ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανάπτυξη της IDEAL και μέσω εξαγορών

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. Λάμπρος Παπακωνσταντίνου μιλάει για τη στρατηγική της εισηγμένης επενδυτικής εταιρείας συμμετοχών

Ανάπτυξη της IDEAL και μέσω εξαγορών

Σε εισηγμένο επενδυτικό κεφάλαιο συμμετοχών εξελίσσεται η IDEAL, η οποία ολοκληρώνει το επόμενο διάστημα την αύξηση κεφαλαίου μέσω της οποίας εισέρχονται στο χαρτοφυλάκιό της νέες εταιρείες, αλλά και νέοι μέτοχοι και management. Μιλώντας στην «Κ», ο νέος πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της IDEAL Λάμπρος Παπακωνσταντίνου εξηγεί πως «θέλουμε να μεγαλώσουμε την IDEAL και οργανικά αλλά και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και να αποτελέσουμε πόλο συγκέντρωσης εταιρειών οι οποίες θέλουν να αναπτυχθούν». 

– Η IDEAL μετατρέπεται σε εταιρεία συμμετοχών με επενδύσεις σε διαφορετικούς κλάδους. Μπορείτε να μας εξηγήσετε λίγο περισσότερο την κεντρική στρατηγική σας;
– Οι εταιρείες συμμετοχών με επενδυτικό χαρακτήρα υπάρχουν σε αρκετά χρηματιστήρια σε όλο τον κόσμο και πιστεύουμε ότι υπάρχει χώρος και στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Η IDEAL αποτελεί πλέον εταιρεία συμμετοχών με επένδυση σε τρεις διαφορετικούς κλάδους: την πληροφορική και την ψηφιακή οικονομία, τις συσκευασίες και την παραγωγή ειδικών αναψυκτικών, αυτών που λέμε premium mixers & tonics. Οι εταιρείες μας, αντίστοιχα, είναι η IDEAL Electronics, η ADACOM, η Astir Vitogiannis και η Three Cents. Η στρατηγική μας αποσκοπεί στην αξιοποίηση των επενδύσεων και στη βελτιστοποίηση των αποδόσεων για τους μετόχους μας. Θα αναπτύξουμε λοιπόν τις συμμετοχές μας και θα μεγαλώσουμε οριζόντια και κάθετα. Η Ελλάδα διαθέτει εταιρείες με αξιόλογα επενδυτικά χαρακτηριστικά: ισχυρή θέση στον κλάδο τους, καλή διοίκηση, ξεκάθαρη στρατηγική, δυνατό cashflow, και οι οποίες είτε έχουν ανάγκη δημιουργίας οικονομιών κλίμακας είτε εξασφάλισης σχήματος διαδοχής.

– Ποιοι είναι οι στόχοι σας και πώς θα τους επιτύχετε;
– Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος και μεταφράζεται στη συμμετοχή της IDEAL σε ποσοστό 100% σε εταιρείες οι οποίες συμπληρώνουν τις επενδύσεις μας ή μας δίνουν τη δυνατότητα επένδυσης σε τομείς που πιστεύουμε ότι έχουν επενδυτικό ενδιαφέρον. Η συμμετοχή αυτή μπορεί να γίνει μέσω εξαγορών ή και συγχωνεύσεων με εταιρείες στις οποίες έχουμε επενδύσει. Πιστεύουμε ότι η αύξηση του μεγέθους δημιουργεί ισχυρή και διαφοροποιημένη μετοχική βάση, διευρύνει τις δραστηριότητες και διαφοροποιεί τον επιχειρηματικό κίνδυνο, δίνει καλύτερη πρόσβαση στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου και, κυρίως, προσελκύει ανθρώπινο ταλέντο. Η φιλοσοφία μας είναι απλή και αναλύεται στη λογική ότι ασχολούμαστε με αυτό που γνωρίζουμε και καταλαβαίνουμε. Θέλουμε να συνεργαστούμε με εταιρείες στις οποίες το management έχει αξιόπιστο διαχειριστικό παρελθόν, στρατηγική και όνειρα για το μέλλον. Η συμμετοχή στην καθημερινή διοίκηση των εταιρειών δεν μας ταιριάζει καθόλου, αλλά η εταιρική διακυβέρνηση με αυστηρά επαγγελματικούς κανόνες είναι αδιαπραγμάτευτη. Οι αποφάσεις για επένδυση είναι ευθύνη δική μας, αλλά απαραίτητη προϋπόθεση είναι η θετική και σύμφωνη γνώμη του Δ.Σ., το οποίο ενισχύουμε με νέα μέλη με αξιόλογη επιχειρηματική και διοικητική εμπειρία.

– Με τι κριτήρια, λοιπόν, θα επενδύσετε περαιτέρω σε τρίτες επιχειρήσεις;
– Οι βασικοί κανόνες συμμετοχής μας είναι, πρώτον, ελκυστική επένδυση με μακροπρόθεσμο ορίζοντα, δεύτερον, κλάδος με προοπτικές, τρίτον, αξιόπιστο management, τέταρτον, ενίσχυση των κερδών μας ανά μετοχή, πέμπτον, εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) μεγαλύτερος από τον στόχο που θέτουμε και, έκτον, ταύτιση στη στρατηγική. Θέλουμε να μεγαλώσουμε την IDEAL και οργανικά αλλά και μέσω εξαγορών και συγχωνεύσεων και να αποτελέσουμε πόλο συγκέντρωσης εταιρειών οι οποίες θέλουν να αναπτυχθούν.

– Εχετε εντοπίσει εταιρείες στις οποίες σας ενδιαφέρει να επενδύσετε και σε τι στάδιο βρίσκονται, αν υπάρχουν, οι σχετικές συζητήσεις; Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι μεσοπρόθεσμα για συνολικό κύκλο εργασιών, EBITDA, μόχλευση κ.λπ.;
– Οπως γνωρίζετε, έχουμε υποβάλει το ενημερωτικό δελτίο μας για έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και ελπίζουμε ότι θα λάβουμε τις σχετικές εγκρίσεις εντός του Ιουλίου. Αυτή τη στιγμή όλη μας η προσοχή είναι στραμμένη σε αυτή την προσπάθεια. Ιδέες και προτάσεις πάντα υπάρχουν και όλες οι εταιρείες μελετούν σχέδια αύξησης των μεγεθών τους, αλλά δεν είμαστε στο σημείο που αναφέρετε. Οι στόχοι μας για το 2021, και με την προϋπόθεση ότι ολοκληρώνουμε όλες τις διαδικασίες μέχρι το τέλος Αυγούστου, είναι να ενσωματώσουμε με επιτυχία τις εταιρείες στη νέα IDEAL και να δημιουργήσουμε τη βάση για περαιτέρω ανάπτυξη.

– Πώς βλέπετε τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας σε σχέση και με το Ταμείο Ανάκαμψης;
– Πιστεύουμε ότι η Ελλάδα προχωράει σε ουσιαστικές μεταρρυθμίσεις, έχει εισέλθει σε ανοδική τροχιά, η οικονομία αποκτά στέρεες βάσεις και το Χρηματιστήριο θα είναι πόλος έλξης κεφαλαίων και αποδόσεων για τα επόμενα χρόνια. Οι προοπτικές που ανοίγονται σε συνδυασμό με τα κεφάλαια του Ταμείου Ανάκαμψης είναι σε θέση να ενισχύσουν το ανοδικό κλίμα. Η απόφασή μας να μεταφέρουμε όλες τις εταιρείες μας κάτω από μία εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης αλλά και ισχυρή ένδειξη της θέλησής μας να συμμετέχουμε στην προσπάθεια και να διεκδικήσουμε κεφάλαια που θα προέλθουν από το Ταμείο.

Ισχυροί μέτοχοι

– Ποιοι είναι οι βασικοί σας μέτοχοι και ποιες είναι, στον βαθμό που γνωρίζετε, οι προσδοκίες τους από το εγχείρημα;
– Σημαντικός στόχος στον σχεδιασμό της νέας IDEAL ήταν το μοντέλο μετεξέλιξης του fund, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα μακράς πνοής συνεργασιών με τους επενδυτές, χωρίς χρονική δέσμευση και με ταυτόχρονη δυνατότητα αποτίμησης για αυτούς. Οι βασικοί μέτοχοι της νέας IDEAL είναι, εκτός των παλαιών μετόχων (συμφερόντων οικογένειας Δαυίδ – Λεβέντη) και του κ. Βυτόγιαννη (Astir), η VNK (οικογένεια Κάτσου), η Olympia (οικογένεια Π. Γερμανού), δύο τράπεζες και ένα συνταξιοδοτικό ταμείο. 

Συμμετοχή

Οι αρχικοί μέτοχοι του fund μας καταγράφουν ήδη σημαντικές αποδόσεις και φυσικά υποστηρίζουν το εγχείρημά μας. Η στήριξή τους μάλιστα, εκτός από τη μετοχική συνεργασία, επεκτείνεται και στη συμμετοχή σε επίπεδο διοικητικού συμβουλίου αλλά και σε επίπεδο προτάσεων και ιδεών για πιθανές επενδύσεις.