Εστίαση: Επιδοτήσεις για θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου

Εστίαση: Επιδοτήσεις για θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου

Η δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων από τον Ιανουάριο και αναμένεται να κλείσει στο τέλος του έτους.

3' 22" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Η δράση «Επιχορήγηση επιχειρήσεων εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου» είναι ανοικτή για υποβολή αιτήσεων από τον Ιανουάριο και αναμένεται να κλείσει στο τέλος του έτους. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρόσκλησης, συνολική δημόσια χρηματοδότηση, ανέρχεται σε 60.000.000 ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας. Λίγο πριν από την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης αιτήσεων και λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η δράση, σήμερα θα υπενθυμίσουμε τα βασικά της στοιχεία.

Οπως αναφέρεται στη δημοσιευμένη πρόσκληση, το υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επιχορηγεί τις επιχειρήσεις εστίασης για την προμήθεια θερμαντικών συσκευών εξωτερικού χώρου με σκοπό τη στήριξη της λειτουργίας τους υπό το καθεστώς της πανδημίας της COVID-19, βοηθώντας στην αποφυγή του συνωστισμού στους εσωτερικούς τους χώρους και τη λειτουργία σε εξωτερικούς νόμιμα χρησιμοποιούμενους χώρους, όπου ο καλύτερος αερισμός συμβάλλει στην προστασία της δημόσιας υγείας, ακόμα και κατά τη χειμερινή περίοδο.

Η επιχορήγηση υπολογίζεται βάσει των επίσημων δηλωμένων και επομένως αδειοδοτημένων τετραγωνικών μέτρων (τ.μ.) εξωτερικών χώρων, σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας των καταστημάτων εστίασης και των με κάθε τρόπο παραχωρημένων από λοιπούς φορείς (Δήμους, Λιμενικά Ταμεία, ΕΟΤ κ.λπ.), καθώς και των εξωτερικών επιφανειών που παραχωρήθηκαν με το άρθρο 65 του ν. 4688/2020, ιδιόκτητων ή/και μισθωμένων.

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, η επιχορήγηση καλύπτει θερμαντικά σώματα εξωτερικού χώρου οποιουδήποτε τύπου (υγραερίου, ηλεκτρικά, φυσικού αερίου, πάνελ υπερύθρων, αλογόνου ή άλλο), αυτόνομα/ μεμονωμένα, ή μέρος κινητού εξοπλισμού που φέρει ενσωματωμένο θερμαντικό σώμα εξωτερικού χώρου, τα οποία είναι/ήταν καινούργια και αμεταχείριστα κατά την αγορά τους.

Επιχορηγείται η προμήθεια ενός θερμαντικού σώματος ανά 10 τ.μ. νόμιμα αδειοδοτημένου εξωτερικού χώρου και μέχρι 100 ευρώ για κάθε θερμαντικό σώμα χωρίς ΦΠΑ.

Το μέγιστο ποσό ενίσχυσης που μπορεί να λάβει μια επιχείρηση για έναν χώρο εστίασης ανέρχεται σε 5.000 ευρώ.

Η προμήθεια των θερμαντικών σωμάτων μπορεί να έχει πραγματοποιηθεί από την 1/2/2020 και εντεύθεν και πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση η οποία λαμβάνει την  ενίσχυση διέθετε τουλάχιστον έναν ενεργό επιλέξιμο ΚΑΔ, κατά την ημερομηνία προμήθειας και εξακολουθεί να τον διαθέτει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής του προς χρηματοδότηση.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των τετραγωνικών μέτρων δεν δικαιολογεί ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων, το ποσό της επιχορήγησης υπολογίζεται με τον αμέσως επόμενο ακέραιο αριθμό θερμαντικών σωμάτων.

Δικαιούχοι της δράσης είναι επιχειρήσεις εστίασης ανεξαρτήτως νομικής μορφής, που λειτουργούν νόμιμα στην ελληνική επικράτεια και διαθέτουν τους ακόλουθους ΚΑΔ:

56.10 Δραστηριότητες υπηρεσιών εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.10.

56.29.20 Υπηρεσίες καντίνας: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.29.20.

56.30 Δραστηριότητες παροχής ποτών: Περιλαμβάνονται και όλοι οι ΚΑΔ της υποκατηγορίας 56.30.

 Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των επιχειρήσεων εστίασης, ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, είναι οι εξής:

– Να δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω επιλέξιμους τομείς δραστηριότητας (ΚΑΔ).

– Να μη συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4488/2017 (Α΄ 137) (επιβολή προστίμων για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας).

– Να μην εκκρεμεί εις βάρος τους εντολή ανάκτησης προηγούμενης παράνομης και ασύμβατης κρατικής ενίσχυσης.

Η δράση αναμένεται να κλείσει στο τέλος του έτους και ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ.

– Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. 1407/2013 (ενισχύσεις ήσσονος σημασίας).

– Δεν είναι εξωχώριες εταιρείες ή θυγατρικές εταιρείες δημοσίων οργανισμών.

Η αίτηση χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα: https://heatingdevices.mindev.gov.gr/. Τα έγγραφα τα οποία απαιτείται να επισυναφθούν στην αίτηση ώστε αυτή να μπορεί να οριστικοποιηθεί και υποβληθεί, είναι:

• Αδεια λειτουργίας του χώρου εστίασης σε ισχύ.

• Η κατάσταση ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr.

• Η άδεια χρήσης εξωτερικού χώρου (όπου αναγράφονται τα νόμιμα τ.μ.) (αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο).

• Η αίτηση παραχώρησης χρήσης κοινοχρήστων χώρων κατά το άρθρο 65 του Ν. 4688/2020 (αν πρόκειται να υποβληθεί αίτηση για σχετικό χώρο).

• Αντίγραφα των τιμολογίων αγοράς θερμαντικών σωμάτων εξωτερικού χώρου.

• Αντίγραφα των αντίστοιχων εξοφλημένων παραστατικών .

• Αντίγραφα της εγγραφής σε λογιστικά βιβλία επιχείρησης.

• Φωτογραφίες εγκατάστασης θερμαντικών σωμάτων.

• Υπεύθυνη Δήλωση ΜμΕ και

• Πίνακας επιχορηγήσεων De Minimis.

Αναλυτικά στοιχεία της πρόσκλησης μπορούν να αναζητηθούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση: www.antagonistikotita.gr. Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 31/12/2021.

* Η κ. Μαίρη Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή