ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κέρδη για ασφαλισμένους και οικονομία από το νέο επικουρικό βλέπει η ΤτΕ

Επωφελή για τους ασφαλισμένους αλλά και για την εγχώρια οικονομία κρίνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση, από την αρχή του 2022, η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεσή της.

Κέρδη για ασφαλισμένους και οικονομία από το νέο επικουρικό βλέπει η ΤτΕ

Επωφελή για τους ασφαλισμένους αλλά και για την εγχώρια οικονομία κρίνει την ασφαλιστική μεταρρύθμιση και την εφαρμογή του νέου κεφαλαιοποιητικού συστήματος στην επικουρική ασφάλιση, από την αρχή του 2022, η Τράπεζα της Ελλάδος στην ενδιάμεση έκθεσή της. Σύμφωνα με την ΤτΕ, η ασφαλιστική μεταρρύθμιση στον τομέα της επικουρικής ασφάλισης θα έχει σημαντικά οφέλη τόσο για τους ασφαλισμένους που θα ενταχθούν στο νέο ταμείο όσο και για την οικονομία γενικότερα, μέσω των δευτερογενών επιδράσεων από τις επενδύσεις των αποθεματικών του ταμείου στην εγχώρια οικονομία.

Το κόστος μετάβασης στο νέο σύστημα θα είναι περιορισμένο, εκτιμά η κεντρική τράπεζα.

Παραδέχεται, βέβαια, πως η μετάβαση στο νέο σύστημα θα έχει κόστος, το οποίο όμως εκτιμάται σχετικά περιορισμένο σε καθαρούς όρους. Επίσης εκτιμάται πως η γενικότερη επίδραση στα δημοσιονομικά μεγέθη της χώρας φαίνεται ότι θα είναι συνολικά θετική, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστικού συστήματος και του επιπέδου των επικουρικών συντάξεων, χωρίς να διακυβεύεται η βιωσιμότητα του δημόσιου χρέους. Ειδικά για τη δέσμευση του νέου ταμείου ότι θα καλύπτει τις εισφορές των ασφαλισμένων συν τον πληθωρισμό, η ΤτΕ επισημαίνει ότι με βάση τη μακροχρόνια διεθνή εμπειρία και τις ιστορικές αποδόσεις παραπλήσιων σχημάτων διεθνώς η πιθανότητα επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού για την κάλυψη ενδεχόμενης απόκλισης της απόδοσης των επενδύσεων από το ελάχιστο εγγυημένο όριο του συνόλου των καταβληθεισών εισφορών είναι σχετικά χαμηλή.

Η κεντρική τράπεζα στηρίζει τα συμπεράσματά της στις μελέτες που συνόδευσαν την κατάθεση της σχετικής μεταρρυθμιστικής παρέμβασης, στη Βουλή. Με βάση, δε, αυτές τις μελέτες επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι το νέο σύστημα δεν θα επηρεάσει τις συντάξεις και τα ασφαλιστικά δικαιώματα των ασφαλισμένων και συνταξιούχων που συνεχίζουν να υπάγονται στο υπάρχον διανεμητικό σύστημα νοητής κεφαλαιοποίησης. Υπογραμμίζει ότι η παρούσα αξία του κόστους μετάβασης για την περίοδο προβολών (2022-2070) εκτιμάται σε 56 δισ. ευρώ (ακαθάριστο κόστος), επισημαίνει όμως ότι το καθαρό κόστος μετάβασης θα είναι σημαντικά μικρότερο. Με βάση συντηρητικές εκτιμήσεις, η πραγματική επιβάρυνση του προϋπολογισμού για την περίοδο αναφοράς εκτιμάται σε 6 δισ. ευρώ σωρευτικά έως το 2070 (ή 120 εκατ. ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο). Στο τέλος της περιόδου αναφοράς (2070) η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 4,5% και 9,5% και η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων μεταξύ 0,8 και 1,6 ποσοστιαίας μονάδας του ΑΕΠ.