Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από Εθνική και ΕΤΕπ

Χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από Εθνική και ΕΤΕπ

Μέσω του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», ύψους 400 εκατ.

1' 20" χρόνος ανάγνωσης

Τη διάθεση του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατ., για τη χρηματοδοτική στήριξη των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (Mid-Caps) ενεργοποιεί η Εθνική Τράπεζα, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ). Το πρόγραμμα παρέχει έμφαση στη χρηματοδοτική στήριξη των επιχειρήσεων που προάγουν τη νεανική απασχόληση στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και Θέσεις Απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους (Απασχόληση για Νέους)» της ΕΤΕπ, καθώς και των επιχειρήσεων που ενθαρρύνουν την ενδυνάμωση των γυναικών στον χώρο εργασίας.

Μέσω του προγράμματος «NBG Loan for Entrepreneurship & Social Impact», η Εθνική Τράπεζα παρέχει χρηματοδότηση ύψους έως και 12,5 εκατ. ευρώ με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους για την υλοποίηση των επενδυτικών ή επιχειρηματικών σχεδίων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας) και των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης (MidCaps) που απασχολούν από 250 έως 3.000 εργαζομένους (υπολογιζόμενους σε ετήσιες μονάδες εργασίας).

Ειδικότερα, μέσω του προγράμματος παρέχεται οικονομικό πλεονέκτημα που αντικατοπτρίζεται στο μειωμένο επιτόκιο σε σχέση με το ετήσιο επιτόκιο που η Εθνική Τράπεζα θα χρέωνε σε περίπτωση χρηματοδότησης χωρίς τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, καθώς και επιπρόσθετο οικονομικό πλεονέκτημα υπό τη μορφή περαιτέρω μείωσης του επιτοκίου προς τις επιχειρήσεις που:

• Συμβάλλουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, με έμφαση στην απασχόληση των νέων έως 29 ετών, και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ για την πρωτοβουλία «Απασχόληση για νέους».

• Στηρίζουν την επαγγελματική ενδυνάμωση των γυναικών και πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας τα οποία έχει ορίσει η ΕΤΕπ στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ισότητα των φύλων και την οικονομική ενδυνάμωση των γυναικών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT