ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το πιστοποιητικό φορολογικής κατοικίας δεν αποτελεί από μόνο του επαρκές δικαιολογητικό για τη μεταβολή φορολογικής κατοικίας ενός φυσικού προσώπου.


Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πρόσφατα υπεγράφη η αναθεωρημένη Σύμβαση Αποφυγής Διπλής Φορολογίας μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας, η οποία, αφού τεθεί σε ισχύ, αναμένεται να αντικαταστήσει την αρχική σύμβαση που ισχύει από το 1965.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ως νέα καταληκτική προθεσμία τέθηκε η 31.10.2022 για την εμπρόθεσμη ενημέρωση του Μητρώου Πραγματικών Δικαιούχων.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Απορρίπτεται αίτημα επιστροφής ΦΠΑ αλλοδαπής εταιρείας που θεμελιώνει μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα μέσω της ελληνικής θυγατρικής της. Ειδικότερα, η ΔΕΔ επισήμανε ότι σύμφωνα με τη νομολογία για τον χαρακτηρισμό μιας εγκατάστασης ως μόνιμης για σκοπούς ΦΠΑ αρκεί να διαθέτει η αλλοδαπή εταιρεία στην Ελλάδα, έστω και μέσω θυγατρικής ή συνδεδεμένης επιχείρησης ή παγίου εμπορικού εταίρου […]


Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την έκδοση προσωρινής άδειας εγκατάστασης μπορούν να αιτούνται πλέον οι αλλοδαπές εταιρείες που εγκαθίστανται στην Ελλάδα μέσω γραφείου του α.ν. 89/67. Η προσωρινή άδεια δύναται να χορηγείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στο καθεστώς του α.ν. 89/67 κατόπιν ειδικού αιτήματος της αλλοδαπής εταιρείας. Αυτή έχει ισχύ μέχρι την έκδοση της οριστικής […]

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ολο και περισσότερες ελληνικές εταιρείες συμμετοχών (εταιρείες Ηolding) θα αρχίσουν να δημιουργούν οι Ελληνες επιχειρηματίες.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΣτΕ έκρινε με απόφασή του ότι παρέχεται δικαίωμα έκπτωσης του ΦΠΑ για δαπάνες ανέγερσης, προσθήκης ή βελτίωσης σε μισθωμένο ακίνητο ανεξάρτητα από τη διάρκεια της μισθωτικής σχέσης.


Φοροδοξίες: Γνωριζετε ότι…25.000 φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Είκοσι πέντε χιλιάδες (25.000) πλήρεις και μερικοί φορολογικοί έλεγχοι θα διενεργηθούν το έτος 2022 από τις ελεγκτικές υπηρεσίες της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης (ΓΔΦΔ). Από το σύνολο των υποθέσεων που θα ελεγχθούν, τουλάχιστον το 70% θα αφορά φορολογικά έτη, χρήσεις, υποθέσεις, περιόδους ή υποχρεώσεις της τελευταίας πενταετίας. Ποσοστό τουλάχιστον 75% των ελέγχων θα αφορά […]

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ηλεκτρονικά, μέσω της εφαρμογής myProperty – Φορολογία Δωρεών – Γονικών Παροχών της ΑΑΔΕ, υποβάλλονται οι αρχικές εμπρόθεσμες δηλώσεις φόρου δωρεάς και γονικής παροχής, για τη σύνταξη συμβολαιογραφικού εγγράφου δωρεάς ή γονικής παροχής, εφόσον η φορολογική υποχρέωση γεννιέται μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής εφαρμογής.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Η αύξηση του αφορολόγητου ορίου από τις 150.000 στις 800.000 ευρώ στις δωρεές προς τέκνα θα δώσει ώθηση στις μεταβιβάσεις μετοχών εταιρειών σε οικογενειακές επιχειρήσεις.Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαφορετική μεταχείριση προβλέπεται από τη σκοπιά της φορολογίας εισοδήματος ως προς την έκπτωση δαπανών, ανάλογα με το εάν αυτές χαρακτηρίζονται δαπάνες εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, χορηγίες ή δωρεές.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργήθηκε η απαλλαγή του ΦΠΑ για προϊόντα αξίας έως 22 ευρώ που εισάγονται στη χώρα μας από τρίτες χώρες (εκτός Ε.Ε.) και αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεως (e-commerce).

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κυριαρχεί σε διεθνές επίπεδο η τάση για μείωση του φορολογικού συντελεστή στα κέρδη των νομικών προσώπων από επιχειρηματική δραστηριότητα. Στη σύνοδο G7 που έλαβε χώρα στις αρχές του έτους, εκφράσθηκε η πρόθεση για εναρμόνιση του ισχύοντος συντελεστή σε ποσοστό 15%.


Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Φόρος δωρεάς ενδέχεται να προκύψει για συνδικαιούχο κοινού τραπεζικού λογαριασμού κατά την αξιοποίηση των χρημάτων που περιήλθαν σε αυτόν μετά τον θάνατο του έτερου συνδικαιούχου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση της ΔΕΔ (Α 1359/2021).

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Την 1η Ιουλίου 2021 συνολικά περίπου 130 δικαιοδοσίες προσχώρησαν στη συμφωνία δύο πυλώνων του ΟΟΣΑ/G20 για την αντιμετώπιση των φορολογικών προκλήσεων της ψηφιακής οικονομίας.

Φοροδοξίες: Γνωρίζετε ότι…
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Καταργείται από 01.01.2022 η ισχύς της σύμβασης αποφυγής διπλής φορολογίας (ΣΑΔΦ) μεταξύ Ελλάδας και Σουηδίας, κατόπιν μονομερούς ανάκλησής της από τη Σουηδία.