ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αυξήθηκαν 1 δισ. τα χρέη στα Ταμεία

Συνολικά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές ανήλθαν στα τέλη του β΄ εξαμήνου στα 38 δισ.

Αυξήθηκαν 1 δισ. τα χρέη στα Ταμεία

Την ιδιότυπη συνθήκη που βιώνουν τα τελευταία δύο πανδημικά χρόνια επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες με χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία, καταγράφει με τον πλέον ξεκάθαρο τρόπο η έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, που δείχνει αφενός δραματική αύξηση των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στα 38 δισ. ευρώ, αφετέρου τη σημαντική προσπάθεια αποπληρωμής των χρεών από οφειλέτες με χρέη από 500 μέχρι και 10.000 ευρώ. Την ίδια στιγμή, βέβαια, αυξάνεται και ο αριθμός των οφειλετών με χρέη έως 50 ευρώ, ενώ μειώνεται η εισροή νέων οφειλών, κυρίως λόγω των μέτρων προστασίας που έχει λάβει η κυβέρνηση σε ορισμένους κλάδους της οικονομίας.  

Αναλυτικά, σύμφωνα με τη 2η τριμηνιαία έκθεση προόδου του ΚΕΑΟ, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του δευτέρου τριμήνου 2021 διαμορφώθηκε στα 38 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 251,4 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο. 

Και όπως επισημαίνει στην έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού, η αύξηση αυτή προέρχεται από την αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 361,8 εκατ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 110,4 εκατ. ευρώ.

Σε ετήσια βάση, μάλιστα, παρουσιάζεται σημαντική μείωση του αριθμού μητρώων των οφειλετών κατά 83.783, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός των μητρώων με οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία να διαμορφώνεται στο τέλος του δευτέρου τριμήνου 2021 σε 1.953.357. Το μεγαλύτερο μέρος της μείωσης των μητρώων (κατά 79.334) προέρχεται από την κατηγορία οφειλής μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, καταδεικνύοντας ότι όσοι έχουν μικρές ή μεσαίες οφειλές, ακόμη και εν μέσω της πανδημίας και των δραματικών συνεπειών της στην οικονομία, εξακολουθούσαν να πληρώνουν. Την ίδια στιγμή, αύξηση κατά 22.899 παρουσιάζει ο αριθμός των μητρώων με πολύ χαμηλές οφειλές, ήτοι έως 50 ευρώ.

Βέβαια, στις συνολικές οφειλές προς το ΚΕΑΟ παρατηρείται αύξηση κατά περίπου 1 δισ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, η οποία οφείλεται σε αύξηση των πρόσθετων τελών (κατά 1,5 δισ. ευρώ), καθώς οι κύριες οφειλές σημείωσαν μείωση κατά 463,2 εκατ. ευρώ. Κι εδώ, όπως επισημαίνει η έκθεση, η μείωση στις κύριες οφειλές σε ετήσια βάση οφείλεται κυρίως στη μείωση των εισροών στο ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο. αφενός λόγω της ένταξης στο ΚΕΑΟ μικρότερου αριθμού νέων οφειλετών με λιγότερες κύριες οφειλές (ένταξη κύριων οφειλών ύψους 327,4 εκατ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 1.7.2020-30.6.2021 έναντι 1,7 δισ. ευρώ για το χρονικό διάστημα 1.7.2019-30.6.2020) και αφετέρου στη μειωμένη εισροή νέων οφειλών εξαιτίας των μέτρων αντιμετώπισης των επιπτώσεων της COVID-19 σε ορισμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Αναφορικά με το σκέλος των εκροών, στην κατηγορία οφειλής μεταξύ 10.000 και 100.000 ευρώ παρατηρείται η μεγαλύτερη μείωση κύριων οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία (κατά 423,9 εκατ. ευρώ). Παράλληλα, μείωση σημειώθηκε και στις κύριες οφειλές που ανήκουν στην κατηγορία μεταξύ 500 και 10.000 ευρώ, στην οποία καταγράφεται το μεγαλύτερο μέρος (58%) των μητρώων (μείωση κατά 308,3 εκατ. ευρώ). Αντίθετα, στην κατηγορία οφειλής άνω του 1.000.000 ευρώ εντοπίζεται η μεγαλύτερη αύξηση του ύψους των κύριων οφειλών (κατά 171,5 εκατ. ευρώ).

Τελευταίες ειδήσεις