Επιδοτήσεις: Κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια σε μικρομεσαίους

Επιδοτήσεις: Κεφάλαια κίνησης και επενδυτικά δάνεια σε μικρομεσαίους

3' 25" χρόνος ανάγνωσης

Από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα (EAT) ανακοινώθηκε ότι το πρόγραμμα «Επιχειρηματική Χρηματοδότηση του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΙΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ)» είναι ανοιχτό για υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης των επιχειρήσεων. Το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, με συνολικούς πόρους 500 εκατ. ευρώ, αποτελείται από δύο επιμέρους Ταμεία, το Ταμείο Εγγυοδοσίας και το Ταμείο Δανείων.

Σήμερα θα παρουσιάσουμε τα βασικά στοιχεία του Ταμείου Δανείων. Ο προϋπολογισμός του Ταμείου ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης.

Το Ταμείο Δανείων καταβάλλει για κάθε δάνειο το 40% του κεφαλαίου άτοκα, ενώ το υπόλοιπο 60% χορηγείται μέσω του πιστωτικού ιδρύματος με τη χρέωση των σχετικών επιτοκίων σύμφωνα με την πιστοδοτική του πολιτική μειωμένων τουλάχιστον κατά 25 bps (μονάδες βάσης). Επιπρόσθετα, το Ταμείο δύναται να επιδοτεί τμήμα του επιτοκίου, που εφαρμόζει το πιστωτικό ίδρυμα στα κεφάλαιά του (3%) για τα 1-2 πρώτα έτη του δανείου (από την 1η εκταμίευση).

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα στοιχεία, στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων – Επιχειρηματική Χρηματοδότηση, επιλέξιμες επιχειρήσεις, βάσει αναρτημένης λίστας ΚΑΔ στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ, είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν εγκατάσταση και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα.

Επισημαίνεται ότι μια επιχείρηση μπορεί να υποβάλει περισσότερα του ενός αιτήματα για διαφορετικά επενδυτικά σχέδια, υπό την προϋπόθεση ότι το άθροισμα του ύψους των εγκεκριμένων δανείων της επιχείρησης στο ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ να μην υπερβαίνει το 1,5 εκατ. ευρώ και με την επιφύλαξη των όρων εφαρμογής του Κανόνα De Minimis.

Οι πόροι της συγκεκριμένης πρόσκλησης ενεργοποιούνται συγχρόνως και βάσει ζήτησης για όλα τα υποπρογράμματα του Ταμείου, τα οποία είναι:

Υποπρόγραμμα 1: Δάνεια επενδυτικού σκοπού, με διάρκεια από 5 έως 12 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 24 μήνες.

Δράση 1.1: Επενδυτικά δάνεια από 20.000 ευρώ έως 1,5 εκατ. ευρώ με άτοκη χρηματοδότηση 40% και μερική επιδότηση επιτοκίου (3%) στο υπόλοιπο 60% μέσω καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis.

Δράση: 1.2 Επενδυτικά δάνεια από 20.000 ευρώ έως 8 εκατ. ευρώ με άτοκη χρηματοδότηση 40% και μερική επιδότηση επιτοκίου (3%) στο υπόλοιπο 60% μέσω καθεστώτος ενίσχυσης ΓΑΚ – άρθρο 21.

Υποπρόγραμμα 2: Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού, με διάρκεια από 2 έως 5 έτη, συμπεριλαμβανομένης τυχόν περιόδου χάριτος έως 12 μήνες.

Οι όροι χρηματοδότησης και ποιες τράπεζες συνεργάζονται με το πρόγραμμα.

Δράση 2.1: Δάνεια κεφαλαίου κίνησης ειδικού σκοπού από 10.000 έως 500.000 ευρώ με άτοκη χρηματοδότηση 40% και μερική επιδότηση επιτοκίου (3%) στο υπόλοιπο 60% μέσω καθεστώτος ενίσχυσης De Minimis. Η επιδότηση του επιτοκίου αφορά αποκλειστικά επιχειρήσεις που δεν έχουν λάβει στο παρελθόν επιχειρηματικό δάνειο μέσω των προγραμμάτων της ΕΑΤ.

Η εκταμίευση πραγματοποιείται εφάπαξ ή τμηματικά εντός 4 μηνών από την υπογραφή της δανειακής σύμβασης με την τράπεζα και σε κάθε περίπτωση το αργότερο έως την 31.12.2029, όποια από τις ανωτέρω ημερομηνίες προηγείται. Το πιστωτικό ίδρυμα δικαιούται να λαμβάνει ενοχικές ή/και εμπράγματες εξασφαλίσεις, σύμφωνα με την πιστωτική πολιτική του. Το μέγιστο ύψος των εμπράγματων εξασφαλίσεων που μπορεί να απαιτηθεί δεν μπορεί να ξεπεράσει το 100% του κεφαλαίου του δανείου.

Οπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα της ΕΑΤ, για την ένταξη στο Ταμείο η υποψήφια επιχείρηση υποβάλλει αίτηση:

Α. Στην πλατφόρμα KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ, μέσω του δικτυακού τόπου https://kyc.hdb.gr/. Για κάθε ολοκληρωμένη αίτηση και ύστερα από μία σειρά αξιολογήσεων κριτηρίων επιλεξιμότητας, η αίτηση προωθείται στα πιστωτικά ιδρύματα που έχει επιλέξει ο ενδιαφερόμενος, για την υποβολή μη δεσμευτικής προσφοράς. Εφόσον η αίτηση γίνει κατ’ αρχήν αποδεκτή, τότε εκδίδεται ένας μοναδικός κωδικός.

Β. Στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, μέσω του δικτυακού τόπου https://app.opske.gr/ όπου καταχωρίζεται ο μοναδικός κωδικός από την πλατφόρμα KYC της ΕΑΤ για το πιστωτικό ίδρυμα.

Γ. Στο πιστωτικό ίδρυμα από το οποίο επιθυμεί να χρηματοδοτηθεί και έχει λάβει ήδη μη δεσμευτική προσφορά μέσω του KYC για την αξιολόγηση της αίτησης και απαιτούμενων δικαιολογητικών.

Επιπλέον, η επιχείρηση συμπληρώνει ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης σε 3 βασικά κριτήρια: Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG) στην πλατφόρμα ESG Tracker by HDB.

Συνεργαζόμενες τράπεζες με το πρόγραμμα είναι: Alpha Bank, Eurobank, Τράπεζα Πειραιώς, Εθνική Τράπεζα, Παγκρήτια Τράπεζα, Τράπεζα Αττικής, Optima Bank, Συνεταιριστική Τράπεζα Θεσσαλίας, Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας, Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων, Συνεταιριστική Τράπεζα Ηπείρου, Aegean Baltic Bank.

Αναλυτικές πληροφορίες για το πρόγραμμα μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας στη διεύθυνση https://hdb.gr/tameio-daneion-tepich-iii/.

* Η κ. Μ. Πασπαλιάρη είναι στέλεχος της AMBIO A.E.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT