ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ελεγχο FinTech, BigTech επιχειρήσεων προαναγγέλλει η EBA

Την εποπτεία των FinTech και των BigTech επιχειρήσεων, όταν αυτές χορηγούν δάνεια στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA).

Ελεγχο FinTech, BigTech επιχειρήσεων προαναγγέλλει η EBA

Την εποπτεία των FinTech και των BigTech επιχειρήσεων, όταν αυτές χορηγούν δάνεια στον ιδιωτικό τομέα, προαναγγέλλει η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (European Banking Authority – EBA), που διαπιστώνει κινδύνους στον τομέα της παροχής πιστώσεων από μη τραπεζικές οντότητες.

Οι κίνδυνοι αφορούν θέματα προστασίας των καταναλωτών, καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, αλλά και το μακροοικονομικό περιβάλλον στον βαθμό που η δραστηριότητα αυτή δεν εποπτεύεται από τις ευρωπαϊκές αρχές, όπως συμβαίνει στον τραπεζικό τομέα και τον ευρύτερο χρηματοοικονομικό τομέα.

Σε έκθεση που δημοσίευσε για τον μη τραπεζικό δανεισμό και την ψηφιακή χρηματοδότηση, η ΕΒΑ σημειώνει ότι η συνολική αξία των πιστώσεων μέσω FinTech εταιρειών στην Ε.Ε. το 2020 ανήλθε στα 6,22 δισ. ευρώ, και όπως σημειώνει το ποσό αυτό αντιπροσωπεύει ακόμη μόνο ένα μικρό μέρος του συνολικού τραπεζικού δανεισμού της Ε.Ε. Στα περισσότερα κράτη-μέλη, όπου υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα, ο δανεισμός μέσω FinTech ως ποσοστό του συνολικού δανεισμού δεν ξεπερνάει το 1%, όμως σημειώνει πως υπάρχουν τέσσερα κράτη-μέλη όπως η Λιθουανία που το αντίστοιχο ποσοστό φθάνει στο 9,1%, η Λετονία που φθάνει στο 13,6%, η Εσθονία που φθάνει στο 6,3% και η Σλοβενία που φθάνει στο 2,9%. Στη χώρα μας οι πιστώσεις από FinTech εταιρείες είναι προς το παρόν πολύ περιορισμένες, αλλά η τάση είναι η αύξηση της παρουσίας τους μέσω υπηρεσιών όπως «αγόρασε τώρα, πλήρωσε αργότερα» (buy now, pay later), που προσφέρονται από εταιρείες εκτός του τραπεζικού συστήματος.

Η ΕΒΑ διαπιστώνει τον αυξημένο ρόλο των BigTech εταιρειών, που έχουν μάλιστα πάρει τη σκυτάλη από τις FinTech. Τα νέα μοντέλα δανεισμού που διευκολύνονται από διαδικτυακές πλατφόρμες έχουν γίνει πιο διαδεδομένα τόσο μέσω της παροχής υπηρεσιών από εταιρείες FinTech (π.χ. μέσω πλατφορμών δανεισμού P2P/marketplace), όσο και από άλλες ψηφιακές πλατφόρμες που επιτρέπουν τον δανεισμό επιχειρήσεων και τη διαπραγμάτευση τιμολογίων.

Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας (BigTech) άρχισαν επίσης να εισέρχονται σε πιστωτικές αγορές σε συνεργασία με τράπεζες, αξιοποιώντας την εκτεταμένη βάση χρηστών τους, η οποία διευκολύνει τη διαδικασία ενσωμάτωσης δανειοληπτών.

Οι BigTech μπορούν να χρησιμοποιήσουν μεγάλης κλίμακας δεδομένα για τους χρήστες, που λαμβάνονται συχνά από μη χρηματοοικονομικές δραστηριότητες, για τη μέτρηση της πιστοληπτικής ικανότητας των δανειοληπτών και την εμπορία στοχευμένων χρηματοοικονομικών προϊόντων στους καταναλωτές.