ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αιτήσεις σε «Εργάνη» για ένταξη εργαζομένων στο «Συν-Εργασία»

Η υποβολή των αιτήσεων από τους εργοδότες αφορά τον μήνα Δεκέμβριο

aitiseis-se-ergani-gia-entaxi-ergazomenon-sto-syn-ergasia-561611665

Ανοικτό θα παραμείνει εντός του Δεκεμβρίου το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη», για μια σειρά αιτήσεων και διορθώσεων από επιχειρηματίες αλλά και αυτοαπασχολουμένους που συμμετείχαν σε κάποιο από τα προγράμματα που παρέμειναν ανοικτά κατά τους τελευταίους μήνες του έτους, και αφορούν μέτρα στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων κατά την περίοδο της πανδημίας. Ετσι, εντός του μηνός οφείλουν οι εργοδότες να υποβάλουν στο πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» τις αιτήσεις για ένταξη μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους και κατά τον μήνα Δεκέμβριο στον μηχανισμό «Συν-Εργασία». Η σχετική απόφαση ορίζει ότι για την α΄ φάση οι αιτήσεις ένταξης στον μηχανισμό αλλά και οι ορθές επαναλήψεις μπορούν να γίνουν έως τις 31/12/2021. Μάλιστα, διευκρινίζει ότι σε κάθε περίπτωση παραμένει η υποχρέωση γνωστοποίησης εκ των προτέρων κάθε αλλαγής ή τροποποίησης της οργάνωσης του χρόνου εργασίας μέσω του εντύπου.

Ανοικτό είναι το σύστημα έως τις 8 Δεκεμβρίου και για δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις που αφορούν τη β΄ φάση για τον μήνα Νοέμβριο. Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, έως τις 8 Δεκεμβρίου 2021 δίνεται η δυνατότητα υποβολής ορθών επαναλήψεων αιτήσεων-υπεύθυνων δηλώσεων ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας για τυχόν διορθώσεις του πιστωτικού ιδρύματος και του τραπεζικού λογαριασμού (ΙΒΑΝ) της επιχείρησης, για τις περιπτώσεις που η επιχείρηση – εργοδότης έχει εντάξει στο πρόγραμμα μακροχρόνια άνεργο ή εποχικά εργαζόμενο του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση δεν έχει πληρωθεί.

Παράλληλα, κατά το ίδιο διάστημα, το σύστημα θα δέχεται δηλώσεις εποχικότητας επιχειρήσεων για προσλήψεις που έχουν πραγματοποιηθεί από 19/6/2021 έως και 30/6/2021. Συγκεκριμένα, σε επιχειρήσεις – εργοδότες που είναι εποχικές και οι οποίες:

α) Εντός του χρονικού διαστήματος από 19/6/2021 έως και 30/6/2021 προέβησαν σε προσλήψεις εργαζομένων με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου, με πλήρη ή μερική απασχόληση, διάρκειας 6 μηνών, μέσω του ανοικτού προγράμματος 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας.

β) Στην αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα για τους ανωτέρω εργαζομένους δεν δήλωσαν την εποχικότητά τους, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο το ειδικό πεδίο, δίνεται η δυνατότητα να προβούν σε ορθή επανάληψη της αίτησης ένταξης στο ανοικτό πρόγραμμα των 100.000 νέων επιδοτούμενων θέσεων εργασίας του υπουργείου Εργασίας.

Εως τις 8 Δεκεμβρίου το πληροφοριακό σύστημα «Εργάνη» θα είναι διαθέσιμο για υποβολή και μονομερών δηλώσεων από ξεναγούς και τουριστικούς συνοδούς, οι οποίοι είναι δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού για τον μήνα Ιούνιο.  

Τέλος, έως τις 10 Δεκεμβρίου δίνεται εκ νέου η δυνατότητα σε καλλιτέχνες – επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού εγγεγραμμένους στην ειδική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr, να προβούν σε μονομερείς υπεύθυνες δηλώσεις για τους μήνες Ιούνιο και Ιούλιο, προκειμένου να λάβουν αποζημίωση ειδικού σκοπού.