ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κρίσιμη η πανδημία για την απασχόληση

krisimi-i-pandimia-gia-tin-apascholisi-561605530

Νέες αβεβαιότητες γεννάει στην εγχώρια αγορά εργασίας η εξέλιξη της πανδημικής κρίσης κατά τους επόμενους κρίσιμους μήνες. Αν και τα πρώτα σημάδια του 2021 ήταν ενθαρρυντικά, με μια αγορά εργασίας υποβοηθούμενη από την άρση των περιοριστικών μέτρων, αλλά και τη θετική εικόνα της τουριστικής δραστηριότητας, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Η αβεβαιότητα που συσσωρεύεται εκ νέου, λόγω των εξελίξεων στο πεδίο της πανδημικής κρίσης σε ολόκληρη την Ευρώπη, θολώνει τη δυνατότητα διατήρησης της δυναμικής που γνωρίζει η ελληνική οικονομία κατά το τρέχον έτος και όπως επισημαίνει η ΓΣΕΕ στην πρόσφατη έκθεσή της για την ελληνική οικονομία, δημιουργεί αντίρροπες δυνάμεις στην κατανάλωση και κατά συνέπεια στην οικονομική δραστηριότητα, ειδικά σε συνδυασμό με τις αρνητικές επιπτώσεις της ακρίβειας στην αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών.  

Είναι ενδεικτικό ότι κατά το α΄ τρίμηνο του 2021 το ποσοστό απασχόλησης στην Ελλάδα στις ηλικίες 15-64 ετών ανήλθε μόλις στο 52,7%, 13,6 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα συγκριτικά με την Ευρωζώνη. Το β΄ τρίμηνο του 2021 το ποσοστό απασχόλησης στη χώρα μας ανέκαμψε στο 57%, παραμένοντας ωστόσο 10,8 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα από το αντίστοιχο της Ευρωζώνης. Την ίδια περίοδο η απόκλιση του ποσοστού απασχόλησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στη χώρα μας διαμορφώθηκε στις 17,8 ποσοστιαίες μονάδες (66% για τους άνδρες και 48,2% για τις γυναίκες), έναντι 9,4 ποσοστιαίων μονάδων στον μέσο όρο της Ευρωζώνης.

Οπως επισημαίνει μάλιστα το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΣΕΕ, η πανδημία φαίνεται να επιβάρυνε τα πιο νεαρά, και άρα τα πιο δυναμικά, τμήματα του εργατικού δυναμικού. Συγκεκριμένα, το β΄ τρίμηνο του 2021 οι ηλικιακές  ομάδες  που υπέστησαν  τη  μεγαλύτερη  μείωση  απασχόλησης συγκριτικά με το β΄ τρίμηνο του 2019 ήταν εκείνες μεταξύ 35-39 ετών (-68,4 χιλ. άτομα), 30-34 ετών (-61,7 χιλ. άτομα), 20-24 ετών (-21 χιλ. άτομα), 25-29 ετών (-17,5 χιλ. άτομα) και 40-44 ετών (-11,2 χιλ. εργαζόμενοι). Αντίθετα, αύξηση της απασχόλησης την ίδια περίοδο εμφάνισαν οι ηλικιακές ομάδες 50-54 ετών (+50,9 χιλ. άτομα), 55-59 (+44,6 χιλ. άτομα) και 60-64 ετών (+31,5 χιλ. εργαζόμενοι).

Οσο για τους κλάδους που επλήγησαν περισσότερο και κατά συνέπεια βρίσκονται εκ νέου στην κόψη του ξυραφιού, καταγράφοντας κάμψη της απασχόλησης, αυτοί είναι μεταξύ άλλων ο κλάδος παροχής υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης, γεωργίας και κατασκευών. Αναλυτικά, μεταξύ του β΄ τριμήνου 2019 και του β΄ τριμήνου 2021, 13 από τους συνολικά 21 κλάδους  οικονομικής  δραστηριότητας κατέγραψαν  κάμψη  της  απασχόλησης, με  τη μεγαλύτερη  μείωση  να  εντοπίζεται  στους  κλάδους  παροχής  υπηρεσιών καταλύματος και εστίασης (-85,8 χιλ. άτομα), παροχής νερού κτλ. (-16,9 χιλ. άτομα), γεωργίας, δασοκομίας και αλιείας (-14,2 χιλ. άτομα), καθώς και σε εκείνους των διοικητικών και υποστηρικτικών δραστηριοτήτων (-13,7 χιλ. άτομα), της εκπαίδευσης (-13,5 χιλ. άτομα) και των κατασκευών (-13,1 χιλ. άτομα).