ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Αύξηση τοποθετήσεων κατά 56,2% σε ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα

Αύξηση τοποθετήσεων κατά 56,2% σε ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα

Ως ανάχωμα στα χαμηλά επιτόκια καταθέσεων επιδιώκουν να λειτουργήσουν τα ασφαλιστικά επενδυτικά προγράμματα, που σύμφωνα με τα στοιχεία της Ενωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος προσελκύουν αυξημένα ποσά. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου, με βάση τα οποία οι τοποθετήσεις σε επενδυτικά ασφαλιστικά προγράμματα αυξήθηκαν κατά 56,2% προσελκύοντας τοποθετήσεις 284,3 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, αύξηση κατά 6,4% στα 637 εκατ. ευρώ κατέγραψαν και τα παραδοσιακά ασφαλιστικά συμβόλαια, που συνδυάζουν την ασφάλιση ζωής με τη μακροπρόθεσμη αποταμίευση. Τη στροφή σε εναλλακτικές τοποθετήσεις ευνοεί η καθίζηση των επιτοκίων στις προθεσμιακές καταθέσεις που έχουν παγιωθεί στο 0,10% περίπου και ερμηνεύει και τη συνεχιζόμενη απόσυρση των καταθέσεων από τους προθεσμιακούς λογαριασμούς στις τράπεζες.

Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΑΕΕ, το ύψος των τοποθετήσεων σε ασφαλιστικά προϊόντα ξεπέρασε στο τέλος Ιουνίου το 1 δισ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο κατά 16,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται συμβόλαια αξίας 110,1 εκατ. ευρώ, τα οποία είναι ασφαλιστικά συνταξιοδοτικά προγράμματα που παρέχουν οι επιχειρήσεις στους εργαζομένους τους. 

Εκτός από τα ασφαλιστικά συμβόλαια αποταμίευσης, σημαντική άνοδο κατά 11,7% κατέγραψαν την ίδια περίοδο και τα προγράμματα υγείας, με αποτέλεσμα τα ασφάλιστρα του κλάδου να ανέλθουν στα 166 εκατ. ευρώ. Η άνοδος ερμηνεύεται και από την αυξημένη πίεση που δέχεται το δημόσιο σύστημα υγείας λόγω και της πανδημίας και η οποία ωθεί ένα τμήμα του πληθυσμού στην ιδιωτική ασφάλιση υγείας που εξασφαλίζει πρόσβαση στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια με προσιτό κόστος. 

Τα στοιχεία της ΕΑΕΕ επιβεβαιώνουν τη χαμηλή διείσδυση της ιδιωτικής ασφάλισης σε βασικούς κλάδους, όπως του πυρός, στον οποίο περιλαμβάνονται και οι ασφαλίσεις για φυσικές καταστροφές. Τα ασφάλιστρα του κλάδου υποχώρησαν οριακά κατά 1,2% στο τέλος του α΄ εξαμήνου, στα 158,9 εκατ. ευρώ και η συμμετοχή του στις συνολικές ασφαλιστικές εργασίες αντιπροσωπεύει μόλις το 14,5% με πτωτική τάση τα τελευταία χρόνια. 

Την ίδια στιγμή, νέα μικρή υποχώρηση της τάξης του 1,6% εμφανίζουν τα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης αυτοκινήτου, το ύψος των οποίων ανήλθε στα 358,1 εκατ. ευρώ. Αιτία είναι κυρίως η συνεχιζόμενη πτώση των τιμών στα ασφάλιστρα που ευνοήθηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του lockdown στην οικονομία, λόγω του περιορισμού της κυκλοφορίας των οχημάτων και της μείωσης των αποζημιώσεων που καταβάλλουν οι εταιρείες.