ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Με ποσοστό 68,2% το ΤΧΣ στην Attica Bank

me-pososto-68-2-to-tchs-stin-attica-bank-561548506

Στα χέρια του ΤΧΣ περνούν οι μετοχές που προκύπτουν από τη μετατροπή των warrants που εξέδωσε η Attica Bank στο πλαίσιο ενεργοποίησης του νόμου για την αναβαλλόμενη φορολογία (DTC), διαμορφώνοντας το ποσοστό του Ταμείου στην τράπεζα στο 68,2%. Πρόκειται για 16.533.102 τίτλους του ελληνικού Δημοσίου, η μετατροπή των οποίων πραγματοποιήθηκε στις 19 Οκτωβρίου, οδηγώντας στην είσοδο του Ταμείου στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank αλλά και στην απίσχανση των υπόλοιπων μετόχων, μεταξύ των οποίων το ΤΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ. Η μετοχική σύνθεση της Attica Bank μετά το reverse split και τη μείωση μετοχικού κεφαλαίου, και κατόπιν της μετατροπής των τίτλων (warrants), κατά την έναρξη, διαμορφώνεται ως εξής:

• Το ΤΧΣ κατέχει 16.533.102 κοινές μετοχές και ποσοστό 68,2%.

• Το ΤΜΕΔΕ κατέχει 3.561.102 κοινές μετοχές και ποσοστό 14,7% από 46,32%.

Το μερίδιο του ΤΜΕΔΕ περιορίζεται σε 14,7% από 46,32% και του ΕΦΚΑ σε 10,3% από 32,33%.

• Ο ΕΦΚΑ κατέχει 2.485.563 κοινές μετοχές και ποσοστό 10,3% από 32,33%.

• Οι λοιποί μέτοχοι κατέχουν 1.649.678 κοινές μετοχές και ποσοστό 6,8% από 21,35%.

Η διαπραγμάτευση των νέων κοινών μετοχών ξεκινάει από σήμερα 20 Οκτωβρίου και με βάση ανακοίνωση της Attica Bank το συνολικό μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας ανέρχεται σε 4,8 εκατ. ευρώ και διαιρείται σε 24.229.445 κοινές, ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,20 ευρώ η κάθε μία. Η είσοδος του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Attica Bank με βάση τον σχεδιασμό της διοίκησης αποτελεί μεταβατικό στάδιο ενόψει της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου που δρομολογεί η τράπεζα έως του ποσού των 240 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα σε συνεργασία με τους συμβούλους της –ΑΧΙΑ Ventures και EUROXX– βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τους υποψήφιους επενδυτές που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ. Υπενθυμίζεται ότι ενδιαφέρον έχουν εκδηλώσει έξι επενδυτές και σύμφωνα με πληροφορίες επικρατέστερα για τη συμμετοχή τους στην ΑΜΚ φέρονται τα επενδυτικά κεφάλαια Bain, Ellington και J.C. Flowers, ενώ η συμμετοχή του Hinduja Group –ανήκει σε οικογένεια Ινδών με έδρα τη Μεγάλη Βρετανία– δεν έχει οριστικοποιηθεί.

Στην επικείμενη αύξηση προεξοφλείται και η συμμετοχή του ΤΜΕΔΕ, που σύμφωνα με όλες τις εκτιμήσεις θα παραμείνει βασικός μέτοχος, αυξάνοντας το ποσοστό του από το 14,7% που διαθέτει σήμερα μετά την απομείωση της αξίας του. Ανοιχτό θέμα είναι άλλωστε και η συμμετοχή στην ΑΜΚ του ΤΧΣ, προκειμένου να καλυφθεί το σύνολο της αύξησης που θεωρείται αναγκαία προκειμένου η τράπεζα να αποκαταστήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας. Το ακριβές ύψος της συμμετοχής του Ταμείου είναι συνάρτηση της στάσης που θα κρατήσουν οι υπόλοιποι υποψήφιοι μέτοχοι. Στόχος είναι η διαδικασία του book building να κλείσει στα τέλη Οκτωβρίου, αφού προηγουμένως αποκρυσταλλωθεί το πραγματικό ενδιαφέρον των υποψήφιων ιδιωτών να συμμετάσχουν στην ΑΜΚ και το μερίδιο που θα καλύψουν. Η διοίκηση της τράπεζας αναμένεται τις προσεχείς ημέρες να ανακοινώσει και τους όρους της ΑΜΚ.

Η κεφαλαιακή ενίσχυση είναι επιβεβλημένη προκειμένου η Attica Bank να υλοποιήσει το επιχειρησιακό πλάνο και να αποκαταστήσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι οποίοι με βάση τα στοιχεία του α΄ εξαμήνου του 2021 έχουν υποχωρήσει στο 3,1% λόγω των αυξημένων προβλέψεων που έλαβε για την εξυγίανση του ισολογισμού της. Η τράπεζα δρομολογεί τρεις τιτλοποιήσεις για την πλήρη εξυγίανση του ισολογισμού της, τις οποίες σκοπεύει να εντάξει στον μηχανισμό κρατικών εγγυήσεων, τον «Ηρακλή», και η διαδικασία παρακολουθείται στενά από την Τράπεζα της Ελλάδος και το υπουργείο Οικονομικών.