Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…

2' 54" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Τεχνητή διευθέτηση κρίθηκε η ίδρυση βουλγαρικής εταιρείας αφού σκοπό είχε τη μεταφορά φορολογητέας ύλης και την απόκτηση φορολογικού πλεονεκτήματος. Σε πρόσφατο φορολογικό έλεγχο, που διενεργήθηκε από το ΚΕΦΟΜΕΠ σε φορολογούμενο, διαπιστώθηκε ότι η αλλοδαπή βουλγαρική εταιρεία, που είχε ιδρύσει ο τελευταίος, αποσκοπούσε στη μεταφορά φορολογητέας ύλης από την ατομική του επιχείρηση στην Ελλάδα προς την παραπάνω συνδεδεμένη εταιρεία και τη φορολόγηση των κερδών της με χαμηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος, αφού η Βουλγαρία εντάσσεται στα κράτη με προνομιακό φορολογικό καθεστώς. Ο φορολογικός έλεγχος προέβη σε αξιολόγηση πληροφοριών που τέθηκαν υπόψη των ελληνικών φορολογικών αρχών στο πλαίσιο της αμοιβαίας διοικητικής συνδρομής με τις βουλγαρικές φορολογικές αρχές. Ενδεικτικά, μεταξύ των σημαντικότερων στοιχείων που εξετάσθηκαν, διαπιστώθηκε ότι η βουλγαρική εταιρεία δεν διαθέτει εργαζομένους, εγκαταστάσεις, εξοπλισμό και μέσα μεταφοράς, εκπροσωπείται από λογιστική εταιρεία που δεν παρουσίασε πληρεξούσιο εκπροσώπησης, ενώ από την επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών της αλλοδαπής εταιρείας αλλά και του φορολογουμένου διαπιστώθηκε ότι πραγματοποιήθηκαν πληρωμές σε προμηθευτές της αλλοδαπής, ωστόσο, σύμφωνα με τα φορολογικά στοιχεία αγορών, τα εμπορεύματα δεν είχαν παραδοθεί στην αλλοδαπή εταιρεία αλλά στη διεύθυνση της ατομικής επιχείρησης του φορολογουμένου. Ακόμη, διαπιστώθηκε σημαντική απόκλιση κατά την τιμολόγηση των προϊόντων καθώς ο φορολογούμενος τιμολογεί παραδόσεις προς τη βουλγαρική εταιρεία χαμηλής αξίας, και, εν συνεχεία, η βουλγαρική εταιρεία τιμολογεί τα ίδια προϊόντα σε πολύ υψηλότερη αξία. Σύμφωνα με την κρίση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών, η ελεγκτική αρχή ορθώς έκρινε ότι η βουλγαρική εταιρεία δεν ασκεί ουσιαστική δραστηριότητα αλλά η διαπιστωθείσα οικονομική δραστηριότητα, στην αλλοδαπή, συντελείται από την ατομική επιχείρηση του φορολογουμένου και αποτελεί εισόδημα που φορολογείται στην Ελλάδα (ΔΕΔ 155/2024).

Μη επιτρεπτή έκρινε η ΔΕΔ την κάλυψη τεκμηρίων με προηγούμενα εισοδήματα του συζύγου σε περίπτωση υποβολής χωριστών φορολογικών δηλώσεων. Στην κρινόμενη περίπτωση, καταλογίστηκε με πράξη διοικητικού προσδιορισμού προστιθέμενη διαφορά αντικειμενικών δαπανών και χρεωστικό ποσό φόρου σε φορολογούμενη, η οποία επεδίωξε να καλύψει τα σχετικά τεκμήρια με ανάλωση κεφαλαίου που είχε υποβάλει ο σύζυγός της σε προηγούμενη χρήση με χωριστή δήλωση φόρου εισοδήματος. Η φορολογούμενη προσέφυγε σχετικά στη ΔΕΔ επικαλούμενη ότι είχε τεθεί στη διάθεση της υπηρεσίας ο πίνακας ανάλωσης του συζύγου της, από τον οποίο προκύπτει το δηλωθέν διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση. Η ΔΕΔ επικαλούμενη τις σχετικές οδηγίες της ΑΑΔΕ έκρινε ότι δεν δύνανται εισοδήματα του ενός συζύγου να καλύψουν τα τεκμήρια του άλλου στις περιπτώσεις υποβολής χωριστών δηλώσεων συζύγων, καθώς τα τεκμήρια διαβίωσης και απόκτησης βαρύνουν τον κάθε σύζυγο ατομικά, ενώ για την κάλυψη τεκμηρίων με ανάλωση κεφαλαίου δεν μπορεί να γίνει επίκληση εισοδημάτων από τη χωριστή δήλωση του άλλου συζύγου. Τέλος, από τις κοινές δηλώσεις προηγούμενων ετών ο κάθε σύζυγος μπορεί να επικαλεστεί ανάλωση κεφαλαίου μόνο από τα δικά του εισοδήματα, ενώ ελάχιστο ποσό αντικειμενικών δαπανών για κάθε σύζυγο στην περίπτωση χωριστών δηλώσεων είναι τα 3.000 ευρώ. Ως εκ τούτου, η αίτηση απορρίφθηκε, δεδομένου ότι η προσφεύγουσα στις προηγούμενες δηλώσεις της δεν διέθετε διαθέσιμο κεφάλαιο προς ανάλωση.

Δεν υπάρχει ταμειακή διευκόλυνση σε περίπτωση που υπάλληλος επιχείρησης της οποίας έχουν δεσμευτεί οι λογαριασμοί παραχωρήσει σε αυτήν τον τραπεζικό του λογαριασμό. Με πρόσφατη απόφασή της, η ΔΕΔ δέχτηκε προσφυγή διοικουμένου στον οποίο είχε επιβληθεί φόρος χαρτοσήμου και πρόστιμα για ταμειακές διευκολύνσεις, του φορολογουμένου προς φορέα ατομικής επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, η ΔΕΔ υιοθέτησε τον ισχυρισμό του προσφεύγοντα για την έλλειψη έγγραφου τύπου ο οποίος αποτελεί προϋπόθεση για την υπαγωγή σύμβασης σε τέλος χαρτοσήμου και επομένως πρόκειται για άτυπη σύμβαση διευκόλυνσης μεταξύ ιδιωτών. Επιπλέον, διευκρινίστηκε με την απόφαση ότι δεν αποκτάται η κυριότητα των χρηματικών ποσών από τον δικαιούχο του τραπεζικού λογαριασμού με μόνη την καταβολή τους στον λογαριασμό αυτό.

Πηγή: Grant Thornton

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT