Διανομές με ασφάλεια: Τι πρέπει να παρέχουν οι εταιρείες

Διανομές με ασφάλεια: Τι πρέπει να παρέχουν οι εταιρείες

Δωρεάν κράνος, αδιάβροχο, γάντια και ανακλαστικό γιλέκο είναι υποχρεωμένοι να παρέχουν οι εργοδότες στους διανομείς, ενώ παράλληλα πρέπει να τηρούν έγγραφα για την ορθή συντήρηση των οχημάτων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που προβλέπει επίσης πρόστιμα 500 έως 50.000 ευρώ στους παραβάτες

2' 24" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Πρόστιμα από 500 έως και 50.000 ευρώ –κατά περίπτωση– σε εργοδότες που δεν λαμβάνουν μέτρα προστασίας για όσους εργαζόμενους απασχολούν στον κλάδο των διανομών (delivery) προβλέπει κοινή υπουργική απόφαση των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας, Μεταφορών και Προστασίας του Πολίτη. Σύμφωνα με αυτήν, οι εργοδότες υποχρεούνται να παρέχουν δωρεάν στους διανομείς κράνος, αδιάβροχα, γάντια, πανωφόρι και ανακλαστικό γιλέκο, είτε αυτοί είναι μισθωτοί είτε εργάζονται σε πλατφόρμες. Οσο για τα οχήματα διανομής, ορίζει ρητά ότι αυτά πρέπει να διαθέτουν άδεια σε ισχύ και πινακίδα κυκλοφορίας στην προβλεπόμενη θέση τοποθέτησης, ασφαλιστήριο συμβόλαιο σε ισχύ, δελτίο τεχνικού ελέγχου (για μοτοσικλέτες) καθώς και απόδειξη πληρωμής τελών κυκλοφορίας. Ξεκαθαρίζει δε, ότι η εφαρμογή ειδικών εγκυκλίων και υπουργικών αποφάσεων για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών (καύσωνας, παγετός κ.ά.) υπερισχύει των γενικών προβλέψεων.

Η ΚΥΑ έρχεται να συμπληρώσει την ισχύουσα νομοθεσία και αφορά, κατά κύριο λόγο, την ορθή συντήρηση των οχημάτων, ενώ ορίζει αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των μέσων ατομικής προστασίας που οφείλει να παρέχει ο εκάστοτε εργοδότης στους διανομείς που απασχολεί, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες. Καθορίζονται τα πιστοποιητικά και τα προβλεπόμενα λοιπά έγγραφα που οφείλει να διαθέτει ο εργοδότης σχετικά με την ορθή χρήση και συντήρηση των οχημάτων, το είδος και τις προδιαγραφές του εξοπλισμού προστασίας των εργαζομένων στη διανομή (delivery), καθώς και την πρότυπη γραπτή εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου για τις ανωτέρω δραστηριότητες.

Η απόφαση ξεκαθαρίζει ότι τα μέτρα έχουν αναλογική εφαρμογή και στους παρόχους υπηρεσιών που είναι φυσικά πρόσωπα και συνδέονται με ψηφιακές πλατφόρμες με συμβάσεις ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου για τη διανομή ή μεταφορά προϊόντων και αντικειμένων.

Βαριά πρόστιμα έως 50.000 ευρώ σε περίπτωση που διαπιστωθούν ελλείψεις των απαραίτητων μέτρων προστασίας.

Στα οχήματα πρέπει να διενεργούνται όλες οι επισκευαστικές εργασίες των τυχόν βλαβών τους, καθώς και οι προβλεπόμενες τακτικές και περιοδικές συντηρήσεις (service) σύμφωνα με τις οδηγίες των κατασκευαστών τους, όπως αυτές καταγράφονται στα αντίστοιχα αποδεικτικά έγγραφα και στα βιβλία/εγχειρίδια των εν λόγω οχημάτων, που φέρουν την υπογραφή του τεχνίτη, την υπογραφή και σφραγίδα του εκμεταλλευτή του συνεργείου, τα οποία πρέπει να φυλάσσονται με ευθύνη του εργοδότη στην έδρα της επιχείρησής του. Οι επισκευαστικές ή/και εργασίες συντήρησης των οχημάτων πραγματοποιούνται σε κατάλληλο και εξουσιοδοτημένο για τον σκοπό αυτό αδειοδοτημένο συνεργείο επισκευής και συντήρησης μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, ή/και συνεργείο/δραστηριότητα όμοιας ειδικότητας που έχει υποβάλει στην αρμόδια αρχή τη γνωστοποίηση της έναρξης λειτουργίας του και έχει λάβει σχετικό αποδεικτικό υποβολής αυτής.

Οπως μάλιστα επισημαίνει μιλώντας στην «Κ» ο υφυπουργός Εργασίας Βασίλης Σπανάκης, αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές, διαχρονικές προκλήσεις στα ζητήματα των συνθηκών εργασίας, το υπουργείο, ακούγοντας τη φωνή των εργαζομένων, εντόπισε προβλήματα και ελλείψεις κι έδωσε άμεσες λύσεις, σε συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Σύμφωνα με τον υφυπουργό, θα ακολουθήσουν σύντομα και άλλες δράσεις, σε συνεργασία και με την Επιθεώρηση Εργασίας.

Η υφυπουργός Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου επισημαίνει ότι με τη νέα ΚΥΑ επιδιώκεται η περαιτέρω ενίσχυση του νομοθετικού πλαισίου που αφορά την ασφάλεια των διανομέων.

 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή