ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέο καθεστώς ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Νέο καθεστώς ΦΠΑ για το ηλεκτρονικό εμπόριο

Ενα νέο τοπίο διαμορφώθηκε από χθες 1η Ιουλίου στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο για τους καταναλωτές όσο και για τις επιχειρήσεις. Οι μεν πρώτοι θα πληρώνουν ΦΠΑ για όλα τα αγαθά που αγοράζουν από το εξωτερικό, ανεξαρτήτως αξίας, ενώ οι επιχειρήσεις οφείλουν να αποδίδουν τον ΦΠΑ στη χώρα όπου φθάνουν τα αγαθά. 

Επίσης, για τα μικροδέματα αξίας έως 22 ευρώ που προέρχονται από τρίτες χώρες οι καταναλωτές θα πληρώνουν κανονικά τον ΦΠΑ που αναλογεί. Δηλαδή οι καταναλωτές θα επιβαρύνονται με τον συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει στη χώρα μας (24% ή 13% ή 6%) ανάλογα με το είδος του αγαθού. 
Σημειώνεται ότι η επιβολή ΦΠΑ στα μικροδέματα σχετίζεται με τον χρόνο εισόδου τους στην Ευρωπαϊκή Ενωση και είναι ανεξάρτητη από τον χρόνο της ηλεκτρονικής παραγγελίας ή την έναρξη αποστολής από τον πωλητή. Συνεπώς, μεμονωμένοι εισαγωγείς ή ταχυδρομικές εταιρείες, που εισάγουν από 1.7.2021 μικροδέματα στη χώρα μας, ανεξαρτήτως ποσού, οφείλουν να τηρήσουν την προβλεπόμενη τελωνειακή διαδικασία και να καταβάλουν –κατά περίπτωση, ανάλογα με το είδος του αγαθού– τον ΦΠΑ που ισχύει.

Παράλληλα, κάθε χώρα έχει δημιουργήσει τη δική της, ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα στην οποία θα επιλέγουν οι επιχειρήσεις σε ποια θέλουν να εγγραφούν. Εάν εγγραφούν στην ελληνική ηλεκτρονική πλατφόρμα One Stop Shop θα λαμβάνουν έναν ειδικό αριθμό και θα αποδίδουν τον ΦΠΑ στην Ελλάδα. Η φορολογική διοίκηση θα παρακρατεί τον ΦΠΑ για αγαθά που πωλήθηκαν στη χώρα μας και θα αποδίδει στις άλλες χώρες τον ΦΠΑ, για παράδειγμα, για συναλλαγές που έγιναν στην Ιταλία ή στην Ισπανία. Με τον τρόπο αυτό οι επιχειρήσεις αναμένεται να γλιτώσουν από τη γραφειοκρατία. 

Οι ευρωπαϊκές αρχές υπολογίζουν ότι με τη νέα διαδικασία θα μειωθεί σημαντικά η φοροδιαφυγή στον ΦΠΑ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε ευρωπαϊκό επίπεδο χάνονται ετησίως περί τα 140 δισ. ευρώ από τον ΦΠΑ. Ωστόσο, το σχέδιο της Ε.Ε. δεν περιγράφει πώς θα διενεργούνται εφεξής οι έλεγχοι στα ηλεκτρονικά καταστήματα.

Για την Ελλάδα το νέο σύστημα, τονίζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, αναμένεται να ενισχύσει την προσπάθεια που γίνεται κατά της φοροδιαφυγής και να αυξήσει τα έσοδα από ΦΠΑ, αν και ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί ο τρόπος ελέγχου. Οπως αναφέρουν, απλοποιούνται οι υποχρεώσεις για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο ηλεκτρονικό εμπόριο στην Ε.Ε. και διασφαλίζονται τα έσοδα, δεδομένου ότι:

• Απαλλάσσονται οι επιχειρήσεις από την υποχρέωση εγγραφής σε μητρώα ΦΠΑ σε καθένα από τα κράτη-μέλη όπου πωλούν αγαθά.

• Καταργείται το υφιστάμενο καθεστώς πωλήσεων από απόσταση και επεκτείνεται η εφαρμογή της «μικρής μονοαπευθυντικής θυρίδας» για τις ενδοκοινοτικές πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως. Με την επονομαζόμενη μονοαπευθυντική θυρίδα – mini one stop, για τις πωλήσεις αγαθών εξ αποστάσεως, τόσο εντός της Ε.Ε. όσο και από τρίτες χώρες, καταργείται η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για την εισαγωγή μικροδεμάτων από τρίτες χώρες, εισάγοντας διευρυμένο ηλεκτρονικό σύστημα μονοαπευθυντικής θυρίδας – one stop shop για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων.

• Δημιουργείται νέα ηλεκτρονική πύλη για τις πωλήσεις εξ αποστάσεως από τρίτες χώρες, με αξία κάτω των 150 ευρώ.

• Οι ηλεκτρονικές πωλήσεις αγαθών φορολογούνται όμοια και με τους ίδιους συντελεστές με τη φυσική παράδοση, με συντελεστή ΦΠΑ της χώρας του καταναλωτή.

• Προβλέπονται απλοποιημένοι κανόνες για ευκολότερη συμμόρφωση με τους κανόνες τιμολόγησης. Για την υλοποίηση των νέων κανόνων τίθενται σε εφαρμογή τρία ηλεκτρονικά συστήματα (για εγκατεστημένους σε Ε.Ε., για εισαγωγές και για μη εγκατεστημένους σε Ε.Ε.).