ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Επιδοτούνται παιδικοί σταθμοί σε μεγάλες επιχειρήσεις

Επιδοτούνται παιδικοί σταθμοί σε μεγάλες επιχειρήσεις

Σε τέσσερις άξονες στηρίζεται το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας για την υποστήριξη και τη διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων ώστε να επιτύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας, στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Ισότητα, που θα τεθεί σε διαβούλευση τις επόμενες ημέρες. Εντός του φθινοπώρου αναμένεται η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος «Νταντάδες της γειτονιάς», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ. Παράλληλα, στις πρώτες κιόλας δράσεις που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης περιλαμβάνεται η επιδότηση επιχειρήσεων με πάνω από 100 εργαζομένους κατά 100% προκειμένου να δημιουργήσουν χώρους φύλαξης παιδιών ηλικίας 2,5-3 ετών, ενώ, σε συνεργασία με τον ΟΑΕΔ, τα νέα προγράμματα θα στοχεύουν και στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Για τρία χρόνια θα επιδοτείται τόσο το μισθολογικό όσο και το μη μισθολογικό κόστος για την απασχόληση έως και δύο βρεφονηπιοκόμων για τη φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων. Βασική προϋπόθεση θα είναι οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τους χώρους φύλαξης και μετά την επιδότηση. Για τη δράση έχει προβλεφθεί ποσό συνολικού ύψους 80 εκατ. ευρώ. Επίσης, με σκοπό την προστασία των γυναικών κατά της βίας, προβλέπεται η ενίσχυση των συμβουλευτικών κέντρων και η ένταξη της χρηματοδότησής τους στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και η στήριξη των δομών – ξενώνων φιλοξενίας για ψυχολογική και εργασιακή στήριξη κακοποιημένων γυναικών. 

Σύμφωνα με την υφυπουργό Εργασίας, αρμόδια για τη δημογραφική πολιτική και την οικογένεια, Μαρία Συρεγγέλα, το πρόγραμμα «Νταντάδες της γειτονιάς» εμπίπτει στον άξονα δράσεων υπέρ της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ή/και προσωπικής ζωής, ο οποίος αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για την Ισότητα για τα επόμενα χρόνια. Το έργο θα υλοποιηθεί σε πιλοτικό αρχικά επίπεδο εντός του 2021, με στόχο την καθολική εφαρμογή του στη νέα προγραμματική περίοδο 2021-2027.

Αφορά κυρίως τη φύλαξη βρεφών ηλικίας από 6 μηνών έως 2,5 ετών και προβλέπει την οικονομική ενίσχυση των εργαζομένων –κυρίως– γονέων, των μονογονέων, των αναδόχων και γενικά της οικογένειας οριζόντια, για τη φύλαξη του παιδιού ή των παιδιών τους, είτε εντός της οικογενειακής εστίας είτε στο σπίτι μιας/ενός παιδαγωγού – φροντιστή. Οπως χαρακτηριστικά επισημαίνει η κ. Συρεγγέλα, στοχεύει αφενός στην υποστήριξη και στη διευκόλυνση των γυναικών μητέρων και κηδεμόνων, προκειμένου μετά την απόκτηση ενός παιδιού να επιτύχουν την πλήρη επανένταξή τους στην αγορά εργασίας και τη συνέχιση της επαγγελματικής τους καριέρας, και αφετέρου στη μείωση της αδήλωτης εργασίας μέσω της ενθάρρυνσης άνεργων, κυρίως, γυναικών, κατόπιν πιστοποίησης, να εργαστούν ως παιδαγωγοί – φροντιστές.

Θα λειτουργεί με voucher προς την οικογένεια, το οποίο θα εξαργυρώνεται για την πρόσληψη βρεφοκόμων, ανάλογα με τις ώρες φύλαξης του βρέφους. Σε ορεινές, νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές δεν αποκλείεται να υπάρχουν «νταντάδες» που θα καλύπτουν πολλαπλές ανάγκες, δηλαδή θα κρατούν βρέφη από δύο ή και τρεις οικογένειες.