ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις σχολές του ΟΑΕΔ

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τις σχολές του ΟΑΕΔ

Εως και τις 15 Σεπτεμβρίου έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για την εισαγωγή στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.) Μαθητείας του ΟΑΕΔ, για το σχολικό έτος 2021-22, σε 33 ειδικότητες με υψηλή ζήτηση στην αγορά εργασίας. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ξεκίνησαν χθες και δικαίωμα υποβολής έχουν όσοι γεννήθηκαν τα έτη 1998-2006 και είναι κάτοχοι τουλάχιστον απολυτηρίου γυμνασίου. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr με τους κωδικούς Taxisnet.

Πρόκειται για ένα από τα πλέον επιτυχημένα συστήματα μαθητείας που ο ΟΑΕΔ εφαρμόζει από το 1952, καθώς είναι και το μοναδικό δυϊκό σύστημα στη χώρα μας, που συνδυάζει τη θεωρητική και εργαστηριακή επαγγελματική εκπαίδευση στη σχολή με την πρακτική άσκηση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας (on-the-job-training). Στόχος είναι να αποκτήσει ο εκπαιδευόμενος τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις αλλά και επαγγελματική εμπειρία στην αγορά εργασίας. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. το πρωί πραγματοποιούν μαθητεία σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα σε θέσεις συναφείς με την ειδικότητά τους, ενώ το απόγευμα παρακολουθούν θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα στη σχολή.

Η αμοιβή των μαθητών αντιστοιχεί σε 21,78 ευρώ για κάθε ημέρα πρακτικής άσκησης για 2 έτη (τέσσερα εξάμηνα). Πανελλαδικά λειτουργούν 50 ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ που προσφέρουν σπουδές σε 33 ειδικότητες, μεταξύ των οποίων αισθητικής, αρτοποιίας – ζαχαροπλαστικής, βοηθών βρεφονηπιοκομίας, κομμωτικής, μαγειρικής, ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, τεχνιτών Η/Υ, υδραυλικών κ.ά. Οι μαθητές των ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας του ΟΑΕΔ πραγματοποιούν πρακτική άσκηση με αμοιβή και ασφάλιση, φοιτούν σε σύγχρονα και πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια, τους παρέχονται τα απαραίτητα βιβλία και βοηθήματα, εκπαιδεύονται από έμπειρο και άρτια καταρτισμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και δικαιούνται σπουδαστική άδεια μέχρι 30 ημέρες με αποδοχές καθώς και αναβολή στράτευσης.