Μέρισμα άνω του 1 δισ. στον ΟΤΕ από Cosmote σε τέσσερα χρόνια

Μέρισμα άνω του 1 δισ. στον ΟΤΕ από Cosmote σε τέσσερα χρόνια

Για την τρέχουσα χρήση το συνολικό ποσό διαμορφώνεται στα 160 εκατ. ευρώ

Αγελάδα ρευστότητας (cash cow) αποτελεί η Cosmote, που διανέμει συστηματικά υψηλό μέρισμα στον μοναδικό μέτοχό της, τον όμιλο ΟΤΕ. Η έκτακτη γενική συνέλευση μετόχων της εταιρείας τηλεπικοινωνιακών και τεχνολογικών λύσεων αποφάσισε, πρόσφατα, τη διανομή ποσού 100 εκατ. ευρώ από το αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών εις νέον, από τη συσσωρευμένη δηλαδή κερδοφορία της Cosmote, που τοποθετείται σε 1,5 δισ. ευρώ, βάσει των οικονομικών αποτελεσμάτων του 2022.

Εχοντας προηγηθεί τον περασμένο Αύγουστο η απόφαση για διανομή μερίσματος 60 εκατ. ευρώ προς τον ΟΤΕ, το συνολικό ποσό με το οποίο ενισχύονται φέτος τα ταμεία του ομίλου ανέρχεται σε 160 εκατ. ευρώ. Το 2022 ο ΟΤΕ, που ελέγχει η γερμανική Deutsche Telekom με 50,9%, είχε λάβει 400 εκατ. ευρώ, ποσό που ανήλθε σε 290 εκατ. ευρώ το 2021.

Το 2021 ο ΟΤΕ εισέπραξε 150 εκατ. ευρώ από ισόποσης αξίας μέρισμα που εγκρίθηκε τον Δεκέμβριο του 2020, όπως και 140 εκατ. ευρώ, που αντιστοιχούν στο μεγαλύτερο μέρος του μερίσματος (180 εκατ. ευρώ) που ενέκρινε η Γ.Σ. στα τέλη του 2021. Το 2020 ο ΟΤΕ εισέπραξε 230 εκατ. ευρώ. Ως εκ τούτου, μόνο κατά το χρονικό διάστημα 2020-2023 το ποσό του εισπραχθέντος ή προς είσπραξη μερίσματος ξεπερνάει ελαφρώς το 1 δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό καθιστά αντιληπτό γιατί η επένδυση της γερμανικής Deutsche Telekom συνοδεύεται με ιδιαίτερα σημαντικές υπεραξίες. Τα ποσά που διανέμει η Cosmote στον ΟΤΕ προέρχονται από το αδιανέμητο υπόλοιπο κερδών εις νέον, με την εταιρεία να έχει αποφασίσει τη μη διανομή μερίσματος από τα καθαρά κέρδη της χρήσης του 2022. Η διανομή πολύ υψηλών μερισμάτων τροφοδοτεί την υψηλή μερισματική πολιτική του ΟΤΕ, που αποτελεί συνδυασμό καταβολής μερισμάτων και προγραμμάτων επαναγοράς ιδίων μετοχών (με σκοπό την ακύρωσή τους), αντιστοιχώντας στο 70%-100% των ετήσιων καθαρών ελεύθερων ταμειακών ροών.

Το 2022 ο κύκλος εργασιών της Cosmote ενισχύθηκε σε σχέση με το 2021 κατά 4,5%, σε 1,2 δισ. ευρώ.

Τον Ιανουάριο αναμένεται να ολοκληρωθεί η συγχώνευση της Cosmote με τον όμιλο ΟΤΕ, που αποτελεί τυπική διαδικασία, δεδομένου ότι οι δύο οντότητες έχουν ενοποιηθεί λειτουργικά την τελευταία διετία. Στόχος της συγχώνευσής τους είναι η απλοποίηση και βελτιστοποίηση των λειτουργιών του Ομίλου, καθώς και η αποτελεσματικότερη διοικητική οργάνωση.

Κατά τη χρήση του 2022 ο κύκλος εργασιών της Cosmote ενισχύθηκε, σε σχέση με το 2021, κατά 4,5%, σε 1,2 δισ. ευρώ. Αντίστοιχο (4,5%) ήταν το ποσοστό ανόδου των λειτουργικών κερδών προ χρηματοοικονομικών και επενδυτικών δραστηριοτήτων, αποσβέσεων και απομειώσεων (Ebitda) τα οποία ανήλθαν σε 531,7 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο Ebitda προς το σύνολο του κύκλου εργασιών παρέμεινε σταθερό σε ετήσια βάση, σε 42,7%, ενώ ο καθαρός δανεισμός διαμορφώνεται σε περίπου 280 εκατ. ευρώ. Με βάση τα στοιχεία του 2022, η Cosmote έχει ηγετική θέση στο μερίδιο εσόδων από υπηρεσίες με ποσοστό άνω του 52%, με τη συγκεκριμένη κατηγορία εσόδων να έχει αυξηθεί την περασμένη χρονιά κατά περίπου 4%. Το 2024 η εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει, σε πιλοτικό στάδιο, την εμπορική διάθεση των δικτύων πέμπτης γενιάς (5G).

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT