ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μεγάλη ζήτηση από ξένα funds για το νέο ομόλογο της Alpha

Οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ., στο 2,625% διαμορφώθηκε η απόδοση

Μεγάλη ζήτηση από ξένα funds για το νέο ομόλογο της Alpha

Yψηλή ζήτηση από μεγάλα ξένα χαρτοφυλάκια υπήρξε για το ομόλογο υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε χθες η Alpha Bank, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον που υπάρχει από διεθνείς επενδυτές για τοποθετήσεις στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικό της μεγάλης ζήτησης ήταν πως η κάλυψη του βιβλίου προσφορών έφτασε τη 1,5 φορά μέσα σε μόλις 1 ώρα από το άνοιγμά του, ενώ η τελική ζήτηση ξεπέρασε το 1 δισ. ευρώ. 

Στην έκδοση, που τιμολογήθηκε με κουπόνι 2,5%, συμμετείχαν πάνω από 60 χαρτοφυλάκια, με τη συμμετοχή των ξένων –κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ευρώπη (Ιταλία, Γερμανία, Ελβετία)– να ανέρχεται στο 57%. Κύριοι ενδιαφερόμενοι ήταν funds με μακροπρόθεσμο (long-only) επενδυτικό ορίζοντα, έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής στην επενδυτική βάση των ελληνικών τραπεζών, καθώς αυτές ολοκληρώνουν με επιτυχία τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και την ταυτόχρονη ανάπτυξη υγιούς δανειακού χαρτοφυλακίου. Η απόδοση του ομολόγου διαμορφώθηκε στο 2,625% έναντι αρχικού στόχου (ΙPT – Initial Price Target) 2,75%, καθώς η ζήτηση επέδρασε ανταγωνιστικά μεταξύ των επενδυτών. 

Πρόκειται για την τρίτη επιτυχημένη έξοδο στις αγορές μέσα σε μόλις ένα έτος για την Alpha Bank, μετά την έκδοση ομολόγου Τier 2 ύψους 500 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο του 2021 και την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 800 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο του 2021. H Alpha Bank, εντός του 2021, συγκέντρωσε συνολικά από τις αγορές κεφαλαίου ποσό ύψους 1,8 δισ. ευρώ, πιστοποιώντας την πλήρη επάνοδο στις αγορές και την επιστροφή στην κανονικότητα. 

Η έκδοση αποσκοπεί στην κάλυψη των στόχων που έχει επιβάλει ο εποπτικός μηχανισμός SRB (Single Resolution Board) για τις Ελάχιστες Απαιτήσεις Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities – MREL) που θα πρέπει να πληρούν οι τράπεζες έως και τα τέλη του 2025. Ο στόχος MREL αφορά το πρόσθετο απόθεμα που θα πρέπει να διαθέτει κάθε τράπεζα προκειμένου να αντιμετωπίσει δυσμενείς εξελίξεις, που θα μπορούσαν να την οδηγήσουν στο ακραίο σενάριο της αναδιάρθρωσης. Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο αυτό ήταν και το ομόλογο ύψους 500 εκατ. ευρώ που εξέδωσε την προηγούμενη εβδομάδα η Eurobank, με επιτόκιο που διαμορφώθηκε στο 2,375%, ενώ ανάλογη έκδοση –πιθανότατα εντός του Σεπτεμβρίου– προγραμματίζει και η Τράπεζα Πειραιώς. 

Στην περίπτωση της Alpha Bank, το εν λόγω ποσοστό ανέρχεται στο 26% του σταθμισμένου για κινδύνους ενεργητικού της, ενώ ο ενδιάμεσος στόχος MREL που της έχει τεθεί έως τα τέλη του 2021 διαμορφώνεται σε 17,3%, συμπεριλαμβανομένης και της απαίτησης CRB (Combined Buffer Requirements). Σημειώνεται ότι, με στοιχεία α΄ εξαμήνου 2021, η Αlpha Bank είχε ικανοποιήσει το 16,4% της εν λόγω απαίτησης και απέμενε 0,9% για να καλύψει τον προσωρινό της στόχο μέχρι το τέλος του έτους. Το ποσοστό αυτό (0,9%) αντιστοιχεί σε 500 εκατ. ευρώ, ποσό το οποίο κάλυψε με την έκδοση του senior ομολόγου. 

Το νέο ομόλογο έχει κουπόνι 2,5%, διάρκεια 6,5 ετών με δυνατότητα ανάκλησης έπειτα από 5,5 έτη. Ανάδοχοι ορίστηκαν οι Citi, Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Commerzbank και Morgan Stanley. Αντίστοιχες εκδόσεις θα πραγματοποιηθούν τα επόμενα έτη, σύμφωνα με το στρατηγικό σχέδιο της Alpha Bank, με στόχο την κάλυψη εποπτικών απαιτήσεων, την ενίσχυση της παρουσίας στις αγορές κεφαλαίου και την επέκταση της επενδυτικής βάσης.