Μπαράζ ελέγχων για επιστρεπτέες και αποζημιώσεις ενοικίων

Μπαράζ ελέγχων για επιστρεπτέες και αποζημιώσεις ενοικίων

Από το κόσκινο της ΑΑΔΕ όσοι έλαβαν τις κρατικές ενισχύσεις

2' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Στον έλεγχο των ιδιοκτητών ακινήτων που έλαβαν αποζημιώσεις ενοικίων για τα «κουρεμένα» ενοίκια, καθώς και των επαγγελματιών και των επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθηκαν μέσω των επτά κύκλων της επιστρεπτέας προκαταβολής προχωρεί η ΑΑΔΕ, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν τα ποσά που τους χορηγήθηκαν από το κράτος αντιστοιχούν στα πραγματικά κέρδη ή εισοδήματα.

Εφόσον από τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι κάποιοι έλαβαν παρατύπως υψηλότερα ποσά από αυτά που δικαιούνται θα κληθούν να τα επιστρέψουν, ενώ ταυτόχρονα θα υποστούν τις συνέπειες της φορολογικής νομοθεσίας. Υπενθυμίζεται ότι σε δειγματοληπτικό έλεγχο είχε εντοπισθεί κρεοπωλείο που ενώ για το 2019 είχε δηλώσει τζίρο 3.000 ευρώ, προκειμένου να λάβει την επιστρεπτέα προκαταβολή έκανε τροποποιητική δήλωση, με τον τζίρο του να φτάνει το 1.900.000 ευρώ. Σε έναν τέτοιο τζίρο αναλογεί το ανώτατο ποσό της επιστρεπτέας, δηλαδή 100.000 ευρώ. Κύκλοι του υπουργείου Οικονομικών αναφέρουν ότι θα ελεγχθούν οι πλασματικές αυξήσεις τζίρου και όσοι έκαναν τροποποιητικές δηλώσεις προκειμένου να λάβουν το κρατικό δάνειο. Με την ολοκλήρωση των δηλώσεων, τα Ε3 των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών που έλαβαν επιστρεπτέα προκαταβολή θα μπουν στο ηλεκτρονικό σύστημα προκειμένου να ελεγχθούν τα στοιχεία. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα ελέγξουν:

• Το ύψος των ακαθάριστων εσόδων.

• Το ύψος του κύκλου εργασιών.

• Τους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητος – ΚΑΔ ή αν γενικότερα δεν αποτυπώνουν ορθά την κατάσταση λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με το πλαίσιο χορήγησης της επιστρεπτέας προκαταβολής προβλέπεται εκτεταμένο πλαίσιο ελέγχων. Συγκεκριμένα:

• Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία η οποία θα τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

• Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από τη φορολογική διοίκηση ή άλλο αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων, υπέρβαση του ανώτατου ορίου ενίσχυσης ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ζητείται η άμεση επιστροφή του συνόλου της χορηγηθείσας ενίσχυσης εντόκως από την ημερομηνία που τέθηκε στη διάθεση του δικαιούχου. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης.

• Ολα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ενωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος, ανεξαρτήτως αν από άλλες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας δεν υποχρεούνται στη διατήρηση των δικαιολογητικών και παραστατικών. Τα ανωτέρω στοιχεία και δικαιολογητικά έγγραφα διατηρούνται είτε υπό τη μορφή πρωτοτύπων ή αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων, περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Ελεγχοι όμως θα πραγματοποιηθούν και σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ιδιοκτητών που έλαβαν αποζημιώσεις για τα «κουρεμένα» ή μηδενικά ενοίκια. Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν εντοπιστεί περιπτώσεις που εν μέσω κρίσης το ενοίκιο αυξήθηκε υπέρμετρα, με στόχο ο ιδιοκτήτης να λάβει και υψηλότερη αποζημίωση. Μάλιστα έχει εντοπιστεί ιδιοκτήτης που λάμβανε αρχικώς ενοίκιο 700 ευρώ μηνιαίως και το οποίο εκτοξεύθηκε εν μέσω πανδημίας στα 1.300 ευρώ τον μήνα.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή