ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Παραμένουν μειωμένες οι εισφορές και το 2022

Παραμένουν μειωμένες οι εισφορές και το 2022

Διατηρούνται και το 2022 μειωμένες κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες οι εισφορές για εργοδότες και εργαζομένους, με τροπολογία του υπουργείου Εργασίας που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για την επικουρική ασφάλιση. 

Η τροπολογία προβλέπει την παράταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών –για εργοδότες και εργαζομένους– κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες, από το ύψος που είχαν διαμορφωθεί την 1η Ιουνίου 2020, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2022. 

Αυτό στην πράξη οδηγεί σε σημαντική ελάφρυνση του μη μισθολογικού κόστους για ακόμη έναν χρόνο, με άμεσες θετικές συνέπειες τόσο στους εργαζομένους όσο και στους εργοδότες. Η μείωση επιμερίζεται σε  -1,79 ποσοστιαίες μονάδες για τον εργοδότη και -1,21 ποσοστιαίες μονάδες για τους εργαζομένους, διατηρώντας και την επόμενη χρονιά το σύνολο των εισφορών στο 36,66% από 39,66%. Ετσι, οι εισφορές για κύρια σύνταξη θα παραμείνουν και το 2022 στο 20%, 7,10% υπέρ υγείας, 6,5% για επικουρική ασφάλιση και 3,06% για ανεργία και άλλους συνεισπραττόμενους κλάδους υπέρ ΟΑΕΔ. Μάλιστα, κατά το β΄ εξάμηνο του 2022 προβλέπεται περαιτέρω μείωση μισής ποσοστιαίας μονάδας (0,50) για τις εισφορές της επικουρικής ασφάλισης, στο πλαίσιο της εφαρμογής του νόμου Κατρούγκαλου (Ν. 4387/2016). 

Να σημειωθεί ότι το σχέδιο του οικονομικού επιτελείου της κυβέρνησης, πριν από την εμφάνιση της πανδημίας του κορωνοϊού, προέβλεπε σωρευτική μείωση της τάξης των 5 ποσοστιαίων μονάδων, ώστε οι εισφορές να φτάσουν στο 35,56% μέχρι το 2023. Εφόσον κάτι τέτοιο ισχύσει, θα διατηρηθεί ως μόνιμη η μείωση των 3 μονάδων που με την τροπολογία παρατείνεται έως το 2022 και θα υπάρξει σταδιακά και νέα μείωση κατά 1,1 μονάδα, ή κατά 0,60, εφόσον προστεθεί στις μειώσεις και η περικοπή στις εισφορές για επικουρική ασφάλιση κατά 0,50.

Με την ίδια τροπολογία:

• Προβλέπονται περισσότερες δόσεις για την παρακράτηση σύνταξης, στις περιπτώσεις επιστροφής των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως από τον e-ΕΦΚΑ σε δικαιούχους συντάξεων χηρείας. Συγκεκριμένα, ενώ με τον νόμο Κατρούγκαλου το ποσοστό παρακράτησης από την κύρια σύνταξη ορίζεται σε 1/3 των καταβαλλόμενων παροχών, ειδικά για τους δικαιούχους συντάξεων χηρείας προβλέπεται ότι η καθεμία από τις μηνιαίες δόσεις (που παρακρατούνται από τον e-ΕΦΚΑ έως την πλήρη εξόφληση των αχρεωστήτως καταβληθέντων) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της κύριας σύνταξης μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ποσού κατά το μέρος που υπερβαίνει τα 1.000 ευρώ. Οσον αφορά την επικουρική σύνταξη μπορεί να παρακρατηθεί το 1/2 του ακαθάριστου ποσού. 

• Δίνεται η δυνατότητα να ολοκληρωθεί από τον e-ΕΦΚΑ έως τις 30 Ιουνίου 2022 (με δυνατότητα παράτασης έως 31 Δεκεμβρίου 2022) η πληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του κλάδου υγείας των φορέων κοινωνικής ασφάλισης που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, προς φαρμακεία, γιατρούς, κλινικές, διαγνωστικά κέντρα, λοιπούς παρόχους υπηρεσιών υγείας και προς ασφαλισμένους. Με αυτόν τον τρόπο, σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, διευκολύνεται η πληρωμή των ποσών για τα οποία δεν έχουν προσκομιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά και δεν έχουν γίνει οι σχετικοί έλεγχοι. Εκτιμάται ότι οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις που εμπίπτουν στη ρύθμιση αυτή είναι της τάξης των 20 εκατ. ευρώ περίπου.

• Παρέχεται η δυνατότητα κυρίως σε μηχανικούς, που έλαβαν εφάπαξ μικρότερο των εισφορών που κατέβαλαν στον ασφαλιστικό τους βίο, με αίτησή τους να ζητήσουν τον έλεγχο και την καταβολή τυχόν διαφοράς μεταξύ του επικαιροποιημένου κεφαλαίου εισφορών υπέρ εφάπαξ (καταβεβλημένων μέχρι τις 31.12.2013) και του εφάπαξ που απονεμήθηκε. Ειδικά για τους ήδη συνταξιούχους δίνεται προθεσμία έξι μηνών από τη δημοσίευση του νόμου για την κατάθεση σχετικής αίτησης.

• Προβλέπεται επίδομα κυοφορίας και λοχείας στις έμμισθες δικηγόρους που καταβάλλουν εισφορές μισθωτού, με προϋποθέσεις αντίστοιχες με αυτές που ισχύουν για τη λήψη του επιδόματος για τις μισθωτές ασφαλισμένες του πρώην ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

• Ενισχύεται με νέες ειδικότητες και μέλη της επιτροπής επαγγελματιών υγείας η ειδική επιστημονική επιτροπή για την κατάρτιση του Ενιαίου Πίνακα Προσδιορισμού Ποσοστού Αναπηρίας. 

• Διατηρείται ο επανυπολογισμός των εισφορών ακόμη και στην περίπτωση που οφειλέτης του ΚΕΑΟ χάσει τη ρύθμιση των 100 δόσεων.