ΦΟΡΟΔΟΞΙΕΣ

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ψηφίστηκε το νέο φορολογικό πλαίσιο για τη σύσταση των εταιρειών ειδικού σκοπού διαχείρισης οικογενειακής περιουσίας ή αλλιώς γνωστών σε άλλες χώρες και ως family offices, με ισχύ από το φορολογικό έτος 2021 και εφεξής.


forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι διασυνοριακές συναλλαγές που έχουν στοιχεία επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού θα πρέπει να δηλώνονται από τους ενδιάμεσους στις φορολογικές αρχές

Βάσει εκτιμήσεων, οι οφειλές clawback που θα κληθούν να καταβάλουν οι φαρμακευτικές εταιρείες για το πρώτο εξάμηνο του 2020 υπολογίζονται σε 458 εκατ. ευρώ. Φωτ. ΑΠΕ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σε εφαρμογή έχει τεθεί η διαδικασία συμψηφισμού αυτόματης επιστροφής φαρμακευτικής δαπάνης (clawback), με ποσοστά επί των δαπανών έρευνας, ανάπτυξης και επενδυτικών σχεδίων.


forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς για το 2019 προσδιόρισε πρόσφατα η ΑΑΔΕ. Ενα κράτος θεωρείται ότι έχει θεσπίσει προνομιακό καθεστώς όταν δεν επιβάλλει φορολόγηση ή όταν ο ισχύων συντελεστής φόρου είναι ίσος ή κατώτερος από το 60% του εφαρμοστέου συντελεστή βάσει της ελληνικής φορολογικής νομοθεσίας.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το ΣτΕ, με δύο ρηξικέλευθες αποφάσεις του, έκρινε ότι έντοκα χρηματικά δάνεια χορηγούμενα, έστω και ευκαιριακά, από ήδη υποκείμενο σε ΦΠΑ (επιχειρήσεις), απαλλάσσονται από την επιβολή τελών χαρτοσήμου.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συμπληρώνεται το παζλ των φορολογικών κινήτρων προσέλκυσης φυσικών προσώπων στην Ελλάδα με τον ειδικό τρόπο φορολόγησης εισοδημάτων από μισθωτή εργασία και επιχειρηματική δραστηριότητα, που ψηφίστηκε πρόσφατα.


forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κοινοί τραπεζικοί λογαριασμοί: Αντίθετη προς την ελευθερία κίνησης κεφαλαίων θεωρεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την απαλλαγή από φόρο κληρονομιών, μόνο των κοινών τραπεζικών λογαριασμών στην Ελλάδα, και όχι την επέκτασή της και σε κοινούς λογαριασμούς στο εξωτερικό.

Φωτ. UNSPLASH / Markus Spiske
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ως εισόδημα από μισθωτή εργασία φορολογούνται οι παροχές σε είδος που λαμβάνουν οι εργαζόμενοι, εταίροι ή μέτοχοι επιχειρήσεων, καθώς επίσης και στενοί συγγενείς τους.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών των μισθωτών του ιδιωτικού τομέα κατά 3% προβλέπει νομοσχέδιο που έχει κατατεθεί προς συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή.Φωτ. Daniel Lim, UNSPLASH
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Περαιτέρω κίνητρα για την προσέλκυση φυσικών προσώπων στην Ελλάδα σχεδιάζει η ελληνική κυβέρνηση, σε μια προσπάθεια αναστροφής του brain drain. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νέο καθεστώς θα μπορούν να ενταχθούν όσοι είχαν τη φορολογική κατοικία τους εκτός Ελλάδας τα 7 από τα 8 τελευταία χρόνια, ανεξάρτητα από την υπηκοότητά τους.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τελευταία ευκαιρία μέχρι τις 31.12.2020 για ένταξη σε ευνοϊκότερο καθεστώς έχουν τα στελέχη εταιρειών που έχουν αλληλέγγυα ευθύνη για φόρους που οφείλονται από εταιρείες που διοικούν.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

• Τα διαδικαστικά ζητήματα εφαρμογής των διατάξεων για τη φορολόγηση «κατά την έξοδο» (exit tax) ρυθμίζει πρόσφατη απόφαση της ΑΑΔΕ. Επισημαίνεται ότι οι κανόνες για τη φορολόγηση κατά την έξοδο θεσπίστηκαν με τον ν. 4174/2020, σε εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την οδηγία (ΕΕ) 2016/1164 κατά της φοροαποφυγής. Οι σχετικές διατάξεις έχουν σκοπό να εξασφαλίσουν ότι […]


forodoxies-gnorizete-oti0
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Λιγότερο φόρο θα πληρώσουν οι φορολογούμενοι που θα λάβουν μερίσματα που διανέμονται με απόφαση εντός του 2020 σε σχέση με το 2021.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δεν αναγνωρίστηκε προς έκπτωση από τα ακαθάριστα έσοδα δαπάνη για αποζημίωση απόλυσης, η οποία κρίθηκε ότι δόθηκε με σκοπό την αποφυγή φορολόγησης.

forodoxies-gnorizete-oti0
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τα στοιχεία των αλλοδαπών τραπεζικών λογαριασμών, υπό προϋποθέσεις, μπορούν να θεωρηθούν «συμπληρωματικά στοιχεία» και ακολούθως να οδηγήσουν στην επιμήκυνση σε δεκαετία της κατ’ αρχήν οριζόμενης πενταετούς προθεσμίας παραγραφής για φορολογικό καταλογισμό.