ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δάνεια 25,2 δισ. έχει υπό τη διαχείρισή της η Intrum Hellas

Στα 25,2 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια που έχει αναλάβει υπό διαχείριση η Intrum Hellas, η οποία συμπληρώνει δύο χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά.

Δάνεια 25,2 δισ. έχει υπό τη διαχείρισή της η Intrum Hellas

Στα 25,2 δισ. ευρώ ανέρχονται τα δάνεια που έχει αναλάβει υπό διαχείριση η Intrum Hellas, η οποία συμπληρώνει δύο χρόνια δραστηριότητας στην ελληνική αγορά. Η συνολική αξία των δανείων αυτών αντιστοιχεί σε νομική απαίτηση ύψους 50,4 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 27 δισ. είναι δάνεια επιχειρήσεων, ενώ η αξία των υπό διαχείριση ακινήτων, στα οποία η εταιρεία λειτουργεί ως real estate servicer, ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της Intrum Ελλάδος, Γιώργος Γεωργακόπουλος, επισημαίνει σε δήλωσή του ότι η εταιρεία έχει καταφέρει να πρωταγωνιστήσει στην αναπτυσσόμενη αγορά διαχείρισης απαιτήσεων, στηρίζοντας έμπρακτα ιδιώτες και επιχειρήσεις και συμβάλλοντας με τη δραστηριότητά της στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Συγκεκριμένα στα δύο χρόνια δραστηριότητάς της, η Intrum Hellas:

• Ολοκλήρωσε τον μεγαλύτερο αριθμό τιτλοποιήσεων στην ελληνική αγορά ύψους άνω των 16,5 δισ. ευρώ μέσω του προγράμματος «Ηρακλής», συμβάλλοντας στην επιτυχία του προγράμματος που στοχεύει στην εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος και την τόνωση της οικονομίας μέσω της απελευθέρωσης κεφαλαίων.

• Απέδωσε στον στρατηγικό της εταίρο, την Τράπεζα Πειραιώς, ρυθμισμένα δάνεια ύψους 1 δισ. ευρώ εκ των οποίων 300 εκατ. ευρώ επιχειρηματικά, επαναφέροντας τους δανειολήπτες στον υγιή οικονομικό κύκλο και στηρίζοντας τη βιωσιμότητα και τις θέσεις εργασίας σε 2.100 μεσαίες και μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις.

Η αξία των ακινήτων που βρίσκονται στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας ανέρχεται σε 1 δισ. ευρώ.

• Εφάρμοσε εξατομικευμένες ρυθμίσεις και ειδικά μέτρα αναστολής καταβολής δόσεων ύψους 2,4 δισ. ευρώ, στηρίζοντας επιχειρήσεις και ιδιώτες που επλήγησαν από την κρίση της COVID-19.

• Υποστήριξε τη συμμετοχή περίπου 10.700 δανειοληπτών με οφειλές ύψους περί τα 1.210 εκατ. ευρώ στο πρόγραμμα «Γέφυρα», μέσω του οποίου διευκολύνθηκε η ομαλή αποπληρωμή οφειλών από πληττόμενους δανειολήπτες λόγω της πανδημίας.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις η Intrum Hellas διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο σε μια σειρά πολύπλοκων αναδιαρθρώσεων μεγάλων και μεσαίων επιχειρήσεων, πολλές εκ των οποίων με την είσοδο νέων επενδυτών, υποστηρίζοντας την ουσιαστική αναδιάρθρωση και εξυγίανσή τους. Προκειμένου να συνδράμει τις υπό διαχείριση επιχειρήσεις, ώστε να επωφεληθούν στο πλαίσιο των προγραμμάτων ΕΣΠΑ, η Intrum Hellas παρέχει δωρεάν άμεση ενημέρωση και υποστήριξη σε κάθε βήμα της διαδικασίας ένταξης σε όλα τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά και κρατικά προγράμματα επιδοτήσεων και χρηματοδότησης μέσα από ειδικό help desk στελεχωμένο με εξειδικευμένα στελέχη και τη χρήση ειδικών εργαλείων. Ηδη πελάτες της Intrum Hellas με συνολικές οφειλές ύψους 734 εκατ. ευρώ έχουν αναγνωριστεί ως πιθανοί ωφελούμενοι από προγράμματα επιδοτήσεων για επανεκκίνηση της δραστηριότητας.