Επιστολή του Υπερταμείου στην «Κ»

Επιστολή του Υπερταμείου στην «Κ»

5' 39" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Κύριε διευθυντά,

Το δημοσίευμα της εφημερίδας σας υπό τον τίτλο «Το χαμένο στοίχημα του Υπερταμείου», την Κυριακή 4/2/24, παρά το ότι αφιερώνει μια ολόκληρη σελίδα στην πολυεπίπεδη λειτουργία του Υπερταμείου, δεν αποδίδει ούτε τη συνολική εικόνα του συντελούμενου έργου ούτε καταγράφει με πληρότητα τα επιμέρους ζητήματα των θυγατρικών μας, δίνοντας μια ελλιπή και ενίοτε στρεβλή εικόνα της πραγματικότητας στους αναγνώστες της έγκυρης εφημερίδας σας.

Αλλαγές στις δημόσιες επιχειρήσεις του Υπερταμείου, ώστε να γίνουν σύγχρονες και ανταγωνιστικές, γίνονται συνέχεια με νομοθετικές παρεμβάσεις (π.χ. Ν.4972/2022) σε διάφορα μέτωπα, ως εκ τούτου είναι άδικοι οι χαρακτηρισμοί που υπάρχουν στο άρθρο σας. Ειδικότερα, μέσα από την ενεργή διαχείριση του Υπερταμείου τα τελευταία χρόνια, σε ό,τι αφορά τις ΔΕΚΟ που αναφέρεστε έχει σημειωθεί πρόοδος, όπως περιγράφεται παρακάτω ανά εταιρεία:

Σε σχέση με την αντιμετώπιση της μεγάλης πρόκλησης της διαχείρισης της ακίνητης περιουσίας του Δημοσίου, δεν αναφέρεται για παράδειγμα στο δημοσίευμα, ότι η ΕΤΑΔ καταγράφει διαρκώς θετικότερα οικονομικά αποτελέσματα, με μεικτό κέρδος που ανέρχεται σε €19,1 εκατ. το 2020, €20,3 εκατ. το 2021, ήτοι αύξηση περίπου 6% vs 2020 και €29,7 εκατ. το 2022, ήτοι αύξηση περίπου 46% vs 2021. Σε όρους λειτουργικούς, η ΕΤΑΔ με τη βοήθεια του Υπερταμείου κατέγραψε για το 2022: αύξηση 26,4% στα έσοδα από μισθώσεις και γενικότερα αύξηση στον κύκλο εργασιών της κατά 29,5% σε σχέση με τα αντίστοιχα αποτελέσματα του 2021. Το δε αποτέλεσμα του 2022 συνδέεται με δικαστικές υποθέσεις (εκκρεμότητα 257,3 εκατ. ευρώ). Αξίζει να σημειωθεί πως παρότι η εταιρεία έχει εκκρεμούσες δικαστικές υποθέσεις που είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες, κατά την τελευταία οικονομική χρήση –το 2022– και για πρώτη φορά, έγινε ένα βήμα προς τη διαχείριση του οικονομικού αντίκτυπου των υποθέσεων αυτών. Εξ ου και καταγράφηκαν εκτάκτως ζημιές στα οικονομικά αποτελέσματα της ΕΤΑΔ. Η διαχείριση του οικονομικού αντίκτυπου των δικαστικών υποθέσεων της ΕΤΑΔ είναι αποτέλεσμα της εφαρμογής ενός γενικότερου πλαισίου risk assessment & management που έχει εισαγάγει το Υπερταμείο σε όλες τις θυγατρικές του.

Ως προς την καταγραφή της ακίνητης περιουσίας, στο πλαίσιο της νέας προσέγγισης της ΕΤΑΔ, αξιοποιούνται τα συμπεράσματα του πιλοτικού έργου αξιολόγησης των 500 ακινήτων, προκειμένου να δημιουργηθούν οι βέλτιστες πολιτικές διαχείρισης ενός σύνθετου ζητήματος. Εξάλλου, ένα διαχρονικό πρόβλημα στη διαχείριση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας της χώρας αφορά στο ότι διαχρονικά αυτή δεν είναι σαφώς καταγεγραμμένη, κάτι που δρομολογείται για πρώτη φορά τώρα. Το Υπερταμείο –σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΕΤΑΔ– έχει θέσει ως προτεραιότητα τη χαρτογράφηση, κατηγοριοποίηση, αποτίμηση και ωρίμανση ενός πλήθους 36.000 ακινήτων, με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση της δημόσιας ακίνητης περιουσίας – (βασικός πυλώνας του Στρατηγικού Σχεδίου του Υπερταμείου για τα έτη 2022-2024).

Ως προς τα ΕΛΤΑ, η αναφορά σε σύνολο 280 εκατ. ευρώ είναι ανακριβής διότι ομαδοποιεί διαφορετικά μεταξύ τους οικονομικά στοιχεία, καθώς τα 130 εκατ. αφορούν οφειλές προς την εταιρεία σχετικά με ανεξόφλητο ταχυδρομικό έργο. Τα κεφάλαια αυτά ελήφθησαν με καθυστέρηση πολλών ετών και, στο ενδιάμεσο, επιβάρυναν τα διαθέσιμα κεφάλαια ΕΛΤΑ. Γίνεται συνεπώς κατανοητό ότι αντιμετωπίζονται στρεβλώσεις πολλών ετών, μέσα σε σύντομο διάστημα. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 100 εκατ. ευρώ, που αξιοποιήθηκε στο πλάνο εθελουσίας, στο οποίο συμμετείχαν περίπου 2.000 εργαζόμενοι. Μέρος του οικονομικού σχεδιασμού αυτού του προγράμματος ήταν η εν μέρει μεταφορά έργου, με χαμηλότερο μοναδιαίο κόστος, ανά εργαζόμενο, ενώ παράλληλα έχει επιτευχθεί και μείωση από το 2023 (vs 2022) κατά -15% του αριθμού του εργολαβικού προσωπικού. Το επικαιροποιημένο πλάνο μετασχηματισμού ΕΛΤΑ σκοπεύει στην προσαρμογή του δικτύου και των δομών της επιχείρησης, με τρόπο που θα οδηγήσει στη δραστική μείωση της ανάγκης για εργαζόμενους παροχής έργου, με ορίζοντα το 2025.

Σχετικά με την ΓΑΙΑΟΣΕ και την υποτιθέμενη «χαμένη» προμήθεια 10 νέων τρένων υδρογόνου και 10 ηλεκτρικών, το δημοσίευμα είναι ανακριβές. Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως οι ενέργειες για τη διεκδίκηση χρηματοδότησης για το έργο.

Το Ταμείο Φαιστός (Phaistos Investment Fund) τηρεί απαρέγκλιτα τακτικές αναφορές προς τους μεριδιούχους του Ταμείου, τριμηνιαίες και ετήσιες, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Συμβόλαιο Σύστασης και Διαχείρισης (ΣΣΔ) του Ταμείου. Οι αναφορές αυτές είναι σύμφωνα με τα σχετικά ευρωπαϊκά υποδείγματα του Invest Europe. Οι αποτιμήσεις του ενεργητικού του Ταμείου ελέγχονται από ανεξάρτητη εταιρεία Ορκωτών Ελεγκτών και αποτελούν μέρος των προαναφερθεισών αναφορών προς τους μεριδιούχους.

Σχετικά με τα μισθώματα του ΟΚΑΑ αξίζει να επισημανθεί ότι ως γνωστόν λόγω της πανδημίας η Πολιτεία επέβαλε νομοθετικά την προσωρινή μείωση των ενοικίων έως το 2022. Η εφαρμογή της αύξησης τελικά των ενοικίων κατέστη δυνατή το 2023 σε ποσοστό 5% και συνολικά με την αναπροσαρμογή των κοινοχρήστων σε ποσοστό συνολικά 10%. Ανάλογες αυξήσεις προβλέπονται μέχρι το 2026 στο επιχειρησιακό σχέδιο της εταιρείας ώστε τα μισθώματα να ακολουθήσουν τα επίπεδα της αγοράς πάντα εκτιμώντας ότι αποτελούν την εθνική υποδομή για τον εφοδιασμό της επικράτειας με φρέσκα προϊόντα. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, αλλά και της συνολικής προσπάθειας της Διοίκησης της εταιρείας, τα οικονομικά μεγέθη του ΟΚΑΑ για τα έτη 2020-2022 βαίνουν βελτιούμενα, ειδικότερα τα έσοδα το 2021 ανήλθαν στα €14,9 εκατ., ήτοι αύξηση 3% σε σχέση με το 2020, ενώ το 2022 σε €16,7 εκατ., καταγράφοντας αύξηση +12% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

Ως προς τη συνολική λειτουργία του Υπερταμείου, αξίζει να αναφερθεί ότι σε διάρκεια 6ετίας (από το 2018) έχει συνεισφέρει €285 εκατ. στην οικονομία: €80 εκατ. για την ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), €65 εκατ. για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας μέσω της επενδυτικής πολιτικής του και περίπου €140 εκατ. για την αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.

Επίσης το Υπερταμείο έχει ήδη ενεργοποιήσει τον επενδυτικό του ρόλο και έχει ξεκινήσει τις επενδύσεις στην ελληνική αγορά, αξιοποιώντας τα μερίσματα που προέρχονται από το καλό management των εταιρειών του χαρτοφυλακίου του.

Αξίζει τέλος να υπογραμμιστεί ότι το έργο του Υπερταμείου δεν αποτιμάται μόνο με ποσοτικά κριτήρια αλλά και με ποιοτικά, τα οποία επίσης δεν λαμβάνονται υπόψιν στο δημοσίευμά σας, όπως για παράδειγμα –για πρώτη φορά– οριζόντια εφαρμογή ESG στρατηγικής με μετρήσιμους στόχους για όλο τον όμιλο, μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος (ήδη κατά 6%), νέα ομιλική κουλτούρα και εταιρική διακυβέρνηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, ψηφιακή θωράκιση, δράσεις διαχείρισης κινδύνου, στρατηγική αξιοποίησης των αεροδρομίων κ.λπ.

Τα παραπάνω τεκμηριώνουν και συνηγορούν στο ότι το Υπερταμείο, όπως και άλλα τέτοια αντίστοιχα οχήματα αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας της διεθνούς εμπειρίας, αποτελεί ένα κερδισμένο στοίχημα για τη χώρα μας με απτά αποτελέσματα προς όφελος της κοινωνίας, της οικονομίας και του περιβάλλοντος, όπως προβλέπει η στρατηγική του.

Σε κάθε περίπτωση, είναι εντελώς άδικη η περιγραφή των δημοσίων επιχειρήσεων σήμερα ως «ΔΕΚΟ με άλλο κέλυφος», καθώς μηδενίζει εκσυγχρονιστικές προσπάθειες και μεταρρυθμιστικά προγράμματα ετών με απτά αποτελέσματα. Οι σημερινές δημόσιες επιχειρήσεις δεν έχουν καμιά απολύτως σχέση με τις προγενέστερες ΔΕΚΟ με τα θηριώδη ελλείμματα (1,5 δισ. ευρώ) και το χαμηλής ποιότητας παρεχόμενο έργο. Παρέχουν υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στους πολίτες με χαμηλό τιμολόγιο, πρωταγωνιστούν στην πράσινη μετάβαση και είναι στην πλειονότητά τους κερδοφόρες, με κορυφαίο παράδειγμα τη ΔΕΗ.

Γνωρίζοντας την ευαισθησία σας για την έγκυρη ενημέρωση των αναγνωστών σας, παρακαλούμε για τη δημοσίευση των παραπάνω στοιχείων.

Με εκτίµηση εκ μέρους του γραφείου Τύπου,
Ανθή Τροκούδη, διευθύντρια Επικοινωνίας και Βιωσιμότητας

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή