστικός πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος της doValue Greece, κ.κ. Θεόδωρος Καλαντώνης και Τάσος Πανούσης, επισημαίνουν ότι η εταιρεία υλοποιεί καθημερινά τη θεμελιώδη αρχή της λειτουργίας της, που είναι «να σχεδιάζει, να προτείνει και να υλοποιεί λύσεις που είναι προς το συμφέρον όλων των εμπλεκομένων, τόσο των κατόχων των δανείων όσο και των οφειλετών, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στην εξυγίανση και ανάπτυξη της οικονομίας». 

Σε εφαρμογή των προγραμμάτων στήριξης, 26.000 πελάτες της εταιρείας εντάχθηκαν στο πρόγραμμα «Γέφυρα Ι» για δάνεια σχεδόν 2 δισ. ευρώ. Το ύψος της επιδότησης μέχρι σήμερα για τα δάνεια αυτά αγγίζει τα 45 εκατ. ευρώ, ενώ άλλοι 20.000 πελάτες έχουν αιτηθεί την ένταξή τους στο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ» για δάνεια πάνω από 2,5 δισ. ευρώ. Επιπλέον, στηρίζοντας τους συνεργάσιμους δανειολήπτες με ρυθμίσεις, πολλές από τις οποίες περιελάμβαναν άφεση χρέους, μέσα στο 2020 η doValue Greece ρύθμισε 45.000 δάνεια, ύψους σχεδόν 3 δισ. ευρώ. Μέσα στο α΄ πεντάμηνο ρυθμίστηκαν άλλα 25.000 δάνεια, ύψους 1,7 δισ. ευρώ, συνολικά για σχεδόν 70.000 πελάτες. Δηλαδή, στη διετία της κρίσης COVID-19 ρυθμίστηκαν δάνεια σχεδόν 5 δισ. ευρώ. Ειδικά για το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Eurobank, η doValue σχεδίασε, διαπραγματεύτηκε και υλοποίησε συμφωνίες σε εξατομικευμένη βάση, ώστε να θεραπευθούν και να καταστούν εκ νέου εξυπηρετούμενα δάνεια άνω των 600 εκατ. ευρώ.

Οπως επισημαίνεται από τη διοίκηση της εταιρείας, «στην αρχή της δεύτερης χρονιάς της, η doValue Greece στοχεύει στην ανάπτυξη των εργασιών της». Να σημειωθεί ότι η εταιρεία συμμετέχει στον διαγωνισμό για το χαρτοφυλάκιο Frontier, ύψους 6 δισ. ευρώ, που τιτλοποιεί η Εθνική Τράπεζα, ενώ με δεδομένη την υλοποίηση της τιτλοποίησης του νέου χαρτοφυλακίου Mexico από τη Eurobank, η εταιρεία αναμένεται να διευρύνει περαιτέρω το υπό διαχείριση χαρτοφυλάκιο τρίτων επενδυτών. 

Πώληση ακινήτων

Ο ιταλικός όμιλος έχει επεκτείνει την παρουσία του στην Ελλάδα μέσω της «doValue Greece Real Estate Services», με στόχο την πώληση των ακινήτων που περιέχονται στην κυριότητά του ή άλλων επενδυτών. Η διάθεση αυτών των ακινήτων θα γίνεται μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, που βασίζεται στην πλατφόρμα της ισπανικής εταιρείας Altamira, πρωτοπόρου στην ευρωπαϊκή αγορά διαχείρισης ακίνητης περιουσίας και μέλους του ομίλου doValue από το 2019. Τα ακίνητα αυτά προηγουμένως τακτοποιούνται ως προς τυχόν παρατυπίες που μπορεί να φέρουν και συντηρούνται έτσι ώστε να είναι εμπορεύσιμα προς πώληση. Τα υπό διαχείριση ακίνητα φιλοξενούνται στην πλατφόρμα με περιγραφή των χαρακτηριστικών τους, όπως επιφάνεια, χώροι, φωτογραφικό υλικό, ακριβής τοποθεσία και προτεινόμενη τιμή πώλησης, καθώς και δυνατότητα υπολογισμού ενδεικτικών σεναρίων χρηματοδότησης.