ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ποια κριτήρια επιλέγουν προσωπικό οι επιχειρήσεις

Οι νέες τάσεις στην αγορά εργασίας, σύμφωνα με την έρευνα του ομίλου Adecco

Με ποια κριτήρια επιλέγουν προσωπικό οι επιχειρήσεις

Προσόντα όπως η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία είναι αυτά που αναζητούν οι επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να προσλάβουν το κατάλληλο προσωπικό. Η έλλειψη, δε, αυτών των ιδιαίτερα σημαντικών δεξιοτήτων δημιουργεί αυξημένη δυσκολία στην κάλυψη των κενών θέσεων. Η έκθεση HR 20.21 του ομίλου Adecco χαρτογραφεί το τοπίο στον κλάδο του ανθρώπινου δυναμικού στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής και διαπιστώνει ότι στην περίοδο που διανύουμε είναι σαφής η ανάγκη επαναπροσδιορισμού του τρόπου με τον οποίο εργαζόμαστε.  

Καταγράφοντας τις τάσεις και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επαγγελματίες του ανθρώπινου δυναμικού στην αγορά εργασίας στις χώρες Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία, Σλοβενία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Σερβία, Ελλάδα, Τουρκία, Τυνησία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η έρευνα λαμβάνει υπόψη της και τα διδάγματα της πανδημίας, καθώς φαίνεται πως οι εταιρείες και τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού δίνουν πια περισσότερη σημασία στη διαχείριση θεμάτων που σχετίζονται με τις ίσες ευκαιρίες προς όλους, την ανάπτυξη επίκαιρων δεξιοτήτων και την ευημερία των εργαζομένων.

Σε γενικές γραμμές, οι οικονομικές προβλέψεις για ανάκαμψη μετά την πανδημία είναι αισιόδοξες. Αυτό το κλίμα αισιοδοξίας είναι επίσης ορατό στις τάσεις προσλήψεων και στα στρατηγικά σχέδια στελέχωσης πολλών εταιρειών στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης, της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής.

Αναλυτικά, τα βασικά συμπεράσματα από την έρευνα είναι τα εξής:

Τα στελέχη ανθρώπινου δυναμικού επιλέγουν υποψηφίους με κύρια κριτήρια τη συμπεριφορά και τις αξίες τους, οι οποίες πρέπει να ταιριάζουν με αυτές του οργανισμού στον οποίο πρόκειται να ενταχθούν.

Ενα στέλεχος ανθρώπινου δυναμικού χρειάζεται κατά μέσον όρο να πάρει συνέντευξη από πέντε υποψηφίους που θα έχουν φτάσει σε τελικό στάδιο αξιολόγησης για να καλύψει μία θέση.

Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την κάλυψη μιας ανοιχτής θέσης εργασίας είναι ένας μήνας. 

Ο κύριος λόγος που ωθεί έναν εργαζόμενο να αλλάξει δουλειά είναι η έλλειψη προοπτικών εξέλιξης και ακολουθεί ως αιτία η κακή συνεργασία με τον προϊστάμενο.

Οι πιο σημαντικές δεξιότητες που απαιτούνται σε θέσεις με αυξημένη δυσκολία στην κάλυψή τους είναι η συναισθηματική νοημοσύνη, η ικανότητα επίλυσης περίπλοκων ζητημάτων, η αναλυτική σκέψη και η καινοτομία.

Οι τομείς που έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία στην εύρεση υποψηφίων με τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες είναι η πληροφορική, τα τεχνικά επαγγέλματα και ο χρηματοοικονομικός τομέας.