ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απορρίπτεται αίτημα επιστροφής ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρείας που θεμελιώνει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής θυγατρικής της. Ειδικότερα, η ΔΕΔ επισήμανε ότι σύμφωνα με τη νομολογία για τον χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης ως μόνιμης για σκοπούς ΦΠΑ αρκεί να διαθέτει η αλλοδαπή εταιρεία στην Ελλάδα, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου […]


Φοροδοξίες: Γνωριζετε ότι…25.000 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορά […]

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής myProperty – Φορολογία Δωρεών – Γονικών Παροχών της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τις 150.000 στις 800.000 ευρώ στις δωρεές προς τέκνα θα δώσει ώθηση στις μεταβιβάσεις μετοχών εταιρειών σε οικογενειακές επιχειρήσεις.


Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται από τη σκοπιά της φορολογίας εισοδήματος ως προς την έκπτωση δαπανών, ανάλογα με το εάν αυτές χαρακτηρίζονται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες ή δωρεές.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργήθηκε η απαλλαγή του ΦΠΑ για προϊόντα αξίας έως 22 ευρώ που εισάγονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) και αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεως (e-commerce).

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριαρχεί σε διεθνές επίπεδο η τάση για μείωση του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των νομικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη σύνοδο G7 που έλαβε χώρα στις αρχές του έτους, εκφράσθηκε η πρόθεση για εναρμόνιση του ισχύοντος συντελεστή σε ποσοστό 15%.


Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος δωρεάς ενδέχεται να προκύψει για συνδικαιούχο κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά την αξιοποίηση των χρημάτων που περιήλθαν σε αυτόν μετά τον θάνατο του έτερου συνδικαιούχου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ (Α 1359/2021).

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την 1η Ιουλίου 2021 συνολικά περίπου 130 δικαιοδοσίες προσχώρησαν στη συμφωνία δύο πυλώνων του ΟΟΣΑ/G20 για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων της ψηφιακής οικονομίας.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται από 01.01.2022 η ισχύς της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, κατόπιν μονομερούς ανάκλησής της από τη Σουηδία.Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν μεταβάλλεται η φορολογική κατοικία φυσικών και νομικών προσώπων από μόνο το γεγονός της αδυναμίας μετακίνησης λόγω COVID-19.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την αναγκαιότητα απασχόλησης έστω ελάχιστου προσωπικού σε άλλη χώρα προκειμένου να θεωρηθεί ότι υφίσταται μόνιμη εγκατάσταση για σκοπούς ΦΠΑ επιβεβαίωσε με πρόσφατη απόφασή του το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Eνωσης (C-931/19).

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Μέχρι τις 17.6.2021 καλούνται οι επιχειρήσεις να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος στο «myBusinessSupport» για την ενίσχυση με τη μορφή της επιδότησης παγίων δαπανών.


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέες φορολογικές ελαφρύνσεις, με κυριότερη τη μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων για το 2021 και εφεξής.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αναμένεται να ανατραπούν τα αποτελέσματα φορολογικών ελέγχων κατά τους οποίους οι καταλογιστικές πράξεις κοινοποιήθηκαν μετά την παρέλευση της προθεσμίας παραγραφής.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Με σταθερά βήματα χτίζεται και συμπληρώνεται μια νέα φορολογική πραγματικότητα που φιλοδοξεί να αποτελεί κίνητρο προσέλκυσης και όχι λόγο φυγής από τη χώρα.